Ve výtvarné výchově žáci své dojmy a pocity z výletu zapracovali do svých obrázků.

Fotogalerie: 2.B

květen 2015

Školní výlet na Ranč Všemina

V pondělí 18.5. jsme podnikli výlet do nedaleké Všeminy. Na ranči byl pro nás připraven program, který se dětem velmi líbil. Jeho součástí byla prohlídka ranče, vyprávění o indiánských tradicích a jejich způsobu života. Děti si zkusily házet lasem, střílet lukem a šípem na terč, a také se projely na koni. Velmi působivá ukázka indiánského a westernového ježdění nás nadchla závěrem našeho programu. Výlet se všem líbil.

 

Fotogalerie: 2.B

květen 2015

Ve čtvrtek 14.5. 2015  jsme navštívili  Masarykovu knihovnu, kde pro nás paní Panovcová  připravila besedu  na téma „Kouzelná baterka“.

Žáci se měli možnost seznámit s novou knihou, ve které se odehrává spousta neskutečných příběhů. Následné aktivity prověřily pozornost žáků a zároveň jejich fantazii a představivost.

 

duben 2015     

Slohová výchova        DOPIS

Slovní zásoba je velmi důležitá, a proto je třeba neustálým povídáním a diskusí s žáky jejich dovednost komunikace rozvíjet. Ve slohu si děti vyzkoušely vytvořit a napsat pohled a poté i dopis. Byl to úkol těžký, ale myslím, že se jim práce zdařila. Někomu více a někomu méně.

Fotogalerie: 2.B

Výtvarná výchova (mezipředmětové vztahy)

Na jaře začíná vše kvést, a tak si s žáci namalovali kvetoucí stromy, dle vlastního výběru. Moc se jim povedly.

Fotogalerie: 2.B

duben 2015

Jarní pozorování- projektová výuka (prvouka)

Na jarní procházce žáci pozorovali a zároveň poznávali rostliny a dřeviny. Do pracovních listů v době zastávek své poznatky zapisovali. Zajímali nás i živočichové, především ptáci, které nejen uvidíme, ale i uslyšíme. Následně svou skupinovou práci dotvořili malým herbářem, který jsme ve třídě nejprve lisovali. Své skupiny měli žáci pojmenovány dle oblíbených zvířat.

Fotogalerie: 2.B

duben 2015

MLUVÍME A NASLOUCHÁME- etické dílny

V měsíci dubnu v naší třídě proběhly dvě besedy na dané téma. Žáci si aktivní formou vyzkoušeli, zda umí nejen hovor vést, ale také naslouchat druhému.

Pro některé je to úkol těžký, dát slovo jinému a mlčet. Také je důležité jak mluvit, jaká volit slova a v jaké situaci. Žáci se velmi aktivně zapojovali do diskuse.

Fotogalerie: 2.B

duben 2015

V hodině geometrie si žáci hráli se svou představivostí. Pomocí špejlí a plastelíny se snažili sestrojit daná tělesa. Že to není práce jednoduchá, se přesvědčili na vlastní kůži.

Fotogalerie: 2.B

březen 2015

Při slohové práci  "Moje oblíbená hračka" žáci jako předlohu využili své oblíbené hračky. Tvořit vlastní text je docela těžký úkol, ale většina žáků se s ním zdárně vypořádala.

Fotogalerie: 2.B

Projekt Rally

březen 2015

Naše třída se zapojila do výtvarného projektu Rally. Vyhodnocení prací a jejich výstava bude na zámku ve Valašském Meziříčí.

Fotogalerie: 2.B

 

březen 2015

V pátek 6.3. jsme se zúčastnili spolu s žáky z 2. A přednášky  "Zatmění Slunce". Pan Svozil žákům velmi poutavou formou připomněl, co již znají a zároveň jim jejich znalosti rozšířil. Součástí besedy byla velmi zdařilá projekce, která dětem pomohla pochopit příčiny vzniku zatmění Slunce a Měsíce.

Fotogalerie: 2.B

březen 2015

V úterý 3.3. jsme navštívili MVK Vsetín. Paní Panovcová si pro žáky připravila besedu s názvem „S medvídky

do pohádky“. Při aktivitách žáci pracovali nejen s texty v encyklopediích, ale také s již osvojenými vědomostmi při řešení zadaných úkolů. Pobyt v knihovně se dětem vždy velmi líbí.

Fotogalerie: 2.B

„Na kole dětem“

únor 2015

Naše třída se v pátek 20. 2. zúčastnila besedy s panem Zimovčákem, který je několikanásobný mistr světa v jízdě

na vysokém kole. Je také držitelem ceny Fair Play. Jeho aktivity jsou zaměřeny na pomoc dětem s onkologickým onemocněním.

Fotogalerie: 2.B

Pohádka

únor 2015

Pohádka je oblíbeným žánrem v dětské literatuře. V hodinách čtení si pohádky nejen čteme, ale i vyprávíme, a tak si žáci mají možnost vzájemně prověřit své znalosti pohádek a porovnat své postřehy. Také si prohlubují slovní zásobu a učí se tvořit věty. "Moje oblíbená pohádková postava" bylo také téma ve výtvarné výchově. Jednotlivé práce jsme pak využili pro skupinovou práci, kde jsme pohádky rozdělili na lidové a umělé. Děti se práci ve skupině učí a někdy není vůbec jednoduché se domluvit a jeden druhému vyjít vstříc.

Fotogalerie: 2.B

Lidské tělo

leden 2015

Jedním z lednových témat prvouky bylo lidské tělo. Několik vyučovacích hodin jsme se věnovali stavbě lidského těla, a také jeho funkci.

Pojmenováváním částí těla si žáci pojmy fixovali a samostatně nebo při skupinové práci si pak měli možnost své znalosti ověřit. Složit kostru, pojmenovat základní části lidského těla a vyjmenovat zásady péče o naše tělo, to vše bylo součástí uceléného tématu.

V další části si žáci prověřili, zda ví, jaké potraviny jsou pro ně vhodné, kdy by měli jíst a jak se také mají u jídla chovat. V neposlední řadě jsme si zopakovali jak předcházet nemoci a úrazu.

 

Fotogalerie: 2.B

Vánoční besídka

prosinec 2014

 V pátek 19. 12. proběhla vánoční besídka, která se konala v naší jídelně. Svým přednesem a zpěvem se žáci připojili k programu této besídky.

Po vystoupení v jídelně jsme se přesunuli do naší třídy. Ochutnali jsme vánoční cukroví, povídali jsme si o vánočních zvycích a u stromečku jsme si zazpívali koledy. Nakonec si žáci rozbalili dárky.

Fotogalerie: 2.B

Knihovna

prosinec 2014

17. 12. jsme  navštívili místní knihovnu, kde proběhla plánovaná beseda „Ilustrátoři dětských knih“. Paní knihovnice žáky velmi poutavou a zároveň poučnou formou seznámila s trojicí ilustrátorů, kteří patří mezi naše nejznámější. Zpětnou vazbou byly úkoly, které prověřily, zda žáci pozorně poslouchali. Poté si mohli prohlédnout celé dětské oddělení a zapůjčit si knihy.

 

 

Fotogalerie: 2.B

Andělský den

prosinec 2014

V pátek 5. 12. na naší škole chodil Mikuláš s anděly a naděloval dle zásluh žákům malé dobroty. Po celou dobu výuky jsme si s žáky, kteří měli možnost se převléknout za andílky, na toto téma povídali, zazpívali jsme si i koledy a Mikuláše si žáci vytvořili.

Fotogalerie: 2.B

Tvoření s vánoční tématikou

prosinec 2014

Prosinec je dobou adventu a vánoční nálady. Ve výtvarné výchově se žáci snažili vytvořit řetěz na výzdobu naší třídy.

Fotogalerie: 2.B

Obrázková osnova - vyprávění

listopad 2014 

Učíme se s žáky vyprávět pohádky podle osnovy z obrázků. Žáci si tak rozvíjí nejen slovní zásobu, fantazii, ale zároveň se učí řadit děj a věty podle posloupnosti.

Svoji práci v závěru hodiny dotvořili svými kresbami.

Fotogalerie: 2.B

Matematika hrou 

listopad 2014

Učivo matematiky si žáci procvičují také hravou formou. Tentokrát jsme společně upevňovali počítání po desítkách do sta. Žáci si nejen hráli, ale zároveň se i učili.

 

Fotogalerie: 2.B

Minipohádky na  ZUŠ

listopad 2014

13.11. naše třída navštívila divadelní představení na ZUŠ, které si pro nás připravili její žáci. První pohádka Perníková chaloupka byla všem dětem známá. Po krátké přestávce pak následoval příběh o Mauglím a jeho kamarádech.

Obě pohádky byly v podání žáků výborně zahrány. Atmosféru děje doplňovaly nejen nápadité a veselé kostýmy, ale i zpívané a taneční pasáže.

Fotogalerie: 2.B

Lidový  soubor „Réva“

listopad 2014

12. 11. jsme si v naší jídelně poslechli melodie v podání zlínského lidového souboru. Žáci si tak mohli nejen zazpívat, ale i využít svých znalostí hudebních nástrojů, skladatelů či textů písní.

Fotogalerie: 2.B

Hasík

listopad 2014

V pondělí 3.11. se v naší škole uskutečnila první část preventivně výchovného programu HASÍK. Cílem těchto programů je předávání informací a poznatků hasiči - instruktory, kteří znají problematiku požárů, dopravních nehod a ochrany obyvatelstva.

Tento program probíhal hravou a názornou formou. Žáci se např. seznámili s výstrojí a výzbrojí hasičů, a také byli následně seznámeni, jak se mají chovat a proč dodržovat pokyny hasičů. Naučili se telefonicky přivolat pomoc hasičů, policie nebo záchranné služby.

 V úterý 18. 11.  byl realizován druhý vzdělávací blok, který na poznatky z první části navázal. Opět si žáci převážně hravou formou prověřili své vědomosti.

Fotogalerie: 2.B

Podzimní tvoření - Výtvarná výchova

říjen 2014

Podzimní příroda vždy hraje barvami a má své kouzlo. Podzim v přírodě je i jedním z našich témat v prvouce. V rámci mezipředmětových vztahů si žáci do hodiny VV nasbírali a přinesli přírodniny.Tvořili jsme na téma Podzimní strom a Podzimní skřítek. Práce probíhala ve skupinách, takže bylo nutné, aby se žáci domluvili, a to je někdy složité. Nakonec se vše zdařílo.

Fotogalerie: 2.B

Etické dílny - Umím být kamarád?

říjen 2014
Dne  8.10.  se naše třída účastnila v multimediální učebně etického programu na téma „Kamarádství v naší třídě“. Žáci debatovali na toto téma a zároveň hravou formou řešili různé situace.


 

Fotogalerie: 2.B

Návštěva knihovny

září 2014
V září letošního roku jsme navštívili MVK ve Vsetíně. Paní knihovnice Pavlína Panovcová pro nás připravila besedu o dětských knihách. Žáci měli možnost se s nimi blíže seznámit a prohlédnout si je. Následovalo také hlasité čtení a vzápětí aktivity, prověřující porozumění čteného textu.
V prosinci nás čeká ještě jedna beseda, která bude zaměřena na ilustrátory a ilustrace v dětských knihách.

KDYŽ JSME BYLI 1.B ...

Dětský den, 30. 5. 2014

V pátek připravily paní vychovatelky pro děti dopoledne plné her a zábavy. Děti si všechny aktivity náramně užily.

 

Více foto: fotogalerie

Dravci, 28. 5. 2014

Ve středu 28. 5. jsme se byli podívat a také se něco nového dozvědět o dravcích. Dokonce jsme je mohli vidět i při letu a lovu.

 

Více foto: fotogalerie

Návštěva Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, 27. 5. 2014

V úterý jsme navštívili Masarykovu knihovnu Vsetín. Žáci společně s paní knihovnicí objevovali "poklady" kapes kabátu, který ztratil skřítek Knihovníček. Společně pak plnili různé úkoly.

 

Více foto: fotogalerie

Brazilské dny, 23. 5. 2014

V pátek 23. 5. navštívil naši školu brazilský velvyslanec J. E. Georgie Monteiro Prata a to i s jeho manželkou. I naše třída ho přivítala vlaječkami, národními barvami Brazílie a pozdravem v portugalštině.

 

Více foto: fotogalerie

Školní výlet Velké Karlovice, 13. 5. 2014

V úterý 13. 5. si naše třída užila výlet do Velkých Karlovic. Ráno jsme se všichni sešli ve třídě a kolem 9 hodiny jsme vyrazili na vlakové nádraží, odkud jsme vlakem přicestovali až do Velkých Karlovic. Tam jsme prožili pravé valašské dopoledne. Nejprve jsme viděli a především slyšeli různé druhy valašských píšťalek, poté výrobu dřevěných holubiček a koberců. Také jsme se v Karlovském muzeu dozvěděli, jak se dříve žilo na Valašsku. Čas byl také na nákup dárečků pro maminky a tatínky. A protože nám po tolika zajímavých informacích vyhládlo, zašli jsme si na oběd do tamější restaurace. Po obědě jsme opět nasedli do vlaku a odjeli jsme na Vsetín. Na Vsetíně na náš už nedočkavě čekaly maminky i tatínci a těšili se, až si poslechnou nové zážitky dětí.

 

Více foto: fotogalerie

Projekt Veselé zoubky, 22. 4. 2014

V úterý prožila naše třída 1. B projektovou hodinu Veselé zoubky, při níž si žáci zopakovali vše, co už znají o čistění zoubků, správné výživě a také si v tomto oboru rozšířili znalosti. Žáci poté vyplnili krátký "testík", za který dostali balíček plný potřeb k péči o zoubky. Materiál k projektu poskytla drogerie dm.

Více foto: fotogalerie

Velikonoční dílna, 15. 4. 2014

V úterý 15. 4. proběhla odpoledne v prostorách školní jídelny Velikonoční dílna, při níž si mohli návštěvníci vyrobit pěkné velikonoční ozdůbky. Dílnu navštívili i někteří žáci 1. B.

 

Více foto: fotogalerie

Divadelní představení "Pohádky do kapsy", 24. 3. 2014

V pondělí 24. 3. jsme navštívili kino Vatra, ve kterém se konalo představení Pohádky do kapsy v podání souboru SemTamFór.

 

Více foto: fotogalerie

Divadelní představení "Sny", 20. 3. 2014

Ve čtvrtek 20. 3. jsme se vydali do tělocvičny naší školy, ve které proběhlo divadelní představení s názvem Sny. 

 

Více foto: fotogalerie

ZUŠ - divadlo Mach a Šebestová, 17. 3. 2014

V pondělí 17. 3. jsme navštívili ZUŠ, která pro nás měla připravené divadelní představení pohádky Mach a Šebestová. V pohádce účinkovali také žáci naší školy.

 

Více foto: fotogalerie

Návštěva Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, 12. 3. 2014

Ve středu 12. 3. navštívila naše třída městskou knihovnu. Děti se zde dozvěděly, jak se ke knihám mají chovat, také si mohly prohlédnout dětskou knihovnu a půjčit si i některou z knížek, která je zaujala.

 

Více foto: fotogalerie

 

Pasování prvňáčků na čtenáře, 13. 2. 2014

Čtvrtek 13. 2. byl pro žáčky prvních tříd velkým dnem - slavnostně byli v kině Vatra pasováni na čtenáře.

 

Více foto: fotogalerie

Maškarní rej, 2. 2. 2014

V neděli 2. 2. se školní jídelna proměnila v rej různých strašidel, princezen, kovbojů a dalších více či méně přirozených postaviček.

 

Více foto: fotogalerie

Školní akademie žáků, 30. 1. 2014

Dne 30. 1. proběhla akademie žáků na vsetínském zámku. Tentokrát byla akademie určena pro samotné žáky školy.

 

Více foto: fotogalerie

Pasování na prvňáčka "Sychrováčka", 30. 1. 2014

Dne 30. 1. proběhlo pasování prvňáčků na prvňáčky "Sychrováčky". Pasování probíhalo pod vedením deváťáků, kteří každého žáčka pasovali jednotlivě.

 

Více foto: fotogalerie

Návštěva dětí z MŠ Sychrov, 28. 1. 2014

Dne 28. 1. nás do třídy přišly navštívit děti z MŠ Sychrov. Tyto děti jsou budoucími prvňáčky, proto jim současní prvňáčci ukázali, na co se mohou těšit, až nastoupí do školy. Nechali je posadit do lavic, ukázali jim nejen učebnice, ze kterých se budou učit, a pouzdro, aby viděli, co vše potřebují do školy, ale také jim předvedli, jak už umí číst a počítat.

 

Více foto: fotogalerie

Divadlo VĚŽ, 27. 1. 2014

 

Dne 27. 1. se ve školní jídelně uskutečnilo divadelní představení Káťa a Škubánek. Na konci představení se žáci s herci vyfotili.

 

Více foto: fotogalerie

Akademie žáků, 25. 1. 2014

 

V sobotu 25. 1. proběhla Akademie žáků, kde vystoupili žáci - zástupci všech tříd 1. i 2. stupně. Také 1. B měla své zástupce a to dívky, které na pódiu předvedly, jak skvěle umí tančit zumbu.

 

Více foto: fotogalerie

Lyžařský výcvik, 20. 1. - 24. 1. 2014

 

Ve dnech 20. 1. - 24. 1. 2014 proběhl lyžařský výcvik na Bílé pro žáky 1. stupně. Také někteří žáci z 1. B se zúčastnili tohoto výcviku, kde si pod vedením tamních instruktorů zdokonalili své lyžování. To také dokázali při závěrečném pátečním závodu, u kterého byli přítomni i rodiče žáků.

Více foto: fotogalerie

Vánoční besídka, 20. 12. 2013

Dne 20. 12. se celou školou linula vánoční atmosféra. Na děti ve třídě čekal vánoční stromeček a pod ním spousta dárečků. Ale než si děti dárečky rozbalily, šly se nejprve podívat do školní jídelny na vánoční představení, které pro ně a ostatní děti měli přichystané žáci z vyšších ročníků. Po představení jsme si ve třídě zapálili svíčky, zazpívali koledy, "nadlábli" se cukrovím, které maminky doma napekly, zapili je "rychlými špunty" a konečně si rozbalili vytoužené dárečky.

 

Více foto: fotogalerie

Vánoce na zámku, 16. 12. 2013

Dne 16. 12. jsme se vydali na vsetínský zámek, kde se děti seznámily s vánočními tradicemi, které si mohly také samy vyzkoušet. Navíc si prohlédly Betlémy různých velikostí i materiálů.

 

Více foto: fotogalerie

Vánoční dílna, 13. 12. 2013

Dne 13. 12. si děti z 1. B prožily příjemnou hodinu vánočního tvoření pod vedením žáků osmého ročníku. Ve vánoční dílničce si za pomoci starších kamarádů vyrobili spoustu krásných vánočních dekorací či dárečků pro maminku, tatínka nebo sourozence.

Více foto: fotogalerie

Návštěva MŠ Na Kopečku, 11. 12. 2013

Dne 11. 12. navštívily děti mateřskou školku Na Kopečku a prožily hezké dopoledne.

 

Více foto: fotogalerie

Mikuláš, 5. 12. 2013

Dne 5. 12. navštívil 1. B Mikuláš s andělem a také tři čerti. Děti Mikuláši naštěstí krásně zazpívaly, proto od něj dostaly spoustu sladkostí a čerti odešli pryč s prázdnými pytli.

 

Více foto: fotogalerie

Halloweenské tvoření, 1. 11. 2013

Dne 1. 11. 2013 na škole proběhl Halloweenský den. Žáci si k této příležitosti sami vytvořili strašidelné pavoučí čelenky.

 

Více foto: fotogalerie

Cesta do pravěku, 14. 10. 2013

Dne 14. 10. 2013 proběhla v tělocvičně školy "cesta do pravěku", kde se žáci seznámili se životem lidí i různými druhy zvířat z tohoto období.

 

Více foto: fotogalerie

Prvňáčci ve školní knihovně

Říjen je už tradičně vyhlašován Mezinárodním měsícem školních knihoven a to je výzva ke zvýšené aktivitě i školní knihovny při ZŠ Vsetín, Sychrov 97. 

Také malí školáci z 1. B se a paní učitelkou Janou Adámkovou přišli podívat 3. října do školní knihovny úplně poprvé. Někteří už ode dveří hlásili, že mají knížky rádi, a že taky nějaké mají doma… a hned hledali známé obálky, písmenka i ilustrace. Byli bezprostřední a učenliví a nakonec se jim z knihovny ani nechtělo odejít. A to je dobře. Při příští návštěvě, až získají souhlas rodičů, si mohou knihy vypůjčit domů. Většina ještě neumí číst, ale to nevadí, vybrané knihy jim přečtou zkušenější kamarádi v družině, nebo rodiče doma, vždyť lásku ke knize a čtenářství je třeba pěstovat od raného dětství.

Program školní knihovny v ZŠ Vsetín, Sychrov na měsíc říjen je pestrý a cestu do knihovny najde v průběhu měsíce jistě každý žák školy.

 

fotogalerie

 

Jaroslava Ševčíková