ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017

 

VÍTÁME VŠECHNY DĚTI V NOVÉM ŠKOLNÍ ROCE !!

     
                      

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ROK 2018/2019

Školní družina má šest oddělení.

Do školní družiny se mohou hlásit žáci 1.až 4. třídy.

Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední blok:

ranní  blok           6.00 - 8.00  hod

odpolední blok   11.40 - 16.30 hod

 

VYCHOVATELKY:

1. Oddělení - LIŠÁCI, vych. Hana Barošová, tel. 736 655 252 

2. Oddělení - SVIŠTI, vych. Daniel Grofová, tel.  734 393 222 ( sdílený se Sovičkami)

3. Oddělení - MOTÝLCI, vych. Eva Matute, tel. 734 239 700

4. Oddělení - SOVIČKY, ved. vych.Věra Wandrolová, tel. 734 393 222 

5. Oddělení - ŽELVIČKY, vych. Karolína Papšíková, tel. 734 393 224 

6. Oddělení - RYBIČKY, vych. Anna Florová, tel. 734 393 223

 

tel. do školní družiny - pevná linka  571 436 058

 

POPLATKY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Příspěvek na ŠD je 50 Kč za měsíc. Za první pololetí vybíráme poplatek 250,-Kč, který je nutné uhradit do konce září a za druhé pololetí poplatek 250,- Kč uhraďte do konce ledna !! Platba pouze bezhotovostně na č.ú. 101039676/0300, variabilní symbol 200, konstantní symbol 558, zpráva pro příjemce - ŠD, č. oddělení + název oddělení, jméno dítěte.

 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 6.00 - 7.45 hod               ranní družina

11.40 - 12.15 hod            přebíraní dětí z vyučování, oběd, přechod do pavilonu ŠD

12.15 - 13.15 hod            odpočinková a relaxační činnost

13.15 - 14.45 hod            činnost zájmová, pracovní nebo rekreační

14.45 - 15.00 hod            hygiena, svačina, odpočinek

15.00 - 16.30 hod            kroužky, volná a spontánní činnost dle detí, příprava na vyučování formou he

 

FORMY ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.

Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdení skladby činností. Jsou to např. besedy, výlety, slavnosti, různá vystoupení atd.

Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v ranní družině a tzv. koncové družině, kdy jsou oddělení spojována.

Odpočinkové činnosti jsou klidové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry), aktivní odpočinek (rekreační činnost), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování.

 

V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat mnoho zájmových kroužků. 

Všechny kroužky začínají v 1.října!!

 

Formulář  Uvolnění žáka ze ŠD - ke stažení ZDE !

Formulář  Žádost o ukončení docházky do ŠD - ke stažení ZDE!