ocenění pedagogové

PhDr. Jaroslava Ševčíková

PhDr. Jaroslava Ševčíková
Dne 29.3.2016 přebrala z rukou Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy nejvyšší resortní vyznamenání - Medaili MŠMT II. stupně za vynikající pedagogickou činnost
 
 
 

 "Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace"

 Podrobná zpráva ZDE

 

 "Osobnost EVVO"

   

 

Mgr. Petra Zgarbová, PhD.

Mgr. Petra Zgarbová, PhD. (vlevo)
Dne 13.4.2016 přebrala z rukou starosty Vsetína Jiřího Čunka ocenění pro výraznou pedagogickou osobnost města

Mgr. Michal Molek

Ředitel sychrovské základky oceněn Zlínským krajem 
  

Patnáctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji hostil ve čtvrtek 12. listopadu 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně. Tématem letošního ročníku bylo: Poznáváme a objevujeme přírodu. Během konference byly předány také výroční Ceny EVVO. V jedné z kategorií, konkrétně "Objev roku 2015",  byl oceněn ředitel Základní školy Vsetín, Sychrov Mgr. Michal Molek. Cena mu byla udělena za aktivní podporu oblasti EVVO, zejména se zaměřením na zdravý životní styl žáků, s cílem přenést tuto filozofii prostřednictvím cílené propagace i do rodin žáků. V roce 2015 se velmi výrazně a aktivně zaměřil na cílené zlepšování životního prostředí ve škole i v okolí školy. Uskutečnily se výrazné změny v úpravě zeleně okolo školy, probíhají změny ve školní zahradě, došlo k pozitivním změnám prostředí na chodbách a v učebnách školy. Intenzivně propaguje aktivity EVVO ve škole i ve městě Vsetín. "Výroční ceny si velmi vážím, je vždy příjemné, když si Vaší činnosti někdo všimne a dokáže pochválit. Zároveň je to i velká motivace do další práce. Chtěl bych také poděkovat školní koordinátorce v oblasti EVVO, paní učitelce Ševčíkové, i všem ostatním kolegům a kolegyním, kteří mi pomáhají uskutečňovat všechny plány a sny o moderní škole", uvedl k ocenění Molek, který je ve funkci teprve od roku 2013, a jedním dechem dodává: "Jsme přitom teprve na začátku a ještě nás toho, doufám, hodně čeká. V současné chvíli např. finišujeme s realizací venkovní učebny na školní zahradě".

Do XV. ročníku Ceny EVVO – ceny za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji za rok 2015 přišlo 35 nominací z řad osobností, škol a školských zařízení, organizací a projektů. Cenu získalo 11 z nich, v jedné z kategorií byly uděleny i tři další zvláštní ceny.

Setkání zástupců škol, neziskových organizací a veřejné správy se konalo pod záštitou radního Zlínského kraje Petra Navrátila. Pořadatelem byl Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, LÍSKA, z. s., 14|15 Baťův institut, p. o. a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.


Sychrovská základka je v oblasti EVVO dlouhodobě velmi aktivní a úspěšná. V letošním roce měla škola, kromě svého ředitele, také další čtyři nominace na krajskou cenu, a to v kategoriích: školní koordinátor EVVO (PhDr. Jaroslava Ševčíková), žák základní či student střední školy (Kateřina Vančurová a Anna Ševčíková), škola, školské zařízení/nevládní nezisková organizace/organizační složka obce (ZŠ Vsetín, Sychrov 97) a projekt/aktivita/program EVVO realizovaný(á) na území ZK (ŽABAKO - žákovská badatelská konference, jako spoluorganizátor).

 

Mgr. Věra Magdalena Janírková

Ocenění metodiků prevence

Mgr. Josef Knotek

Mgr. Karel Zahradníček