seznamte se

vedení školy:

    Mgr. Michal Molek, ředitel školy    reditel@zssychrov.cz

   Mgr. Martina Bierská, zástupce ředitele    zastupce@zssychrov.cz

 

třídní učitelé:

1.A Mgr. Marie Kulčáková marie.kulcakova@zssychrov.cz
1.B Mgr. Alena Lišková alena.liskova@zssychrov.cz
1.C Mgr. Denisa Rýzová denisa.ryzova@zssychrov.cz
2.A Mgr. Petra Zgarbová PhD. petra.zgarbova@zssychrov.cz
2.B Mgr. Šárka Zajíčková sarka.zajickova@zssychrov.cz
2.C Mgr. Michal Lucbauer michal.lucbauer@zssychrov.cz
3.A Mgr. Alena Tabáčková alena.tabackova@zssychrov.cz
3.B Mgr. Marie Hnátková marie.hnatkova@zssychrov.cz
4.A Mgr. Eva Janušová eva.janusova@zssychrov.cz
5.A Mgr. Zuzana Sochorová zuzana.sochorova@zssychrov.cz
6.A Mgr.Irena Čermáková irena.cermakova@zssychrov.cz
7.A Mgr. Jana Mikulíková jana.mikulikova@zssychrov.cz
8.A Mgr. Jana Zajícová jana.zajicova@zssychrov.cz
9.A PhDr. Jaroslava Ševčíková jaroslava.sevcikova@zssychrov.cz

 

netřídní učitelé:

M Mgr. Arnošta Zapletalová arnosta.zapletalova@zssychrov.cz
AJ Ing. Helena Změlíková helena.zmelikova@zssychrov.cz
HV Zuzana Pavlůsková zuzana.pavluskova@zssychrov.cz
ČJ, AJ, NJ Mgr. Zuzana Vaidová zuzana.vaidova@zssychrov.cz
VV Karolína Papšíková karolina.papsikova@zssychrov.cz
TV, F, Pč, IVT Mgr. Jiří Švehlík jiri.svehlik@zssychrov.cz
 

 

Asistentky pedagoga

AP Marika Cuhová DiS. marika.cuhova@zssychrov.cz
AP Jitka Malíková jitka.malikova@zssychrov.cz
AP Mgr. Pavlína Holoubková pavlina.holoubkova@zssychrov.cz

Školní družina a Školní klub

vedoucí ŠD  Věra Wandrolová vera.wandrolova@zssychrov.cz
vych. ŠD Eva Matute eva.matute@zssychrov.cz
vych. ŠD Pavla Janošíková pavla.janosikova@zssychrov.cz
vych. ŠD Karolína Papšíková karolina.papsikova@zssychrov.cz
vych. ŠD Hana Barošová hana.barosova@zssychrov.cz
vych. ŠK Martina Bierská martina.bierska@zssychrov.cz