Úspěchy naší třídy

O tom, že žáci naší třídy dobře reprezentují naši školu, svědčí jejich úspěchy v různých oblastech. Všem úspěšným blahopřejeme.

 

Více foto:  fotogalerie 

Velikonoční dílna

V úterý 15. dubna jsme se odpoledne opět sešli v jídelně, abychom si vyrobili pěkné velikonoční dekorace.

Dětem i rodičům při práci pomáhaly a radily i naše spolužačky Dominika Mikuláštíková a Monika Kučerová.

 

Více foto: fotogalerie

Mach a Šebestová

V pondělí 17.března jsme navštívili ZUŠ Vsetín. Členové dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Kristíny Fuskové pro nás tentokrát připravili pohádku Mach a Šebestová.

V příbězích „o utrženém sluchátku“ hrály i tři naše spolužačky - Kristiana Fusková, Dominika Zbranková a Michaela Čevelová.

Za svůj herecký výkon sklidili všichni herci zasloužený potlesk.

Děkujeme za pěkný zážitek a těšíme se na další setkání.

 

Více foto:   fotogalerie  

Návštěva městské knihovny

 V pondělí 5. května jsme již podruhé v tomto školním roce navštívili městskou knihovnu. Prožili jsme tentokrát přímo „hororové“ dopoledne. Paní knihovnice Pavla Panovcová pro nás připravila besedu a různé hry – vše zaměřeno na horory.

Na závěr jsme měli možnost půjčit si nové knihy. Teď už se těšíme na další besedu v příštím školním roce.

 

Více foto: fotogalerie

 
 

 Maškarní karneval  2.2. 2014

V neděli, 2. února se v jídelně školy konal karneval, kterého jsme se také zúčastnili. Žáci naší třídy se zapojili do přípravy tomboly, někteří dokonce pomáhali na jednotlivých stanovištích přímo na karnevalu.

 

Více foto: Fotogalerie

Divadlo VĚŽ   27.1.2014

I letos na naši školu zavítali herci divadla VĚŽ. Tentokrát jsme shlédli pohádku Káťa a Škubánek.

Po představení se s námi účinkující ochotně vyfotili.

Akademie  25.1.2014

V sobotu 25.1. proběhla na zámku školní akademie, na které vystoupili žáci všech tříd. I naše třída zde měla své zástupce. Na klavír zahrál Matěj Húšť, na kytaru zahrál a zazpíval Tomáš Svoboda a děvčata zatančila zumbu...

 

Více foto: fotogalerie

Vánoční besídka

Na pátek 20.12. jsme se všichni moc těšili. Tomu odpovídaly i přípravy, které začaly už mnohem dříve. Ozdobili jsme si stromeček a nanosili dárky.Maminkám moc děkujeme za cukroví a občerstvení a spolužákům za přípravu programu. V pátek ráno jsme se všichni sešli v jídelně školy, kde proběhla vánoční besídka s živým betlémem, na které se podíleli i žáci naší třídy. Poté následovala třídní besídka s velmi zdařilým programem, posezením a rozbalováním dárečků. Nakonec jsme si všichni popřáli pěkné svátky a všechno dobré v novém roce.

 

Více foto: fotogalerie

Vánoce na zámku

16.12.2013 jsme na zámku shlédli program, který pro nás připravili členové národopisného souboru Malá Jasénka. Poslechli jsme si některé známé i méně známé koledy, prohlédli ze dřeva vyřezávané betlémy a vyslechli si zajímavé povídání o vánočních tradicích na Valašsku. 

 

Více foto:  fotogalerie 

Mikuláš

Dne 5.12.2013 navštívil i naši třídu Mikuláš s andělem a čerty.V pytli naštěstí nikdo neskončil a po společně zazpívané koledě následovala dokonce sladká odměna.

Více foto: fotogalerie

Halloween

1.11. 2013 - tento den byl v naší třídě ve znamení strašidel. Vyučování jsme si zpříjemnili výrobou ozdobných dýní. 

 

Více foto:  fotogalerie 

Cesta do pravěku

V pondělí 14.10. jsme se na čas vrátili do pravěku. V tělocvičně pro nás byla připravena beseda o pravěku s ukázkou zajímavých exponátů. Vše jsme sledovali velmi pozorně, protože nabyté vědomosti určitě zužitkujeme v tomto školním roce v hodinách vlastivědy.

 

Více foto: fotogalerie

ZOO Lešná

Na poslední zářijový pátek jsme se všichni velmi těšili. Nejenom my čtvrťáci, ale i žáci z páté třídy.Jeli jsme totiž společně do ZOO v Lešné.

Již od rána panovala dobrá nálada. Počasí se umoudřilo a sluníčko nás doprovázelo po celou dobu prohlídky.

Po příjezdu nás přivítali organizátoři této akce - pracovníci Lísky - o.s.pro EVVO ve Zlínském kraji, pod vedením Mgr.Ivy Koutné. Prošli jsme si stánky zaměřené na ekologii, ochranu přírody a na pomoc hladovějícím dětem, hráli různé hry a tvořili obrázky s přírodní tematikou. Pak jsme vyrazili za zvířaty.

Ihned na začátku prohlídky jsme vydrželi dlouho pozorovat opice, které se před námi neustále předváděly. Pak jsme si prošli skleník a zakusili tropické podnebí, o kterém se budeme učit v přírodovědě. Zaujal nás taky výcvik a krmení největších živočichů - slonů. Od stáda žiraf jsme si již spěchali nakoupit dárky na památku.

Domů jsme přijeli plni příjemných zážitků a vědomostí.

 

Více foto: fotogalerie