jak se měníme...

V posledních letech prochází naše škola velkými změnami - a to nejen v oblasti personální a procesní, ale revitalizují se také prostory školy a jejího okolí. "Nový kabát" dostávají chodby, učebny, tělocvičny, sportovní areál, zahrada i okolí školy... Zde vám přinášíme fotodokumentace z těchto "proměn"...

nové dresy pro kuchařky ;-), září 2016

prostory pro MŠ Kostka

nová (už třetí) alternativní třída..., srpen 2016

Dvě nové oddělení školní družiny + přilehlé prostory

oprava podlahy ve velké tělocvičně, srpen - září 2016

venkovní zahradní učebna, duben - září 2016

nová jazyková a ICT učebna - prosinec 2015

revitalizace přístupového prostoru před školou - prázdniny 2015

dvě nové "alternativní" učebny - prázdniny 2015

rekonstrukce WC a umýváren dívky 2. stupeň - prázdniny 2015

nové interaktivní tabule - prázdniny 2015

nátěry zábradlí - prázdniny 2015

chodba 1. stupeň - prázdniny 2015

zeleninový bar - květen 2015

nový podlahový mycí stroj do tělocvičen - listopad 2014

outdoorové fitness stroje - listopad 2014

opěrná zeď parkoviště (výtvarný projekt) - říjen 2014

nové interaktivní tabule - prázdniny 2014

přírodovědná učebna - prázdniny 2014

prostory pro MŠ Ohrada - prázdniny 2014

fitness room - prázdniny 2014

chodba tělocvičny - prázdniny 2014

nový školní klub - prázdniny 2014

chodba Školní družina - prázdniny 2014

parkoviště nad školou - léto, podzim 2014

orientační systém budovy - červen 2014

nátěr šaten - prosinec 2013

nové interaktivní tabule a omlazení zeleně v okolí školy - prázdniny 2013