18. 6. 2015
Netradiční třídní schůzka a besídka naší třídy

Dohodli jsme se s rodiči, že připravíme pro paní učitelku překvapení a rozloučení po čtyřech letech, kdy nás učila.
Rodiče požádali paní učitelku, jestli by mohla být poslední třídní schůzka společně i s námi a nejlépe ve školní jídelně.
S paní učitelkou jsme nacvičili pro rodiče vystoupení s bohatým programem na celou jednu hodinu. Zpívalo se, tancovalo, hrálo na hudební nástroje i cvičilo.
Rodiče se mezi tím dohodli a připravili krásné rozloučení s naší třídní učitelkou. Maminky napekly spoustu sladkých i slaných dobrůtek, rodiče nám nakoupili nanuky, různé druhy limonád a pro dospěláky se vařila káva. Taky paní kuchařky napekly zákusky a připravily pitíčko. Paráda - jako na veliké svatbě. Taky se zaplnila téměř celá školní jídelna!
Překvapení se nám dokonale povedlo. Paní učitelka byla úplně vyvedena „z míry“!!! Rodiče i my jsme jí moc a moc poděkovali za 4 společně prožité roky. Paní učitelka byla velmi dojata a zmohla se jen na to, že konstatovala, že je velmi překvapena a že je to BOMBA. ?))
Další překvapení paní učitelku čekalo, že na naši besídku jsme nepřišli jen my – čtvrťáci a naši rodiče, sourozenci a i někteří prarodiče. Ale přišli také osmáci, které před námi naše paní učitelka učila, dokonce se nám podařilo zkontaktovat i její bývalé žáky, kteří jsou již na středních školách a ještě i některé, kterým již bude 30 let, tak jako naší škole! Na závěr našeho vystoupení pozvala paní učitelka za námi na podium a k podiu všechny bývalé žáky a společně jsme zazpívali naši oblíbenou píseň – protestsong „Žít, žít za láskou jít…“
Naše besídka byla super a společně jsme pak ještě poseděli, zatancovali a povídali si až do večera.
Osmáci měli pro paní učitelku připravenou dojemnou prezentaci, kterou promítli po našem vystoupení. Rozplakali tím paní učitelku, nás, sebe a taky některé naše maminky. Tehdy ještě paní učitelka nevěděla, že ji rozpláčeme ještě i poslední den při rozdávání vysvědčení.  Připravili jsme za pomoci rodičů a velké pomoci pana učitele tělesné výchovy FOTOKNIHU, která zdokumentovala naše školní začátky až do konce 4. třídy!

Fotogalerie

15. 6. 2015 - Soutěž o nejlepší gymnastku Vsetína

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Vsetín pořádal v pondělí 15. 6. 2015 závod „O nejlepší vsetínskou gymnastku“.  Titul nejlepší vsetínská gymnastka získala v kategorii 2 (ročník narození 2006-2007) Michalka Stuchlíková (2. Aneta Mikušková, 3. Nicol Kovářová, 4. Barča Blizňáková). V kategorii 3 (ročník narození 2005-2004) zvítězila Nela Holbová , 2. Sára Sedlaříková, 3. Anička Šnevajsová). Mezi nejstaršími v oddíle (ročník narození 2003 a starší) obhájila titul Johanka Kocurková (2. Markéta Hurtová, 3. Gabča Kiliánová, 4. Petra Böhmová).

1.6.2015 - Den dětí

Zábava na školním hřišti byla super!!!

Fotogalerie

27.5.2015 - Školní výlet Bouzov

Ve středu 25. května jsme se dočkali.

Ráno pro nás přijel krásný nový autobus ČSAD a vyrazili jsme - směr BOUZOV.

Po prohlídce hradu jsme navštívili AREÁL HISTORICKÉ ZÁBAVY.

Tam jsme si vyzkoušeli střelbu kuší, prohlédli si okolí z vyhlídky v hlavě Trojského koně, shlédli rytířský souboj, pohádku o lupičích a zástupci tříd se utkali ve vyřazovacím souboji.

Výlet se nám vydařil a i počasí se nám tentokrát vydařilo a my jsme nezmokli.

Fotogalerie

15.5.2015 - 4.A hledá superstar

A NAŠLA!

1.MÍSTO :   Natálka SRBOVÁ
2.MÍSTO :   Nela HOLBOVÁ a Lucie ROŽNOVJÁKOVÁ
3.MÍSTO :   Peter ŠICO a Jiří KARLÍK
                  Lukáš KOVÁŘ, Michal ŠČERBA, Tomáš Bělaška

Fotogalerie

15.5.2015 - Naši další medajlisté

13.4.2015 - Dopravní kurz

Fotogalerie

1.4.2015 - Můžu se stát hrdinou?

Ve třech dvouhodinových akcích jsme se zajímavou formou dozvěděli hodně nového a důležitého pro náš život. Kromě jiného hlavně o vztazích mezi sebou, v rodině a o životních hodnotách.

Fotogalerie

20.2.2015 - beseda s Josefem Zimovčákem

V pátek jsme se sešli v jídelně s velmi zajímavým člověkem, panem Josefem Zimovčákem.
Je to několikanásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole a rovněž držitel české ceny Fair Play. Za 20 let najezdil na vysokém kole 280 000 kilometrů, což je jako by objel 7 krát zeměkouli.  V roce 1998 přejel USA od západu na východ, což bylo celkem 4 365 km za 27 dnů. Největší zlom v jeho propagaci vysokého kola přišel v roce 2005, kdy absolvoval nejtěžší cyklistický závod světa – Tour de France v režimu profesionálů. Jako jediný šlapal vysokohorské kopce na svém kole bez převodů.
Přijel za námi v rámci charitativního programu „Na kole dětem“, kdy veškerý výtěžek se svých zajímavých besed i dalších akcí věnuje dětským onkologickým pacientům.

Fotogalerie

18.2.2015 - beseda v MVK „Cyril a Metoděj“

Rozšířili jsme si naše vědomosti o slovanských věrozvěstech a také se krátce začetli do knížek, které nás zajímaly a upoutaly naši pozornost.

Fotogalerie

Leden, únor 2015 - projekt „Domečky“

Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme vytvořili nejprve zimní městečko. Práce se nám zdařila a tak každý z nás vyrobil starobylý prostorový dům a z něj jsme poskládali náměstí.

Poslední prací je dům, který bych si jednou chtěl(a) postavit a skupinová práce - satelitní městečko.

Fotogalerie

29.1.2015 - Maškarní rej

Ve čtvrtek odpoledne, když jsme se rodičům již pochválili s pololetním vysvědčením, někteří z nás vyrazili opět do školy. Konal se tam totiž již tradiční maškarní rej.
Zatančili jsme si, zasoutěžili a taky vyhráli v tombole drobné ceny.

Fotogalerie

12.–16.1.2015 - Lyžáček

Sedm z nás se účastnilo „Lyžáčku“ na Bílé. Někteří jsme tam byli už podruhé a těšíme se, že pojedeme i příští rok.
Celý týden byl suprovní a po návratu nás ve třídě ještě navštívil pan ředitel a k medailím nám ještě předal i diplomy.

Fotogalerie

19.12.2014 - Vánoční besídka

Jako asi každý, tak i my jsme se samozřejmě už dlouho těšili na vánoční besídku.
Konečně nastal pátek 19. 12.
Nejprve jsme se sešli spolu se všemi žáky i pedagogy v jídelně, kde každá třída předvedla svůj krátký vánoční program. Naše třída měla několik vystoupení. Nejprve zahrál Miša Ščerba na flétnu, po něm Peter Šico na klavír, po té děvčata zatančila a zazpívala píseň Tři oříšky“ při níž Kristýnka a Jirka Karlíkovi tančili sólo jako Popelka a princ. Nakonec jsme ještě celá třída zazpívali koledu „Jak jsi krásné neviňátko“.
Ve třídě jsme pak v besídce pokračovali. Zpívali jsme koledy, mlsali cukrovíčko, které nám připravily maminky, loupali jsme bonbóny, které pro všechny nachystal na tabuli na vánoční strom Petřík Šico a museli jsme plnit strašně těžké úkoly. Např. říci vyjmenovaná slova po b, l… , vyjmenovat tvrdé či měkké souhlásky, vypočítat  příklady (např. 1 + 1, 10 x 10 ….), úkoly z vlastivědy či přírodovědy, nebo tělocvičné cviky. Taky paní učitelka dostala těžký úkol – vyjmenovaná slova po f.
Nakonec jsme se pustili do rozbalování dárečků pod stromečkem. Letos jsme je nečekali. Ježíšek si pro nás s rodiči a paní učitelkou připravil velké překvapení.

Fotogalerie

12.12.2014 - Etiketa chování a stolování

Jak na nás působí lidé na první dojem? Jak se správně chovat? Jak se představit? Jak prostřít stůl a jíst podle společenských pravidel?
To všechno jsme se dnes nejen dozvěděli, ale taky si prakticky vyzkoušeli. Hráli jsme různé scénky, jak to asi vypadalo, když se potkali pravěcí lidé, jak se choval rytíř k princezně, jak se budeme seznamovat, jak se chovat k ženě, kdo má kdy přednost, jak pozvat jednu kamarádku na oslavu narozenin a neublížit druhé, kterou pozvat nemůžeme apod. U některých scének jsme se hodně pobavili a nasmáli.

Fotogalerie

9.12.2014 - Vločka

Dnes jsme začali vyrábět vánoční překvapení pro rodiče. Bude to dřevěná vločka. Již dlouho jsme se na práci s dřevěnými polotovary těšili. Nejprve jsme museli všechny díly důkladně obrousit brusným papírem. Potom jsme dílky poskládali a slepili. Práce nás velmi bavila a taky se nám vločky vydařily. Věříme, že se budou líbit i rodičům... S taťkou nebo dědou je ještě můžeme napřít bezbarvým lakem, nebo namořit barevným mořidlem.

Fotogalerie

5.12.2014 – „Andělský den“

Na dnešní den jsme se velmi těšili. Přišel za námi do třídy Mikuláš a dva andělé. Dostali jsme malou nadílku a byli jsme rádi, že nikdo z nás nebyl zapsán v „Knize hříšníků“. Většina z nás přišla taky v přestrojení za andílky. Mikuláš nás pochválil a my jsme naši vzácné návštěvě zazpívali koledu.

Fotogalerie

3.12.2014 – Vánoční hvězda

Naše škola se již tradičně zapojuje do charitativní akce Sdružení Šance – „Vánoční hvězda“.

I naše třída opět podpořila tento projekt, který pomáhá smrtelně nemocným dětem.

27.11.2014 – „Jak správně využívat televizi a počítač?“

V další besedě z programu Kompásek jsme si s paní Mgr. Zajíčkovou povídali o tom, jak si vybírat pořady v televizi, nevěřit slepě všemu, co se tam říká a nenapodobovat zlo, které ve filmech a seriálech často vídáme. Taky jsme se dozvěděli o nebezpečí, které na nás může číhat na internetu, pokud si nebudeme umět chránit své soukromí a uvěříme lidem, kteří se nás budou pokoušet pomocí internetu a dalších medií zmanipulovat.
Naučili jsme se novou písničku a taky dostali radu nad zlato: „Co nejvíce času věnuj kamarádům a svým zájmům – to žádná média nenahradí!!!“

Fotogalerie

13.11.2014 - Divadelní představení žáků ZUŠ

Již třetím rokem chodíme na divadlo do ZUŠ. Vždycky se nám hry velmi líbily a tak jsme se nemohli dočkat, co si letos paní učitelka Fusková se svými žáky pro nás připravila.

První byla pohádka „O perníkové chaloupce“ a pak hra „Mauglí“. Opět jsme odcházeli plni dojmů a budeme se těšit, že brzy děti s paní učitelkou nacvičí zase nějaké krásné divadýlko.

Fotogalerie

6.11.2014 - Angličtina s deváťáky

Jelikož paní učitelka Hnátková jela s dětmi na sportovní soutěž, měla její skupina suplovanou angličtinu.
Paní učitelka Ševčíková nás vzala do školní knihovny, kde jsme si hodinu užili spolu s deváťáky. Dávali nám otázky v angličtině, ale moc nás netrápili ...

Fotogalerie

31.10.2014 - Halloween

Taky letos jsme v třídě slavili Halloween. Přišli jsme převlečeni za různá strašidýlka i strašidla, zombie, hrůzostrašné umrlce a smrtky, čarodějnice, upíra, kočičku, kouzelníky a kouzelnice, kapitána i piráta a taky ufona. Velmi originální masku si vytvořila Lucinka Uhříková, která přišla převlečená za halooweenskou dýni.

Fotogalerie

20.10.2014 - Den stromů

Naše škola se již několik let zapojuje do kampaně Lísky – Stromy a my.
Také naše třída se nechala inspirovat přírodní tématikou. Nejprve jsme nasbírali různé přírodniny a pak jsme ve skupinkách začali tvořit Pána podzimu – ochránce lesa.

Práce se nám natolik líbila, že jsme se rozhodli vytvořit z přírodnin ještě podzimní hodiny.

Fotogalerie

8.10.2014 - Etické dílny

Dnes jsme mezi námi přivítali opět paní Mgr. Zajíčkovou, se kterou se již známe z minulých let.
Tentokrát jsme si povídali na téma „Jak překonat starosti ve škole“. Taky jsme tvořili a hráli si. Na závěr jsme ve skupinách skládali čtverce. Bylo to prima. Nesměli jsme se domlouvat a záleželo na naší vzájemné ochotě, porozumění, bezeslovné spolupráci a pomoci.

Fotogalerie

20.6.2014 - Úspěch v gymnastických závodech

Nelinka Holbová, Kristýnka Karlíková a Zuzanka Rovenská byly úspěšné v gymnastických závodech. Diplom i pohár si vysoutěžily všechny tři, jen je neměly ve škole.
Kristýnka Karlíková zvítězila v kategorii 2. (2005 – 2004), na druhém místě se umístila Nelinka Holbová. V kategorii nezávodících a neregistrovaných děvčátek se na jednom z předních míst umístila Zuzanka Rovenská.

19.6.2014 - Požární ochrana očima dětí

Lukášek Kovář a Petříček Šico  byli velmi úspěšní ve výtvarné soutěži, kterou každoročně vyhlašují hasiči.
Peťa získal v okresním kole 2. místo a Luky 3.  Lukášek pak ještě v krajském kole obsadil krásné druhé místo.

29.5.2014 - Školní výlet

Dlouho jsme se těšili, až přijde den „D“, vlastně „V“ - náš školní VÝLET.
Konečně jsme se dočkali. Jeli jsme nejprve na hrad Helfštýn a pak na letiště u Hranic na Moravě.
Výlet se nám velmi líbil a vydařil se, i když počasí nám zrovna moc nepřálo.

Fotogalerie

15.4.2014 - Velikonoční dílna


Již každoročně se v naší škole koná Velikonoční dílna, kde máme možnost si my, naši rodiče i kamarádi vyrobit spousty krásných velikonočních ozdůbek.
 

Fotogalerie 

14.4.2014 - Beseda „Jak jsme přišli na svět“

 

Jednou se v katalogu knižní nabídky objevil divný název. Začali jsme se při prohlížení pochichtávat a tak se nás paní učitelka zeptala, cože nás tak v katalogu zaujalo a pobavilo. Smáli jsme se ještě více a řekli jsme, že tam je neslušná knížka. Paní učitelka nám sice vysvětlila, že na encyklopedii o pohlavním dospívání není nic neslušného. Ale…. Stejně jsme někteří pochybovali….
A tak nám paní učitelka dohodla besedu s Mgr. Rýparovou z poradny v Rožnově pod Radhoštěm.
Beseda byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se hodně zajímavého o našem těle a i o tom, jak si ho máme chránit, něco o intimitě i o tom, že nikdo nemá právo nám dělat věci, které nechceme.
Vyzkoušeli jsme si, jak to maminky mají těžké, celé dny a noci po několik měsíců nosit ještě nenarozeného človíčka ve svém bříšku. My jsme sice nosili v batůžku jen 4 kg soli a to jen chvíli, ale snadné to nebylo.
Nakonec jsme ještě zhlédli zábavný animovaný film, kdy děťátko v mamince mluvilo a říkalo, co všechno prožívá. A bylo toho hodně! Dokonce chtělo svůj pokojíček v maminčině bříšku opustit, poněvadž maminka si v restauraci zapálila cigaretu a ještě se napila trošky vína.      Jej, to bylo děťátku špatně! Chtělo od maminky pryč. Ale dopadlo to dobře, maminka si uvědomila, že neudělala správnou věc a tak se děťátko zase cítilo v maminčině bříšku dobře a bezpečně. A nakonec přišlo šťastně na svět.
 

Fotogalerie 

19.3.2014 - Naše oblíbená SEVA

 

V pracovních činnostech rádi něco stavíme a tvoříme.
Velmi oblíbená námi všemi je stavebnice SEVA.  A jak se nám práce s ní daří? Posuďte sami!
 

Fotogalerie

17.3.2014 - Divadlo „Mach a Šebestová“

 

ZUŠ nás pozvala na vystoupení svého dramatického kroužku. Velmi jsme se těšili, poněvadž loňské představení o kocourovi Modroočkovi se nám hodně líbilo.
A nebyli jsme zklamáni. Dětští herci nám zahráli čtyři příběhy známé dvojice. První byl o  získání utrženého sluchátka, další byl o tom, jak jeli na školní  výlet, třetí o slušném chování a poslední o tom, jak uzdravili spolužáka Kropáčka.
Paní učitelka Fusková ze ZUŠ nám dala za úkol namalovat příběh, který se nám nejvíce líbil.  A tak jsme to ve výtvarné výchově rádi splnili.

Fotogalerie

18.2.2014 - Pohyby Země


Poněvadž jsme se v prvouce učili o sluneční soustavě, vydali jsme se na hvězdárnu.


Tam jsme v kopuli sledovali pohyb stínu slunce promítaný z dalekohledu. Zřetelně jsme viděli, jak obrys slunce postupuje na promítaném nákresu. Tím nám lektor dokázal, že se Země otáčí kolem své osy.


Pak nám ještě promítl prezentaci o pohybu Země kolem Slunce, střídání dne a noci, fázích měsíce, naklánění osy Země a střídání ročních období.

Fotogalerie

6.2.2014 - Kniha je kamarád


V Mramorovém sále vsetínského zámku proběhlo vyhodnocení celostátní soutěže „Kniha je kamarád“. Mezi oceněnými byla i Zuzanka Rovenská a Kačenka Volková.

                     

2.2.2014 - Karneval

 

Opět jsme se dočkali námi oblíbeného maškarního reje v naší jídelně. Přišlo nás ze třídy více než polovina. Zasoutěžili jsme si, zatančili, zarejdili a taky jsme všichni něco vyhráli v tombole.

 

27.1.2014 - Káťa a Škubánek


Každoročně k nám do školy přijíždí herci z divadla "Věž"se svým programem. Letos přijeli s divadelní hrou Káťa a Škubánek. Jako všechny předešlé se nám i tato hra moc líbila a na památku jsme se s herci vyfotili.

25.1.2014 - Akademie na zámku

 

V sobotu odpoledne proběhla v mramorovém sále našeho zámku školní akademie. Z naší třídy v ní účinkovla řada dětí. Někteří v pohádce O perníkové chaloupce a některá děvčata předvedla zumbu.

 

20.1. - 24.1.2014 - Lyžáček


Žáci 1. stupně naší školy měli možnost se zúčastnit "Lyžáčku na Bílé". Z naší třídy nás jezdilo 8. Moc jsme si to užili a těšíme se, že příští rok se tato skvělá akce bude opakovat.

20.12.2013 - Vánoční besídka

 

Tak dnešní den jsme si skutečně užili!
Nejprve jsme byli i s ostatními žáky školy v jídelně, kde proběhla Vánoční besídka s živým betlémem.
Ve třídě jsme si pak zazpívali koledy, rozdali si mezi sebou dárečky a pouštěli jsme lodičky z ořechových skořápek, které vyrobil Petřík Šico se sestrou a maminkou.
V průběhu celého dopoledního programu jsme mlsali dobrůtky, které nám připravily maminky. A bylo nejen co ochutnávat, ale taky na co se dívat. Mnozí z nás se na výrobě a pečení dobrých a krásných cukrovinek také podíleli.
Dopoledne uběhlo „jako voda“ a my se divili, že už je konec vyučování – vlastně naší besídky.  A tak jsme si společně popřáli krásné a štědré Vánoce a všechno nejlepší do nového roku.
Za 14 dní se zase ve třídě uvidíme a budeme rádi vyprávět, jak to u nás doma bylo o Vánocích, co krásného jsme našli pod stromečkem a čím milým jsme my udělali radost svým blízkým.

Fotogalerie

17.12.2013 - Vánoce na zámku

 

Dnes jsme se vydali na zámek, kde byl připraven zajímavý program o Vánocích na Valašsku.
Vyslechli jsme vánoční koncert folklórního souboru Malá Jasénka a seznámili se s vánočními tradicemi našeho regionu.
Dále jsme měli možnost si prohlédnout krásné vyřezávané betlémy a další skvělé práce valašských řezbářů „Ze dřeva zrozené“.

Fotogalerie

16.12.2013 - Etické dílny

 

Dnes k nám přišla  Mgr. Zajíčková s programem Kompásek –  „Jak se stát dobrým kamarádem“.
Tak jako vloni, kdy jsme se dozvěděli, jak se chovat v nebezpečných situacích, tak i letos byl program velmi zajímavý. Společně jsme  hledali možnosti, jak se tím dobrým kamarádem skutečně stát.
Pracovali jsme samostatně na pracovní listy, ale i ve skupinkách jsme se zamýšleli nad vzájemnými vztahy mezi dětmi a vůbec mezi lidmi.

13.12.2013 - Den otevřených dveří  HZS

 

V pátek 13. prosince byl den otevřených dveří HASIČŮ.
Byli jsme tam a byla to paráda!!!

Fotogalerie

5.12.2013 - Možná přijde i Mikuláš..... ?


5. prosince přišel a nebyl sám. Byl s ním i krásný anděl a tři čerti.
Taky mezi námi byly nějaké tyto bytůstky, nejvíc ale čertíků. Paní učitelka se nás zastala, že to s námi není až tak zlé a tak nikdo neskončil v pytli a ještě jsme si smlsli na čokolízátkách.

1.11.2013 - Halloween


1.listopadu se naše třída zaplnila nejrůznějšími strašidly, čarodějnicemi, čaroději, upíry, kostlivci, pavoučími mužíčky apod. Nechyběla ani Bílá paní, šerif, kovboj, mimozemšťan nebo nevidomý chlapík. Dokonce čarodějka Lucinka doma s maminkou vyčarovala výborná halloweenská kolečka, na kterých si všichni MOC pochutnali.

Fotogalerie

14.10.2013 - Cesta do pravěku


14. října se tělocvična naší školy vrátila v čase a my jsme si vyslechli povídání o našich prapředcích a také jsme si prohlédli zajímavé exponáty.

26.9.2013 - Atletické závody

 

Ve čtvrtek 26. září se v ZŠ Ohrada konaly již tradičně Mezinárodní atletické závody.
Za třeťáky se z naší třídy závodů zúčastnili: Dominika Holbová, Kateřina Fojtíková, Tomáš Bělaška a Jiří Karlík.
Dominka a Tomášek obsadili krásné třetí místo ve své kategorii. Všichni jim blahopřejeme!!!

17.9.2013 - Hračky ze staré půdy

 

17. září jsme se vydali s paní učitelkou na zámek.
Čekal nás tam zajímavý interaktivní a animační program s výtvarným tvořením.
Dozvěděli jsme se o historii hraček, vyslechli dojemný příběh, za kterého vznikla známá americká hadrová panenka ANIČKA, zahráli si „Člověče, nezlob se“, kdy jsme sami byli figurkami.
Prohlédli jsme si hračky z různých materiálů i z různých koutů světa.
Nakonec jsme si vyrobili panenky a panáčky z vlny.
Celý program se nám velmi líbil a už se těšíme na další výrobu panáčků ve škole v pracovních činnostech.

Fotogalerie