ŠK 2016/2017                                                                        

Motto: " V klubu se dobře máme, celý svět tu poznáváme"

 

Cíle školního klubu

Smysluplné využití volného času dítěte, podpora prevence patologických jevů, rozvoj dovednosti a talentu, podpora samostatnosti a odpovědnosti, pomoc při utváření osobnosti, povzbuzování kladných emocí, rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat práci druhých.

Cílem našeho klubu je vytvořit příjemné místo pro setkávání dětí z naší školy. Místo, kde bude dětem dobře a kde se budou cítit v bezpečí. Zde budou moci odpočívat, hrát si, připravovat se na vyučování a hlavně uzavírat přátelství.  Klub je otevřen žákům od páté do deváté třídy a i přes rozdíly věku spolu velmi dobře spolupracují. Pro děti je připraven pestrý program, ze kterého si mohou vybrat, jaké aktivity se zúčastní.

Skladba programu je stavěna tak, aby žáci mezi sebou spolupracovali, ale aby se také naučili spoléhat sami na sebe. Vedoucí klubu aktivity připraví, ale vlastní průběh už nechává na dětech. Ty si sami zvolí kapitány, vymyslí strategii, se kterou budou připravený úkol realizovat. Vedoucí přihlíží, citlivě aktivitu vede, ale zodpovědnost za zdar akce je na samotných účastnících.

Tímto přístupem se děti učí samostatnému rozhodování, zodpovědnosti a spolupráci.

Činnost klubu vychází z požadavků a zásad zájmového vzdělávání. Hlavním posláním je plnit funkci relaxační, výchovně-vzdělávací, regenerační i sociální. Pomáhá získávat a rozvíjet klíčové kompetence žáků.

 

Školní klub má jedno oddělení, které se nachází v horním patře pavilonu 2.stupně.. Pro svou činnost využívá jednu místnost a prostornou chodbu. Pro pobyt venku má školní klub k dispozici zahradu školní hřiště a zahradu. K činnosti školního klubu je také možné využívat tělocvičnu, učebnu výpočetní techniky, cvičnou kuchyňku, školní knihovnu a další prostory školy.

Podmínky přijetí do školního klubu

Školní klub mohou navštěvovat žáci od páté do deváté třídy.  Žáci se přihlašují na začátku školního roku formou zápisního lístku, který rodiče vyplní a podepíší. Žák může být ze ŠK vyloučen za porušení kázně, nebo z jiných vážných důvodů. Odhlášení žáka z docházky do školního klubu, oznámí rodiče písemně vedoucí klubu. 

PROVOZ ŠKOLNÍHO KLBU:

 

PO         11.40 - 15.00 hod

ÚT         11.40 - 15.00 hod

ST         11.40 - 15.00 hod    

ČT         11.40 - 15.00 hod    

PA         11.40 - 15.00 hod

 

vychovatelka školního klubu  Pavla Janošíková     pavla.janosikova@zssychov.cz