když jsme byli 1.A

Rozloučení s 1.třídou

  • Hrací den
  • Třídní slavnost
  • Vysvědčení

 

 

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a28/p6200006-jpg//album/fotogalerie-1-a28/p6200007-jpg//album/fotogalerie-1-a28/p6200013-jpg//album/fotogalerie-1-a28/p6200020-jpg/ /album/fotogalerie-1-a28/p6200021-jpg//album/fotogalerie-1-a28/p6200022-jpg//album/fotogalerie-1-a28/p6200026-jpg//album/fotogalerie-1-a28/p6260027-jpg/ /album/fotogalerie-1-a28/p6260028-jpg//album/fotogalerie-1-a28/p6260032-jpg/
1 | 2  >>

Daltonská výuka

Ve středu 18.6.2014 jsme do vyučování poprvé zařadili tzv. blok podle daltonského plánu.

Daltonský učební plán je určitý způsob výuky, který vede žáky k samostatnosti, zodpovědnosti, kreativitě a spolupráci.

Žáci si sami zvolí pracovní místo, pracovní skupinu, pořadí úkolů. Učitelka se žákům věnuje individuálně a je pouze poradcem.

Důležitým činitelem jsou volné zájmové činnosti po práci a prvky sebehodnocení spojené s odměnou.

V dnešním dvouhodinovém bloku se jednalo o procvičení probraného učiva z češtiny a matematiky a tvoření z papíru. Výstupem byly pracovní listy, ilustrace, písemné zpracování úkolu a prezentace.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a27/p6180006-jpg//album/fotogalerie-1-a27/p6180010-jpg//album/fotogalerie-1-a27/p6180012-jpg//album/fotogalerie-1-a27/p6180015-jpg/ /album/fotogalerie-1-a27/p6180018-jpg//album/fotogalerie-1-a27/p6180022-jpg//album/fotogalerie-1-a27/p6180025-jpg//album/fotogalerie-1-a27/p6180028-jpg/ /album/fotogalerie-1-a27/p6180031-jpg//album/fotogalerie-1-a27/p6180032-jpg/
1 | 2  >>

 Dopravní výchova

16.6.2014

Dnešní projektový den byl zaměřen na opakování a osvojení si bezpečného pohybu v okolí naší školy a upozornění na nebezpečná místa.

V průběhu dopoledne jsme si na vycházce zopakovali pravidla chůze po chodníku a bezpečný pohyb v místech, kde chodník není.

V teoretické části projektového dne jsme na interaktivní tabuli řešili dopravní situace týkající se chodců a provozu na křižovatkách.

Také jsme se naučili vypravovat příběh s dopravní tématikou podle obrázkové osnovy a zhotovili jsme si dopravní karty, které využijeme ke společným hrám.

V projektu budeme pokračovat ve 2. třídě.

 

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a26/p6160008-jpg//album/fotogalerie-1-a26/p6160015-jpg//album/fotogalerie-1-a26/p6160018-jpg//album/fotogalerie-1-a26/p6160021-jpg/ /album/fotogalerie-1-a26/p6160022-jpg//album/fotogalerie-1-a26/p6160027-jpg//album/fotogalerie-1-a26/p6160035-jpg//album/fotogalerie-1-a26/p6160037-jpg/ /album/fotogalerie-1-a26/p6160038-jpg//album/fotogalerie-1-a26/p6160039-jpg/
1 | 2  >>

Učíme se spolupracovat

21.5.2014

V naší třídě se učíme spoustu věcí, ale dnešní aktivity v pracovních činnostech byly zaměřeny na týmovou spolupráci.

Společně jsme se učili dodržovat dohodnutá pravidla, spolupracovat a pracovat ve skupině, komunikovat mezi sebou a umět požádat o pomoc.

Cílem v dnešní projektové hodině bylo vytvoření květinové mozaiky z víček od pet lahví.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a25/p5210001-jpg//album/fotogalerie-1-a25/p5210003-jpg//album/fotogalerie-1-a25/p5210004-jpg//album/fotogalerie-1-a25/p5210007-jpg/ /album/fotogalerie-1-a25/p5210008-jpg//album/fotogalerie-1-a25/p5210010-jpg//album/fotogalerie-1-a25/p5210011-jpg//album/fotogalerie-1-a25/p5210012-jpg/ /album/fotogalerie-1-a25/p5210014-jpg//album/fotogalerie-1-a25/p5210015-jpg/
1 | 2  >>

Pokusy

30.4. - 23.5.2014

  • V našich minizahrádkách jsme si vypěstovali hrášek a fazolku.
  • Denně jsme pozorovali, jak klíčí, jak jim rostou kořínky, stonky a listy.
  • Na závěrečném pokusu s papírovými květy jsme si vysvětlili, jak se voda dostane do listů a květů.
  • Vypěstované rostlinky si děti mohou vzít domů a přesadit do květináčů nebo na záhonek.

 

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a24/p1010113-jpg1//album/fotogalerie-1-a24/p1010114-jpg//album/fotogalerie-1-a24/p1010123-jpg//album/fotogalerie-1-a24/p1010125-jpg/ /album/fotogalerie-1-a24/p1010002-jpg1//album/fotogalerie-1-a24/p1010003-jpg1//album/fotogalerie-1-a24/p1010004-jpg//album/fotogalerie-1-a24/p1010005-jpg/ /album/fotogalerie-1-a24/p1010007-jpg//album/fotogalerie-1-a24/p1010008-jpg/
1 | 2  >>

Galerie Stará radnice

V úterý 13.května jsme shlédli výstavu výtvarných prací dětí z MŠ Na Kopečku.

Výstava s názvem "Výtvarný svět očima našich dětí" obsahuje řadu velice zajímavých, moc pěkných a povedených výtvarných prací.

Celou prohlídku nám zpříjemnila svým vyprávěním a zpěvem paní ředitelka Helena Matošková z MŠ Na Kopečku.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a23/p1010010-jpg1//album/fotogalerie-1-a23/p1010012-jpg//album/fotogalerie-1-a23/p1010014-jpg//album/fotogalerie-1-a23/p1010013-jpg1/ /album/fotogalerie-1-a23/p1010025-jpg1//album/fotogalerie-1-a23/p1010026-jpg//album/fotogalerie-1-a23/p1010027-jpg//album/fotogalerie-1-a23/p1010031-jpg/ /album/fotogalerie-1-a23/p1010034-jpg1//album/fotogalerie-1-a23/p1010038-jpg/

Školní výlet do ZOO Lešná

V úterý 29.dubna se naše třída vypravila na výlet do ZOO Lešná.

Celé dopoledne jsme se procházeli zoologickou zahradou a s velkým zájmem si prohlíželi rozmanité živočichy a rostliny.

Příjemnou sluníčkovou procházku jsme zakončili nákupem dárků a suvenýrů.

Školní výlet proběhl bezvadně, moc se nám líbil a dětem přinesl zajímavé a užitečné informace.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a22/p1010001-jpg//album/fotogalerie-1-a22/p1010002-jpg//album/fotogalerie-1-a22/p1010003-jpg//album/fotogalerie-1-a22/p1010010-jpg/ /album/fotogalerie-1-a22/p1010013-jpg//album/fotogalerie-1-a22/p1010015-jpg//album/fotogalerie-1-a22/p1010022-jpg//album/fotogalerie-1-a22/p1010025-jpg/ /album/fotogalerie-1-a22/p1010029-jpg//album/fotogalerie-1-a22/p1010034-jpg/
1 | 2  >>

Dětská knihovna

V pondělí 28.dubna 2014 jsme opět navštívili MVK ve Vsetíně. Paní knihovnice Pavla Panovcová pro nás připravila besedu Za pohádkou do knihovny.

Tentokrát prvňáčci pracovali ve skupinkách a aktivně plnili úkoly.

Společně skládali obrázky, poznávali pohádkové předměty a postavy, poslouchali a ilustrovali pohádku O princezně Jasněnce, řešili test a plnili další zajímavé aktivity.

Na závěr besedy si žáci měli možnost vypůjčit si knihy na svůj čtenářský průkaz.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a21/p1010234-jpg//album/fotogalerie-1-a21/p1010243-jpg//album/fotogalerie-1-a21/p1010244-jpg//album/fotogalerie-1-a21/p1010246-jpg/ /album/fotogalerie-1-a21/p1010248-jpg//album/fotogalerie-1-a21/p1010251-jpg//album/fotogalerie-1-a21/p1010252-jpg//album/fotogalerie-1-a21/p1010256-jpg/ /album/fotogalerie-1-a21/p1010266-jpg/

Projekt Veselé zoubky

Ve dnech 22. - 25.4.2014 proběhl v naší třídě týdenní mezipředmětový projekt Veselé zoubky.

Cílem bylo vysvětlit dětem správnou techniku čištění zubů a naučit je pečovat o své zoubky již od útlého dětství.

Využili jsme k tomu výukový materiál, který nám poskytla společnost dm drogerie markt s.r.o. a DVD Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek.

Děti se zábavnou formou dozvídaly, proč je nutné si zoubky důkladně vyčistit, jak při čištění zoubků postupovat a proč mají pravidelně navštěvovat zubního lékaře.

Kromě čištění zubů si děti zopakovaly zásady správné výživy a nakreslily obrázky do výtvarné soutěže "Víš, co jíš? Zdravě a s chutí."

Na závěr děti dostaly preventivní taštičky a diplomy.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a20/a007-jpg1//album/fotogalerie-1-a20/a010-jpg//album/fotogalerie-1-a20/a011-jpg2//album/fotogalerie-1-a20/a017-jpg3/ /album/fotogalerie-1-a20/a018-jpg2//album/fotogalerie-1-a20/a019-jpg1//album/fotogalerie-1-a20/a030-jpg1//album/fotogalerie-1-a20/a031-jpg1/ /album/fotogalerie-1-a20/a026-jpg1/

Mach a Šebestová

V pondělí 17.3. jsme navštívili divadelní představení Mach a Šebestová v ZUŠ Vsetín.

Dramatizaci známých příběhů o kouzelném sluchátku, kočce Micince, psovi Jonatánovi a hlavně o dvou spolužácích Machovi a Šebestové hrály děti z divadelního kroužku paní učitelky Kristíny Fuskové.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a19/p3170326-jpg//album/fotogalerie-1-a19/p3170299-jpg//album/fotogalerie-1-a19/p3170301-jpg//album/fotogalerie-1-a19/p3170308-jpg/ /album/fotogalerie-1-a19/p3170310-jpg//album/fotogalerie-1-a19/p3170313-jpg//album/fotogalerie-1-a19/p3170324-jpg//album/fotogalerie-1-a19/p3170328-jpg/

Beseda v knihovně

V úterý 18. ledna jsme navštívili MVK ve Vsetíně. Paní knihovnice Pavla Panovcová pro nás připravila další zajímavou besedu, ve které nechyběly obrázkové hádanky, vyprávění o knihách a předčítání pohádkového příběhu z knihy Už se nebojím tmy.

 

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a18/p1010200-jpg//album/fotogalerie-1-a18/p1010201-jpg//album/fotogalerie-1-a18/p1010208-jpg//album/fotogalerie-1-a18/p1010209-jpg/ /album/fotogalerie-1-a18/p1010212-jpg//album/fotogalerie-1-a18/p1010213-jpg//album/fotogalerie-1-a18/p1010214-jpg//album/fotogalerie-1-a18/p1010221-jpg/ /album/fotogalerie-1-a18/p1010227-jpg//album/fotogalerie-1-a18/p1010228-jpg/
1 | 2  >>

Pasování prvňáčků na čtenáře

Dne 12. února jsme se zúčastnili akce Pasování prvňáčků na čtenáře, kterou připravila MVK Vsetín. Nechyběl zábavný program s ilustrátorem Adolfem Dudkem.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a17/p1010182-jpg//album/fotogalerie-1-a17/p1010183-jpg//album/fotogalerie-1-a17/p1010185-jpg//album/fotogalerie-1-a17/p1010186-jpg/ /album/fotogalerie-1-a17/p1010187-jpg//album/fotogalerie-1-a17/p1010194-jpg/

Spolupráce ZŠ a MŠ

Stalo se již tradicí naší školy, že nás před Zápisem do 1. tříd navštíví děti z okolních mateřských škol. Naší třídu navštívily 14. ledna děti z Jasenky a 28. ledna děti ze Sychrova.

Dětem jsme předvedli hodinu plnou her, hádanek, pohybových aktivit a zábavných úkolů na interaktivní tabuli.

Předškoláci si vyzkoušeli sezení v lavicích, také si  prohlédli učebnice, sešity a další školní pomůcky. Na závěr nám zazpívali písničky.

 

 

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a16/p1010120-jpg//album/fotogalerie-1-a16/p1010124-jpg//album/fotogalerie-1-a16/p1010128-jpg//album/fotogalerie-1-a16/p1140103-jpg/ /album/fotogalerie-1-a16/p1140113-jpg//album/fotogalerie-1-a16/p1140115-jpg//album/fotogalerie-1-a16/p1140116-jpg/

V průběhu měsíce ledna a února jsme se zapojili do aktivit, které organizovala naše škola.

 Například AKADEMIE, MAŠKARNÍ REJ, KNIHA JE KAMARÁD, PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ŽÁČKY "SYCHROVÁČKY", LYŽAŘSKÝ KURZ, DIVADLO VĚŽ, RECITAČNÍ SOUTĚŽ a jiné.

Ke zhlédnutí jsou i fotografie z běžných činností naší třídy, např. oslava narozenin, výtvarné aktivity o přestávce, předávání Slabikářů apod.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a14/a30-1-14-pasovani-20-33-1-jpg//album/fotogalerie-1-a14/p1010131-jpg//album/fotogalerie-1-a14/p1010132-jpg//album/fotogalerie-1-a14/p1010134-jpg/ /album/fotogalerie-1-a14/p1010135-jpg//album/fotogalerie-1-a14/p1010111-jpg//album/fotogalerie-1-a14/p1010112-jpg//album/fotogalerie-1-a14/p1010113-jpg/ /album/fotogalerie-1-a14/p1010143-jpg//album/fotogalerie-1-a14/p1010149-jpg/
1 | 2  >>

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a15/p9270087-jpg//album/fotogalerie-1-a15/p9270088-jpg//album/fotogalerie-1-a15/p9270089-jpg//album/fotogalerie-1-a15/pb150038-jpg/ /album/fotogalerie-1-a15/pb220042-jpg//album/fotogalerie-1-a15/pb220049-jpg//album/fotogalerie-1-a15/pb220057-jpg//album/fotogalerie-1-a15/pb220059-jpg/ /album/fotogalerie-1-a15/pb220060-jpg//album/fotogalerie-1-a15/pb270066-jpg/
1 | 2  >>

Keramika

Každý čtvrtek po vyučování se prvňáčci schází v keramické dílně a učí se různé postupy práce s keramickou hlínou nebo dekorují výrobky engobami a glazurami.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a13/pc190159-jpg//album/fotogalerie-1-a13/pc190169-jpg//album/fotogalerie-1-a13/pc190150-jpg//album/fotogalerie-1-a13/pc190152-jpg/ /album/fotogalerie-1-a13/pc190154-jpg//album/fotogalerie-1-a13/pc190157-jpg//album/fotogalerie-1-a13/pc190168-jpg//album/fotogalerie-1-a13/pc120033-jpg/ /album/fotogalerie-1-a13/pc120034-jpg//album/fotogalerie-1-a13/pc120036-jpg/
1 | 2  >>

Vánoční besídky

V pátek 20.12.2013 jsme si užili společnou vánoční besídku v jídelně naší školy, kterou připravili starší žáci.

Naše vánoční posezení proběhlo ve třídě. Zazpívali jsme si koledy, rozdali dárky, pochutnali si na vánočním cukroví od maminek, popovídali si a poslechli několik pohádek.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a12/pc200059-jpg//album/fotogalerie-1-a12/pc200033-jpg//album/fotogalerie-1-a12/pc200040-jpg//album/fotogalerie-1-a12/pc200041-jpg/ /album/fotogalerie-1-a12/pc200044-jpg//album/fotogalerie-1-a12/pc200045-jpg//album/fotogalerie-1-a12/pc200049-jpg//album/fotogalerie-1-a12/pc200052-jpg/ /album/fotogalerie-1-a12/pc200053-jpg//album/fotogalerie-1-a12/pc200057-jpg/
1 | 2  >>

Vánoční dílna

V úterý 17.12.2013 připravili deváťáci s třídní učitelkou Arnou Zapletalovou vánoční dílnu pro naši třídu. Každý deváťák si vybral "svého prvňáčka" a společně tvořili vánoční ozdoby a přání.

Prvňáčci si pochvalovali nejen společný program, ale i pěkné chování starších kamarádů.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a11/pc130103-jpg//album/fotogalerie-1-a11/pc130069-jpg//album/fotogalerie-1-a11/pc130070-jpg//album/fotogalerie-1-a11/pc130072-jpg/ /album/fotogalerie-1-a11/pc130073-jpg//album/fotogalerie-1-a11/pc130074-jpg//album/fotogalerie-1-a11/pc130081-jpg//album/fotogalerie-1-a11/pc130087-jpg/ /album/fotogalerie-1-a11/pc130090-jpg//album/fotogalerie-1-a11/pc130094-jpg/
1 | 2  >>

Vánoce na zámku

Dne 16.12.2013 jsme navštívili vsetínský zámek, kde byl pro nás připravený program Vánoce na zámku.

Poslechli jsme si vánoční koncert souboru Malá Jasénka, prohlédli si vyřezávané betlémy a seznámili se s vánočními tradicemi na Valašsku.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a10/pc160137-jpg//album/fotogalerie-1-a10/pc160105-jpg//album/fotogalerie-1-a10/pc160106-jpg//album/fotogalerie-1-a10/pc160109-jpg/ /album/fotogalerie-1-a10/pc160110-jpg//album/fotogalerie-1-a10/pc160113-jpg//album/fotogalerie-1-a10/pc160120-jpg//album/fotogalerie-1-a10/pc160121-jpg/ /album/fotogalerie-1-a10/pc160123-jpg//album/fotogalerie-1-a10/pc160126-jpg/
1 | 2  >>

Besídka v MŠ Na Kopečku

Ve středu 11.12.2013 prožili prvňáčci krásné předvánoční dopoledne v MŠ Na Kopečku.

Děti z oddělení Skřítků a Zvídálků připravily pod vedením paní ředitelky Heleny Matoškové a kolektivu učitelek taneční improvizaci sněhových vloček a pohádkový muzikál Mrazík.


 

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a9/pc110083-jpg//album/fotogalerie-1-a9/pc110032-jpg//album/fotogalerie-1-a9/pc110033-jpg//album/fotogalerie-1-a9/pc110034-jpg/ /album/fotogalerie-1-a9/pc110036-jpg//album/fotogalerie-1-a9/pc110040-jpg//album/fotogalerie-1-a9/pc110041-jpg//album/fotogalerie-1-a9/pc110058-jpg/ /album/fotogalerie-1-a9/pc110059-jpg//album/fotogalerie-1-a9/pc110063-jpg/
1 | 2  >>

Čertí učení

V pátek 6.12.2013 se prvňáčci proměnili v malé čertíky a formou her a zábavných úkolů se seznámili s tradicí sv. Mikuláše.

Učení zvládli za pomoci pracovních listů s čertovskou tematikou a na závěr si sami připravili čertovskou hostinu.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a8/pc060176-jpg//album/fotogalerie-1-a8/pc060128-jpg//album/fotogalerie-1-a8/pc060130-jpg//album/fotogalerie-1-a8/pc060137-jpg/ /album/fotogalerie-1-a8/pc060139-jpg//album/fotogalerie-1-a8/pc060141-jpg//album/fotogalerie-1-a8/pc060145-jpg//album/fotogalerie-1-a8/pc060146-jpg/ /album/fotogalerie-1-a8/pc060148-jpg//album/fotogalerie-1-a8/pc060155-jpg/
1 | 2 | 3  >>

Mikuláš

Ve čtvrtek 5.12.2013 dostali všichni prvňáčci sladkou nadílku od Mikuláše.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a7/pc050125-jpg//album/fotogalerie-1-a7/pc050121-jpg//album/fotogalerie-1-a7/pc050122-jpg//album/fotogalerie-1-a7/pc050123-jpg/

Zážitkové čtení

Dne 3.12.2013 jsme si užili zážitkové čtení v MVK Vsetín. Paní knihovnice Pavla Panovcová předčítala dětem vtipný a nádherně ilustrovaný příběh o statečné holčičce Matildě a podzemním drakovi z knihy Ajdar od Marjane Satrapiové.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a6/pc030118-jpg//album/fotogalerie-1-a6/pc030090-jpg//album/fotogalerie-1-a6/pc030093-jpg//album/fotogalerie-1-a6/pc030100-jpg/ /album/fotogalerie-1-a6/pc030101-jpg//album/fotogalerie-1-a6/pc030103-jpg//album/fotogalerie-1-a6/pc030104-jpg//album/fotogalerie-1-a6/pc030108-jpg/ /album/fotogalerie-1-a6/pc030110-jpg//album/fotogalerie-1-a6/pc030115-jpg/
1 | 2  >>

Není houba jako houba

Ve středu 6.listopadu 2013 jsme se zúčastnili výukového programu Není houba jako houba.

Akce se uskutečnila pod vedením Mgr. Jana Husáka ve vsetínském zámku. Zábavnou formou jsme se seznámili s houbami, které rostou na Valašsku a získali spoustu dalších informací.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a5/pb060101-jpg//album/fotogalerie-1-a5/pb060068-jpg//album/fotogalerie-1-a5/pb060071-jpg//album/fotogalerie-1-a5/pb060072-jpg/ /album/fotogalerie-1-a5/pb060075-jpg//album/fotogalerie-1-a5/pb060078-jpg//album/fotogalerie-1-a5/pb060079-jpg//album/fotogalerie-1-a5/pb060080-jpg/ /album/fotogalerie-1-a5/pb060086-jpg//album/fotogalerie-1-a5/pb060092-jpg/
1 | 2  >>

Projektový den HALLOWEEN

... aneb jak jsme si užili strašení, hraní, řádění a trošku učení.

Projektový den na téma Halloween proběhl v naší třídě v pátek 1.11.2013.

Nejprve prvňáčci získali důležité informace o svátku, jako např. proč svátek vznikl, které země ho slaví, jaké jsou znaky Halloweenu a jaké halloweenské hry si mohou zahrát.

V průběhu dopoledne si děti vyráběly papírové dekorace, hrály slovní hry a zapojily se halloweenských závodů.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a4/pb010032-jpg//album/fotogalerie-1-a4/pb010065-jpg//album/fotogalerie-1-a4/pb010035-jpg//album/fotogalerie-1-a4/pb010036-jpg/ /album/fotogalerie-1-a4/pb010043-jpg//album/fotogalerie-1-a4/pb010044-jpg//album/fotogalerie-1-a4/pb010045-jpg//album/fotogalerie-1-a4/pb010046-jpg/ /album/fotogalerie-1-a4/pb010048-jpg//album/fotogalerie-1-a4/pb010053-jpg/
1 | 2  >>

Etické dílny

Ve středu 9.října 2013 proběhla v naší třídě beseda na téma "Jak se chránit v nebezpečných situacích." Mgr. Renata Zajíčková představovala dětem kritické situace (např. cizí člověk ve výtahu, sám doma, něco se stalo s rodiči apod.) a formou vyprávění, rozhovoru, práci s maňáskem a dalších aktivit vedla děti nejen ke správnému řešení, ale i k rozvíjení kamarádských vztahů ve třídě.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a3/pa090148-jpg//album/fotogalerie-1-a3/pa090150-jpg//album/fotogalerie-1-a3/pa090156-jpg//album/fotogalerie-1-a3/pa090162-jpg/ /album/fotogalerie-1-a3/pa090164-jpg//album/fotogalerie-1-a3/pa090171-jpg//album/fotogalerie-1-a3/pa090173-jpg//album/fotogalerie-1-a3/pa090194-jpg/ /album/fotogalerie-1-a3/pa090176-jpg//album/fotogalerie-1-a3/pa090181-jpg/
1 | 2  >>

Prvňáčci v knihovně

V úterý 1. října 2013 jsme navštívili dětské oddělení MVK ve Vsetíně.

Paní knihovnice Pavla Panovcová provedla prvňáčky prostorami dětské knihovny, seznámila je s pravidly chování v knihovně a s využitím videonahrávky naučila děti, jak mají zacházet s knihami. Na závěr si děti poslechly pohádku o zvířátkách a prohlédly si knížky a časopisy, které je zaujaly.

Někteří prvňáčci navštěvují knihovnu s rodiči a pravidelně si knížky půjčují.

Ostatní mají možnost přihlásit se na další besedě, která proběhne dne 13.12. v době od 8.00 do 10.00 hodin.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a/knihovna-2-jpg//album/fotogalerie-1-a/pa010110-jpg//album/fotogalerie-1-a/a2-jpg//album/fotogalerie-1-a/knihovna-3-jpg/ /album/fotogalerie-1-a/knihovna-4-jpg//album/fotogalerie-1-a/knihovna-5-jpg//album/fotogalerie-1-a/knihovna-6-jpg//album/fotogalerie-1-a/knihovna-7-jpg/ /album/fotogalerie-1-a/pa010103-jpg//album/fotogalerie-1-a/pa010105-jpg/

1.A

Mezinárodní den zvířat

Mezinárodní den zvířat jsme oslavili netradičně v moderně vybavené učebně přírodopisu. Paní učitelka Jaroslava Ševčíková pro nás nachystala obrázkové hádanky na interaktivní tabuli a deváťáci nás na stanovištích hravou formou seznámili s přírodninami. Společně jsme také pozorovali drobné vodní živočichy a pohráli si s živými pakobylkami.


 

Těšíme se na další spolupráci.


 

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a1/den-9-jpg//album/fotogalerie-1-a1/d-jpg//album/fotogalerie-1-a1/den-1-jpg//album/fotogalerie-1-a1/den-3-jpg/ /album/fotogalerie-1-a1/den-4-jpg//album/fotogalerie-1-a1/den-5-jpg//album/fotogalerie-1-a1/den-6-jpg//album/fotogalerie-1-a1/den-7-jpg/ /album/fotogalerie-1-a1/den-8-jpg/

Den pro kamarády

Ve čtvrtek 5.9.2013 jsme se zúčastnili výukového programu Den pro kamarády, který proběhl v zámeckém parku.

Pohybové hry a scénky s maňásky, které pro děti připravili pracovníci Sdružení Líska, vedly k vzájemnému poznávání a nenásilnému formování vlastností dětí, jako je smysl pro kamarádství, vzájemná spolupráce a respektování domluvených pravidel.

Fotogalerie: 1.A

/album/fotogalerie-1-a2/a1-jpg//album/fotogalerie-1-a2/a2-jpg1//album/fotogalerie-1-a2/p9050035-jpg//album/fotogalerie-1-a2/p9050039-jpg/ /album/fotogalerie-1-a2/zamek-7-jpg//album/fotogalerie-1-a2/p9050043-jpg//album/fotogalerie-1-a2/zamek-1-jpg//album/fotogalerie-1-a2/zamek-2-jpg/ /album/fotogalerie-1-a2/zamek-3-jpg//album/fotogalerie-1-a2/zamek-4-jpg/
1 | 2  >>Více zde: https://www.zsvsetinsychrov.cz/zaci/stranky-trid/a1-a/