Rozloučení s 2. třídou

 • Hrací den
 • Rozloučení s žáky 9.A
 • Vysvědčení a společné rozloučení v tělocvičně

Fotogalerie: 2.A

  

   5.6.

   Čtení nás baví...

Fotogalerie: 2.A


   MVK Vsetín

   V úterý 2.6. proběhla poslední beseda v knihovně.

   Paní knihovnice P. Panovcová seznámila děti s knížkou Kouzelná baterka

   od spisovatelky Olgy Černé.

  

 

Fotogalerie: 2.A


    Divadelní představení

    V pátek 22.5. jsme společně s žáky 2.B shlédli vodnickou pohádku, kterou si pro nás připravili žáci z literárně

    dramatického kroužku při ZUŠ Vsetín pod vedením p. K. Fuskové.

Fotogalerie: 2.A


      Školní výlet na Ranč Všemina

      V pondělí 18.5. jsme se vydali do nedaleké Všeminy. Na ranči byl pro nás připraven program,

      jehož součástí byla prohlídka ranče, vyprávění o indiánských zvycích, házení lasem,

      střílení lukem a šípem na terč a adrenalinová projížďka na koni.


      Závěrečnou tečkou výletu byla indiánská a westernová ukázka ježdění.

      Výlet se nám vydařil a všichni jsme spokojeně odjížděli z ranče.


Fotogalerie: 2.A


    

    Čtenářské dílny

    Naše dílna čtení probíhá každý čtvrtek. Jejím úkolem je rozvíjet u žáků čtenářskou gramotnost,

    kladný vztah k literatuře a prožívat estetické zážitky z četby.

    Součástí dílen je i pravidelné předčítání knížek spolužáky z 5. třídy a psaní referátů.

    Většina žáků již dokáže poutavě vyprávět děj přečtené knihy a správně a srozumitelně
    odpovídat na dotazy spolužáků nebo učitelky.


    Podívejte se na knihy, které druháci dokázali přečíst ve druhém pololetí.


   Bramborová Denisa        Sářiny příběhy pro holčičky

                                           Pohádky pro nejhodnější holčičky

                                          Zatoulané štěňátko


   Kalousková Sophia I.      Veselé říkanky

                                          Kotě z Kocourkova

                                          Zachráněná sovička

 

   Krystyníková Veronika    Mach a Šebestová za školou 

                                           Mach a Šebestová ve škole

                                           Honzíkova cesta

                                           Kvak a Žbluňk jsou kamarádi


   Kubičíková Adéla             Medovníček a řeka Modrávka

                                           Šarlotina pavučinka

                                           Kočičí mumie


   Mikulenčáková Karolína Káně Kašpar

                                          Dobrodružství s myškami

                                          Davídkovo léto s dědou


   Novosadová Tereza        Alenčina čítanka

                                          Mach a Šebestová


   Škabrahová Kateřina      Bylo, nebylo - Velká kniha českých pohádek

                                          Z deníku kocoura Modroočka

                                          Hurvínkův rok

                                          Pohádky z obrazovky


  Trtíková Michaela            Honzíkova cesta

                                          O kočkách

                                          Mach a Šebestová


  Vilémová Veronika          Moje nejmilejší pohádky - Šípková Růženka

                                         Dárek pro Moniku


   Adámek David                Medvídek Pú  

                                            Kvak a Žbluňk jsou kamarádi


   Hrňa Vojtěch                 O mašince Tomášovi 1, 2

                                         Pohádky se zvířátky

                                         Krtek a sněhulák         

 

   Černohorský David        Kouzláci

                                         Lotta z Rošťácké uličky

                                         Bratři Lví srdce 


    Janáč Josef                    O letadélku Káněti

                                         Školník Kulda je jednička


   Juřínek Jonáš                 V lese vlkodlaků

                                         Deník malého poseroutky 2


   Kovář Aleš                     O mašince Tomášovi 6

                                         Malý Mikuláš

                                         Mikulášovi průšvihy


   Krůžela Vojtěch            Pomsta červené mumie

                                        Když zavije pes ze záhrobí

                                        Staré pověsti české a moravské


   David Kučera                 Příhody včelích medvídků


   Schneider Filip              Bota jménem Melichar

                                         Malý princ

                                         Paleček se vrátil


   Svoboda Martin            Krysáci

                                        První čtení pro děti

                                             - báje a pověsti

                                        Pinocchiova dobrodružství


 

                                         


Fotogalerie: 2.A

 

    

      Výtvarný projekt

      únor, březen 2015

   

      Naše třída ráda pracuje na projektech. Tentokrát jsme si vybrali  projekt Mořský svět

      a tvořili v rámci literárních, výtvarných a pracovních činností.

      Výsledkem je společná výstava na chodbě před třídou.

     

      Atmosféra byla úžasná, děti s radostí spolupracovaly a těšily se na další hodiny.

      Poděkování patří rodičům za pomoc při výrobě lodí.


Fotogalerie: 2.A

  

     Etické dílny

     PREVENCE ŠIKANY


     Ve středu 18. března navštívila naší třídu Bc. J. Hýžáková z Centra pro rodinu ve Vsetíně.
     Pro žáky si připravila besedu Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme.

     Druhá beseda Nad rodinným albem proběhne 1. dubna.


Fotogalerie: 2.A

   

  Hvězdárna Vsetín


  V pátek 6.3. jsme se zúčastnili přednášky "Zatmění Slunce a Měsíce" ve Hvězdárně Vsetín.

  Přednášku pro nás i žáky 2. B připravil pan P. Svozil, který žákům zajímavou a srozumitelnou

  formou vysvětlil, jak dochází k zatmění a zároveň nás pozval na pozorování částečného zatmění Slunce,

  které můžeme sledovat dne 20.3.


Fotogalerie: 2.A

   

     Informační vzdělávání


     Ve čtvrtek 26.2. jsme navštívili MVK Vsetín. Mgr. Irma Zajíčková pro nás připravila lekci

     informačního vzdělávání "Poznej čtyři roční období." 

     Žáci aktivně pracovali ve skupinách s textem, vytvářeli myšlenkové mapy

     a společně prezentovali získané informace.


Fotogalerie: 2.A

 

  Charitativní akce

 

  Naše třída se v pátek 20.2. zúčastnila charitativního programu "Na kole dětem,"

  který pro žáky naší školy připravil p. Josef Zimovčák, několikanásobný mistr světa

  v jízdě na vysokém kole a držitel české ceny Fair Play.

  Pan Zimovčák věnuje zisk ze svých akcí onkologicky nemocným dětem.


Fotogalerie: 2.A


  Etické dílny

  DĚTI V ZIMBABWE


  Ve středu 18. února se druháci v rámci výuky zúčastnili preventivního programu "Děti v Zimbabwe,"

  který připravila lektorka Mgr. Renata Zajíčková. 

Fotogalerie: 2.A

 TŘÍDNÍ  AKTIVITY

Fotogalerie: 2.A

  

Lidské tělo

Dvoutýdenní projekt o lidském těle proběhl v naší třídě v době od 19. do 29. ledna 2015, prostupoval všemi předměty a jeho úkolem bylo procvičení a rozšíření znalostí o lidském těle. 

Žáci pracovali jednotlivě nebo ve skupinách, např. při skládání lidského těla z papírových odstřižků nebo dřevěných kostek.

Součástí projektu byla i návštěva přírodovědné učebny, z které byli žáci nadšeni. Také proto, že se nám intenzivně a se zaujetím věnovala paní učitelka Jaroslava Ševčíková, která na skutečném modelu kostry dětem velice podrobně a pěkně vysvětlila, z kterých částí se kostra skládá a jak se jednotlivé kosti nazývají.

Další aktivity proběhly v naší třídě. Např. v hodinách prvouky jsme pojmenovávali a ukazovali si jednotlivé části těla s využitím dataprojektoru, vypracovávali různé pracovní listy a o přestávkách rozebírali a skládali model lidského těla.

V geometrii žáci poměřovali velikost chodidel a výtvarně zpracovávali obkreslené tvary. 

Další součástí projektu o lidském těle bylo malování temperovými barvami na téma VIRY A BAKTERIE a samostatné vypracování myšlenkových map, na kterých si žáci ověřili znalosti o lidském těle.


Fotogalerie: 2.A

  Střípky z pracovních a výtvarných činností

                 listopad a prosinec 2014

Fotogalerie: 2.A


  Vánoční besídka

  V příjemné předvánoční atmosféře proběhla v pátek 19. prosince vánoční besídka.

  Společně jsme si zazpívali koledy, rozdali dárky a pak jsme ochutnávali vánoční cukroví od maminek.

  Moc děkujeme.

Fotogalerie: 2.A


   Etiketa stolování

   V pátek 12. prosince proběhl v naší třídě výchovný program Etiketa stolování zaměřený na správné stolování

   a správné chování.

   Žáci se dozvěděli, jak se správně prostírá stůl, jak mají používat příbory při jídle a jak se vhodně chovat

   v restauraci.

   Formou komunikační hry si osvojili základy slušného chování, které jistě využijí ve školní jídelně nebo

   při návštěvě restaurace.

Fotogalerie: 2.A

    

     Andělský den

     V pátek 5. prosince přišlo do 2.A dvacet dětí v kostýmu anděla. Tolik krásných andělů naše třída ještě nezažila!

     Všichni andílci byli hodní, milí, pracovití a celé dopoledne tvořili v andělské dílně.

     Navštívil nás i Mikuláš s anděly a rozdal dětem sladkosti.


Fotogalerie: 2.A

   

     Divadelní představení v ZUŠ Vsetín

     13.11.

Fotogalerie: 2.A

  

 

    Projektový den - ZDRAVÁ VÝŽIVA

    Dne 11.11. se v naší třídě uskutečnilo netradiční projektové vyučování na téma Zdravá výživa.

    Cíl projektu:

 •  práce ve skupinách
 •  seznámení s pojmem zdravá výživa a zdravé potraviny
 •  uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví
 •  dovednost komunikovat a řešit problémy ve skupině

Fotogalerie: 2.A

  

    Geometrie

    V pátek 7.11.2014 jsme vytvářeli z modelíny a špejlí modely krychle a jehlanu.

Fotogalerie: 2.A


     HASÍK

     V pondělí 3.11.2014 se v naší škole uskutečnil preventivně výchovný program HASÍK.

     Princip programu spočívá v předávání informací a poznatků hasiči - instruktory, kteří znají problematiku

     požárů, dopravních nehod a ochrany obyvatelstva.

     Výuka probíhala hravou a názornou formou. Žáci se např. seznámili s výstrojí a výzbrojí hasičů

     a také se dozvěděli, proč mají respektovat jejich pokyny.

     Bez problémů se naučili telefonicky přivolat pomoc hasičů, policie nebo záchranné služby.

     V úterý 18.11. bude realizován druhý vzdělávací blok.

Fotogalerie: 2.A


      HALLOWEEN

      Letošní HALLOWEEN jsme slavili v pátek 31.10.2014 převlečeni do strašidelných kostýmů.

      Během vyučování jsme si stihli zahrát hry, vytvořit Jackovy lucerny z dýní,

      zabalit mumie a společně poskládat a slepit halloweenský řetěz.


Fotogalerie: 2.A


    Myšlenkové mapy

    říjen 2014

    V hodinách prvouky jsme poprvé zpracovávali získané vědomosti vytvářením tzv. myšlenkových map.

    Naše první téma bylo STROMY na podzim. Pracovali jsme ve dvojicích nebo samostatně a k práci jsme využívali

    encyklopedie a internet. Obrázkový zápis se většinou žákům povedl. Mohli si také ověřit, co všechno znají,

    co si zapamatovali a co naopak ne.

Fotogalerie: 2.A

   

    Pracovní činnosti v říjnu 2014

    Hry se stavebnicemi

    - sestavování modelů podle fantazie a předlohy.

   

    

Fotogalerie: 2.A

 

   Knihovna

   V letošním školním roce jsme navštívili MVK ve Vsetíně dne 16.9. a 4.11.2014. Paní knihovnice Pavlína Panovcová

   připravila besedy zaměřené na knížky pro děti a ilustrace v knihách.

   Obě besedy byly doplněny předčítáním pohádek, řešením obrázkových hádanek a zapojením dětí do soutěží.

   Na závěr měl každý možnost  prohlídnout si knihy a časopisy.


Fotogalerie: 2.A

  

  Rozloučení s 1.třídou

 • Hrací den
 • Třídní slavnost
 • Vysvědčení

 


Fotogalerie: 1.A

Daltonská výuka

Ve středu 18.6.2014 jsme do vyučování poprvé zařadili tzv. blok podle daltonského plánu.

Daltonský učební plán je určitý způsob výuky, který vede žáky k samostatnosti, zodpovědnosti, kreativitě a spolupráci.

Žáci si sami zvolí pracovní místo, pracovní skupinu, pořadí úkolů. Učitelka se žákům věnuje individuálně a je pouze poradcem.

Důležitým činitelem jsou volné zájmové činnosti po práci a prvky sebehodnocení spojené s odměnou.

V dnešním dvouhodinovém bloku se jednalo o procvičení probraného učiva z češtiny a matematiky a tvoření z papíru. Výstupem byly pracovní listy, ilustrace, písemné zpracování úkolu a prezentace.

Fotogalerie: 1.A

 Dopravní výchova

16.6.2014

Dnešní projektový den byl zaměřen na opakování a osvojení si bezpečného pohybu v okolí naší školy a upozornění na nebezpečná místa.

V průběhu dopoledne jsme si na vycházce zopakovali pravidla chůze po chodníku a bezpečný pohyb v místech, kde chodník není.

V teoretické části projektového dne jsme na interaktivní tabuli řešili dopravní situace týkající se chodců a provozu na křižovatkách.

Také jsme se naučili vypravovat příběh s dopravní tématikou podle obrázkové osnovy a zhotovili jsme si dopravní karty, které využijeme ke společným hrám.

V projektu budeme pokračovat ve 2. třídě.


Fotogalerie: 1.A

Učíme se spolupracovat

21.5.2014

V naší třídě se učíme spoustu věcí, ale dnešní aktivity v pracovních činnostech byly zaměřeny na týmovou spolupráci.

Společně jsme se učili dodržovat dohodnutá pravidla, spolupracovat a pracovat ve skupině, komunikovat mezi sebou a umět požádat o pomoc.

Cílem v dnešní projektové hodině bylo vytvoření květinové mozaiky z víček od pet lahví.

Fotogalerie: 1.A

Pokusy

30.4. - 23.5.2014

 • V našich minizahrádkách jsme si vypěstovali hrášek a fazolku.
 • Denně jsme pozorovali, jak klíčí, jak jim rostou kořínky, stonky a listy.
 • Na závěrečném pokusu s papírovými květy jsme si vysvětlili, jak se voda dostane do listů a květů.
 • Vypěstované rostlinky si děti mohou vzít domů a přesadit do květináčů nebo na záhonek.


Fotogalerie: 1.A

Galerie Stará radnice

V úterý 13.května jsme shlédli výstavu výtvarných prací dětí z MŠ Na Kopečku.

Výstava s názvem "Výtvarný svět očima našich dětí" obsahuje řadu velice zajímavých, moc pěkných a povedených výtvarných prací.

Celou prohlídku nám zpříjemnila svým vyprávěním a zpěvem paní ředitelka Helena Matošková z MŠ Na Kopečku.

Fotogalerie: 1.A

Školní výlet do ZOO Lešná

V úterý 29.dubna se naše třída vypravila na výlet do ZOO Lešná.

Celé dopoledne jsme se procházeli zoologickou zahradou a s velkým zájmem si prohlíželi rozmanité živočichy a rostliny.

Příjemnou sluníčkovou procházku jsme zakončili nákupem dárků a suvenýrů.

Školní výlet proběhl bezvadně, moc se nám líbil a dětem přinesl zajímavé a užitečné informace.

Fotogalerie: 1.A

Dětská knihovna

V pondělí 28.dubna 2014 jsme opět navštívili MVK ve Vsetíně. Paní knihovnice Pavla Panovcová pro nás připravila besedu Za pohádkou do knihovny.

Tentokrát prvňáčci pracovali ve skupinkách a aktivně plnili úkoly.

Společně skládali obrázky, poznávali pohádkové předměty a postavy, poslouchali a ilustrovali pohádku O princezně Jasněnce, řešili test a plnili další zajímavé aktivity.

Na závěr besedy si žáci měli možnost vypůjčit si knihy na svůj čtenářský průkaz.

Fotogalerie: 1.A

Projekt Veselé zoubky

Ve dnech 22. - 25.4.2014 proběhl v naší třídě týdenní mezipředmětový projekt Veselé zoubky.

Cílem bylo vysvětlit dětem správnou techniku čištění zubů a naučit je pečovat o své zoubky již od útlého dětství.

Využili jsme k tomu výukový materiál, který nám poskytla společnost dm drogerie markt s.r.o. a DVD Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek.

Děti se zábavnou formou dozvídaly, proč je nutné si zoubky důkladně vyčistit, jak při čištění zoubků postupovat a proč mají pravidelně navštěvovat zubního lékaře.

Kromě čištění zubů si děti zopakovaly zásady správné výživy a nakreslily obrázky do výtvarné soutěže "Víš, co jíš? Zdravě a s chutí."

Na závěr děti dostaly preventivní taštičky a diplomy.

Fotogalerie: 1.A

Mach a Šebestová

V pondělí 17.3. jsme navštívili divadelní představení Mach a Šebestová v ZUŠ Vsetín.

Dramatizaci známých příběhů o kouzelném sluchátku, kočce Micince, psovi Jonatánovi a hlavně o dvou spolužácích Machovi a Šebestové hrály děti z divadelního kroužku paní učitelky Kristíny Fuskové.

Fotogalerie: 1.A

Beseda v knihovně

V úterý 18. ledna jsme navštívili MVK ve Vsetíně. Paní knihovnice Pavla Panovcová pro nás připravila další zajímavou besedu, ve které nechyběly obrázkové hádanky, vyprávění o knihách a předčítání pohádkového příběhu z knihy Už se nebojím tmy.


Fotogalerie: 1.A

Pasování prvňáčků na čtenáře

Dne 12. února jsme se zúčastnili akce Pasování prvňáčků na čtenáře, kterou připravila MVK Vsetín. Nechyběl zábavný program s ilustrátorem Adolfem Dudkem.

Fotogalerie: 1.A

Spolupráce ZŠ a MŠ

Stalo se již tradicí naší školy, že nás před Zápisem do 1. tříd navštíví děti z okolních mateřských škol. Naší třídu navštívily 14. ledna děti z Jasenky a 28. ledna děti ze Sychrova.

Dětem jsme předvedli hodinu plnou her, hádanek, pohybových aktivit a zábavných úkolů na interaktivní tabuli.

Předškoláci si vyzkoušeli sezení v lavicích, také si  prohlédli učebnice, sešity a další školní pomůcky. Na závěr nám zazpívali písničky.Fotogalerie: 1.A

V průběhu měsíce ledna a února jsme se zapojili do aktivit, které organizovala naše škola.

 Například AKADEMIE, MAŠKARNÍ REJ, KNIHA JE KAMARÁD, PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ŽÁČKY "SYCHROVÁČKY", LYŽAŘSKÝ KURZ, DIVADLO VĚŽ, RECITAČNÍ SOUTĚŽ a jiné.

Ke zhlédnutí jsou i fotografie z běžných činností naší třídy, např. oslava narozenin, výtvarné aktivity o přestávce, předávání Slabikářů apod.

Fotogalerie: 1.A

Fotogalerie: 1.A

Keramika

Každý čtvrtek po vyučování se prvňáčci schází v keramické dílně a učí se různé postupy práce s keramickou hlínou nebo dekorují výrobky engobami a glazurami.

Fotogalerie: 1.A

Vánoční besídky

V pátek 20.12.2013 jsme si užili společnou vánoční besídku v jídelně naší školy, kterou připravili starší žáci.

Naše vánoční posezení proběhlo ve třídě. Zazpívali jsme si koledy, rozdali dárky, pochutnali si na vánočním cukroví od maminek, popovídali si a poslechli několik pohádek.

Fotogalerie: 1.A

Vánoční dílna

V úterý 17.12.2013 připravili deváťáci s třídní učitelkou Arnou Zapletalovou vánoční dílnu pro naši třídu. Každý deváťák si vybral "svého prvňáčka" a společně tvořili vánoční ozdoby a přání.

Prvňáčci si pochvalovali nejen společný program, ale i pěkné chování starších kamarádů.

Fotogalerie: 1.A

Vánoce na zámku

Dne 16.12.2013 jsme navštívili vsetínský zámek, kde byl pro nás připravený program Vánoce na zámku.

Poslechli jsme si vánoční koncert souboru Malá Jasénka, prohlédli si vyřezávané betlémy a seznámili se s vánočními tradicemi na Valašsku.

Fotogalerie: 1.A

Besídka v MŠ Na Kopečku

Ve středu 11.12.2013 prožili prvňáčci krásné předvánoční dopoledne v MŠ Na Kopečku.

Děti z oddělení Skřítků a Zvídálků připravily pod vedením paní ředitelky Heleny Matoškové a kolektivu učitelek taneční improvizaci sněhových vloček a pohádkový muzikál Mrazík.


 

Fotogalerie: 1.A

Čertí učení

V pátek 6.12.2013 se prvňáčci proměnili v malé čertíky a formou her a zábavných úkolů se seznámili s tradicí sv. Mikuláše.

Učení zvládli za pomoci pracovních listů s čertovskou tematikou a na závěr si sami připravili čertovskou hostinu.

Fotogalerie: 1.A

Mikuláš

Ve čtvrtek 5.12.2013 dostali všichni prvňáčci sladkou nadílku od Mikuláše.

Fotogalerie: 1.A

Zážitkové čtení

Dne 3.12.2013 jsme si užili zážitkové čtení v MVK Vsetín. Paní knihovnice Pavla Panovcová předčítala dětem vtipný a nádherně ilustrovaný příběh o statečné holčičce Matildě a podzemním drakovi z knihy Ajdar od Marjane Satrapiové.

Fotogalerie: 1.A

Není houba jako houba

Ve středu 6.listopadu 2013 jsme se zúčastnili výukového programu Není houba jako houba.

Akce se uskutečnila pod vedením Mgr. Jana Husáka ve vsetínském zámku. Zábavnou formou jsme se seznámili s houbami, které rostou na Valašsku a získali spoustu dalších informací.

Fotogalerie: 1.A

Projektový den HALLOWEEN

... aneb jak jsme si užili strašení, hraní, řádění a trošku učení.

Projektový den na téma Halloween proběhl v naší třídě v pátek 1.11.2013.

Nejprve prvňáčci získali důležité informace o svátku, jako např. proč svátek vznikl, které země ho slaví, jaké jsou znaky Halloweenu a jaké halloweenské hry si mohou zahrát.

V průběhu dopoledne si děti vyráběly papírové dekorace, hrály slovní hry a zapojily se halloweenských závodů.

Fotogalerie: 1.A

Etické dílny

Ve středu 9.října 2013 proběhla v naší třídě beseda na téma "Jak se chránit v nebezpečných situacích." Mgr. Renata Zajíčková představovala dětem kritické situace (např. cizí člověk ve výtahu, sám doma, něco se stalo s rodiči apod.) a formou vyprávění, rozhovoru, práci s maňáskem a dalších aktivit vedla děti nejen ke správnému řešení, ale i k rozvíjení kamarádských vztahů ve třídě.

Fotogalerie: 1.A

Prvňáčci v knihovně

V úterý 1. října 2013 jsme navštívili dětské oddělení MVK ve Vsetíně.

Paní knihovnice Pavla Panovcová provedla prvňáčky prostorami dětské knihovny, seznámila je s pravidly chování v knihovně a s využitím videonahrávky naučila děti, jak mají zacházet s knihami. Na závěr si děti poslechly pohádku o zvířátkách a prohlédly si knížky a časopisy, které je zaujaly.

Někteří prvňáčci navštěvují knihovnu s rodiči a pravidelně si knížky půjčují.

Ostatní mají možnost přihlásit se na další besedě, která proběhne dne 13.12. v době od 8.00 do 10.00 hodin.

Fotogalerie: 1.A

1.A

Mezinárodní den zvířat

Mezinárodní den zvířat jsme oslavili netradičně v moderně vybavené učebně přírodopisu. Paní učitelka Jaroslava Ševčíková pro nás nachystala obrázkové hádanky na interaktivní tabuli a deváťáci nás na stanovištích hravou formou seznámili s přírodninami. Společně jsme také pozorovali drobné vodní živočichy a pohráli si s živými pakobylkami.


 

Těšíme se na další spolupráci.


 

Fotogalerie: 1.A

Den pro kamarády

Ve čtvrtek 5.9.2013 jsme se zúčastnili výukového programu Den pro kamarády, který proběhl v zámeckém parku.

Pohybové hry a scénky s maňásky, které pro děti připravili pracovníci Sdružení Líska, vedly k vzájemnému poznávání a nenásilnému formování vlastností dětí, jako je smysl pro kamarádství, vzájemná spolupráce a respektování domluvených pravidel.

Fotogalerie: 1.A