Aktuality                                                                                                       

Vítáme vás ve školním roce 2016/2017

Přijďte se do klubu pobavit o přestávkách, ve volných hodinách, po vyučování!! Nabízíme smysluplné trávení volného času!!

                     

Školní klub je ve školním roce 2016/2017 určen pro žáky 5. ročníku a výše. Pro žáky 4. ročníku je určeno odd. Lišáků ve ŠD. Do ŠK a musí být řádně vyplněna přihláška !!