aktuality

  Divadelní představení v ZUŠ Vsetín

     13.11.

Fotogalerie: 2.A

/album/fotogalerie-2-a7/pb130014-jpg//album/fotogalerie-2-a7/pb130007-jpg//album/fotogalerie-2-a7/pb130001-jpg/

  

 

    Projektový den - ZDRAVÁ VÝŽIVA

    Dne 11.11. se v naší třídě uskutečnilo netradiční projektové vyučování na téma Zdravá výživa.

    Cíl projektu:

  •  práce ve skupinách
  •  seznámení s pojmem zdravá výživa a zdravé potraviny
  •  uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví
  •  dovednost komunikovat a řešit problémy ve skupině

Fotogalerie: 2.A

/album/fotogalerie-2-a6/pb110011-jpg//album/fotogalerie-2-a6/pb110017-jpg//album/fotogalerie-2-a6/pb110023-jpg//album/fotogalerie-2-a6/pb110025-jpg/ /album/fotogalerie-2-a6/pb110026-jpg//album/fotogalerie-2-a6/pb110031-jpg//album/fotogalerie-2-a6/pb110032-jpg//album/fotogalerie-2-a6/pb110033-jpg/ /album/fotogalerie-2-a6/pb110036-jpg//album/fotogalerie-2-a6/pb110037-jpg/
1 | 2  >>

  

    Geometrie

    V pátek 7.11.2014 jsme vytvářeli z modelíny a špejlí modely krychle a jehlanu.

Fotogalerie: 2.A

/album/fotogalerie-2-a5/pb070031-jpg//album/fotogalerie-2-a5/pb070032-jpg//album/fotogalerie-2-a5/pb070033-jpg//album/fotogalerie-2-a5/pb070034-jpg/ /album/fotogalerie-2-a5/pb070035-jpg//album/fotogalerie-2-a5/pb070036-jpg//album/fotogalerie-2-a5/pb070037-jpg//album/fotogalerie-2-a5/pb070038-jpg/ /album/fotogalerie-2-a5/pb070039-jpg//album/fotogalerie-2-a5/pb070040-jpg/
1 | 2  >>

 

     HASÍK

     V pondělí 3.11.2014 se v naší škole uskutečnil preventivně výchovný program HASÍK.

     Princip programu spočívá v předávání informací a poznatků hasiči - instruktory, kteří znají problematiku

     požárů, dopravních nehod a ochrany obyvatelstva.

     Výuka probíhala hravou a názornou formou. Žáci se např. seznámili s výstrojí a výzbrojí hasičů

     a také se dozvěděli, proč mají respektovat jejich pokyny.

     Bez problémů se naučili telefonicky přivolat pomoc hasičů, policie nebo záchranné služby.

     V úterý 18.11. bude realizován druhý vzdělávací blok.

Fotogalerie: 2.A

/album/fotogalerie-2-a4/pb030003-jpg//album/fotogalerie-2-a4/pb030006-jpg//album/fotogalerie-2-a4/pb030009-jpg//album/fotogalerie-2-a4/pb030014-jpg/ /album/fotogalerie-2-a4/pb030024-jpg/

 

      HALLOWEEN

      Letošní HALLOWEEN jsme slavili v pátek 31.10.2014 převlečeni do strašidelných kostýmů.

      Během vyučování jsme si stihli zahrát hry, vytvořit Jackovy lucerny z dýní,

      zabalit mumie a společně poskládat a slepit halloweenský řetěz.

 

Fotogalerie: 2.A

/album/fotogalerie-2-a3/pa310003-jpg//album/fotogalerie-2-a3/pa310004-jpg//album/fotogalerie-2-a3/pa310014-jpg//album/fotogalerie-2-a3/pa310016-jpg/ /album/fotogalerie-2-a3/pa310018-jpg//album/fotogalerie-2-a3/pa310024-jpg//album/fotogalerie-2-a3/pa310030-jpg//album/fotogalerie-2-a3/pa310035-jpg/ /album/fotogalerie-2-a3/pa310036-jpg//album/fotogalerie-2-a3/pa310042-jpg/

 

    Myšlenkové mapy

    říjen 2014

    V hodinách prvouky jsme poprvé zpracovávali získané vědomosti vytvářením tzv. myšlenkových map.

    Naše první téma bylo STROMY na podzim. Pracovali jsme ve dvojicích nebo samostatně a k práci jsme využívali

    encyklopedie a internet. Obrázkový zápis se většinou žákům povedl. Mohli si také ověřit, co všechno znají,

    co si zapamatovali a co naopak ne.

Fotogalerie: 2.A

/album/fotogalerie-2-a2/pa140001-jpg//album/fotogalerie-2-a2/pa140002-jpg//album/fotogalerie-2-a2/pa140003-jpg//album/fotogalerie-2-a2/pa140004-jpg/ /album/fotogalerie-2-a2/pa140005-jpg//album/fotogalerie-2-a2/pa140007-jpg//album/fotogalerie-2-a2/pa140008-jpg//album/fotogalerie-2-a2/pa140009-jpg/ /album/fotogalerie-2-a2/pa140010-jpg//album/fotogalerie-2-a2/pa140011-jpg/
1 | 2  >>

   

    Pracovní činnosti v říjnu 2014

    Hry se stavebnicemi

    - sestavování modelů podle fantazie a předlohy.

   

    

Fotogalerie: 2.A

/album/fotogalerie-2-a1/pa060017-jpg//album/fotogalerie-2-a1/pa060018-jpg//album/fotogalerie-2-a1/pa060016-jpg//album/fotogalerie-2-a1/pa060020-jpg/ /album/fotogalerie-2-a1/pa060022-jpg//album/fotogalerie-2-a1/pa060023-jpg//album/fotogalerie-2-a1/pa060025-jpg//album/fotogalerie-2-a1/pa060026-jpg/ /album/fotogalerie-2-a1/pa060028-jpg//album/fotogalerie-2-a1/pa060029-jpg/
1 | 2  >>

 

   Knihovna

   V letošním školním roce jsme navštívili MVK ve Vsetíně dne 16.9. a 4.11.2014. Paní knihovnice Pavlína Panovcová

   připravila besedy zaměřené na knížky pro děti a ilustrace v knihách.

   Obě besedy byly doplněny předčítáním pohádek, řešením obrázkových hádanek a zapojením dětí do soutěží.

   Na závěr měl každý možnost  prohlídnout si knihy a časopisy.

 

Fotogalerie: 2.A

/album/fotogalerie-2-a/p9160081-jpg//album/fotogalerie-2-a/p9160085-jpg//album/fotogalerie-2-a/p9160092-jpg//album/fotogalerie-2-a/p9160095-jpg/ /album/fotogalerie-2-a/p9160100-jpg//album/fotogalerie-2-a/p9160103-jpg//album/fotogalerie-2-a/pb040008-jpg//album/fotogalerie-2-a/pb040004-jpg/ /album/fotogalerie-2-a/pb040013-jpg//album/fotogalerie-2-a/pb040017-jpg/
1 | 2  >Více zde: https://www.zsvsetinsychrov.cz/zaci/stranky-trid/a1-a/