AKTUÁLNÍ INFO ŠKOLNÍ DRUŽINY   

 Vážení rodiče. vzhledem k trvající nemoci p. vych. Matute, kroužek Pastelky v pondělí 8.10. NEBUDOU!! Zahajovací lekce proběhne v pondělí 15.10. !!  

Vhledem k nemoci pana trenéra Šuly, se také až do odvolání ruší v pondělí a ve středu kroužek stolního tenisu!! 

Děkujeme za pochopení ŠD

 
 

Vážení rodiče, 

vzhledem k nemoci p.vychovatelky Matute, se první setkání kroužku Pastelka v pondělí  1.10. konat NEBUDE!!   Děkujeme za pochopení.

 

 

Nabídka kroužků pro šk. rok 2018 - 2019.Vybírejte, přihlašujte se !! Všechny kroužky startují 1.října!!

 

V pondělí 3.9. provoz ranní družiny od 6.00 hodin, odpolední provoz ( cca od 10 h  od oběda) do 16.30 hodin !! ŠD

 

 

 

Vážení rodiče, v pátek 2.3. bude z důvodu karnevalu zkrácen provoz ŠD do 15.30 hod !! Z tohoto důvodu také neproběhne kroužek Tenis a porťáček ! Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na hojnou účast !!

 
 

Vážení rodiče,

třetí divadelní  představení “Jája a Pája” se uskuteční ve čtvrtek 8.2.2018. Odjezd v uvedený den z parkoviště u Jednoty Sychrov ve 13.00 hod. Ze školy odcházíme společně ze školní družiny. Děti si s sebou vezmou kabelky či baťůžky s malou svačinkou, pitím (ne velké láhve) a kapesníky. Prosíme slavnostnější oblečení. Před odchodem si děti uloží aktovky do školní šatny, která bude uzamčena. Děti si vyzvednete u školy a aktovky z šatny. Předpokládaný návrat 16.45 - 17.00 hod. 

Informace vych. Věra Wandrolová 734 393 222

 
 
 

V pátek 26.1. proběhne ve školní jídelně druhé kolo prezidentských voleb. Z tohoto důvodu půjdou žáci na oběd dříve a v tomto pořadí: 2.A, 2.B, 2.C, 3.C - 10,30h  1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.B - 10.50h  4.A, 4.B, 5.A - 11.15 h  6.A, 8.A, 9.A - 11.30h

 

     

 

VE STŘEDU 19.12. BUDE ZKRÁCEN PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY DO 15.30 HOD !! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 
 
 

V úterý 12.12. proběhne již tradičně na naší škole VÁNOČNÍ PRODEJNÍ JARMARK . Prodej startuje ve 14.30 hod v prostorách malé tělocvičny, VÁNOČNÍ PROGRAM ŽÁKŮ startuje v 16 hod ve velké tělocvičně. 

Je zajištěno občerstvení i fair trade káva. Vstup bočním vchodem ŠD. U tělocvičen využijte šatny a prosíme o přezutí. Děkujeme. 

Provoz ŠD  - žáci budou od 15.30 hod slučováni do odd.Lišáků.

Těšíme se na Vás!!

 
 
 

 

Vážení rodiče,

druhé divadelní  představení “Tučňáci na arše!” se uskuteční ve čtvrtek 16.11.2017. Odjezd v uvedený den z parkoviště u Jednoty Sychrov ve 13.00 hod. Ze školy odcházíme společně ze školní družiny. Děti si s sebou vezmou kabelky či baťůžky s malou svačinkou, pitím (ne velké láhve) a kapesníky. Prosíme slavnostnější oblečení. Před odchodem si děti uloží aktovky do školní šatny, která bude uzamčena. Děti si vyzvednete u školy a aktovky z šatny. Předpokládaný návrat 16.45 - 17.00 hod. 

Informace vych. Barošová 736655252, Wandrolová 734 393 222

 

 

 

 

Srdečně zveme všechny děti a rodiče na SVATOMARTINSKOU VYCHÁZKU S LUCERNIČKAMI 10.11.2017 od 17.00 hodin.                                                    Start u hlavního vchodu do budovy školy. Vstupné děti 30Kč. Na děti čeká trasa plná pranostik, legend, úkolů, soutěží a malé občerstvení.

               
 
 

Vážení rodiče,

první divadelní  představení “Obušku, z pytle ven!” se uskuteční ve čtvrtek 19.10.2017. Odjezd v uvedený den z parkoviště u Jednoty Sychrov ve 13.00 hod. Ze školy odcházíme společně ze školní družiny. Děti si s sebou vezmou kabelky či baťůžky s malou svačinkou, pitím (ne velké láhve) a kapesníky. Prosíme slavnostnější oblečení. Před odchodem si děti uloží aktovky do školní šatny, která bude uzamčena. Děti si vyzvednete u školy a aktovky z šatny. Předpokládaný návrat 16.45 - 17.00 hod. 

Informace vych. Barošová 736655252, Wandrolová 734 393 222

 
 
 

 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ředitel Základní školy Vsetín, Sychrov 97 vyhlašuje v souladu s § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) na den 29.9.2017 ředitelské volno z organizačně technických důvodů.

Školní družina i školní klub budou v provozu! 6:00 - 15:00

V případě Vašeho zájmu o využití ŠD nebo ŠK se, prosím, nahlaste u "Vaší" paní vychovatelky, a to do středy 27.9.2017, 13:00. 
Stejně tak bude potřeba v případě zájmu přihlásit také oběd - do úterý 26.9.2017, 13:00! 

Mgr. Michal Molek, ředitel školy

 

                 

 

DĚTI DO DIVADLA PATŘÍ!

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ ZLÍN - SEZÓNA 2017/2018

Naše školní družina opět zve na předplatné malého diváka do divadla Zlín - sezóna 2017/2018. Hrací den vždy čtvrtek - 4x ročně. Odjezdy vždy ve 13 hod od Jednoty Sychrov, návrat cca v 17 hod (dle délky představení).

Cena předplatného 180,-Kč/rok (v ceně 4x představení)+ doprava 250,-Kč/rok = celkem 430,-Kč

Můžete se těšit na:

první představení  - 19.10. pohádka Obušku, z pytle ven!

druhé představení - 16.11. pohádka Tučňáci na arše

třetí představení - 8.2. pohádka Jája a Pája

čtvrté představení - 1.3. pohádka Popelka 

 

K dispozici máme 48 míst, přednost budou mít první zájemci.

Termín odevzdání přihlášek nejpozději do 25.9.2017.

Bližší informace u p.vychovatelky Hany Barošové (tel.736 655 252).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
     

KRÁSNÉ LÉTO VŠEM!!

                      
                    

POZOR!! POZOR !!  30.6. BUDE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZKRÁCEN PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY DO 15.00 HOD !!! 

 

 PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat  manželům Škabrahovým od Kačenky ze 4.A. za to, že všem tanečnicím a tanečníkům z kroužků Zumbulky, Zumbulajdy, Broučci a Minibroučci zakoupili špekáčky, pití a vše co k tomu patří a společně jsme si udělali taneční zakončenou u táboráku. Moc, moc děkujeme !!

Vychovarelka Věra Wandrolová + paní učitelka Denisa Rýzová

 

 
    
 
 

 

Celodružinový výlet vlakem na Hovězí k Jančíkům se vydařil !!!

 

 

POZOR.!! 1.6. ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY !!

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se všechny  vychovatelky ŠD aktivně zapojí do pořádání Pohádkového lesa, bude v  tento den omezen provoz ŠD následovně: do 15 hod v provozu všechna oddělení, od 15 do 15.30 hod  v provozu pouze dvě oddělení - děti se sloučí. Proto Vás prosíme, pokud možno, děti si vyzvedněte nejlépe do 15 hod. Moc děkujeme za pochopení a budeme se těšit na hojnou účast.

 
 
 
 

 

Dne 4.4. proběhla jako každoročně taneční soutěž škol TANČÍRNA. Účastnilo se 18 tanečních skupin s různými tanečními žánry a naše starší dívky z kroužku ZUMBULAJDY skončily na úžasném 2.místě. Moc moc gratulujeme i paní vychovatelce Wandrolové.

 

Vážení rodiče,

čtvrté a poslední  divadelní  představení "Opice Žofka" se uskuteční ve čtvrtek 23.3.2017. Odjezd v uvedený den z parkoviště u Jednoty Sychrov ve 13.00 hod. Ze školy odcházíme společně ze školní družiny. Děti si s sebou vezmou kabelky či baťůžky s malou svačinkou, pitím (ne velké láhve) a kapesníky. Prosíme slavnostnější oblečení. Před odchodem si děti uloží aktovky do školní šatny, která bude uzamčena. Děti si vyzvednete u školy a aktovky z šatny. Předpokládaný návrat 16.45 - 17.00 hod.

 

Vážení rodiče, 

ještě jednou moc děkujeme nejen za finanční a věcné ceny na karneval, ale také za hojnou účast. Budeme se těšit na další spolupráci s Vámi.Vychovatelky ŠD

Všechny fortky z karnevalu najdete v sekci Fotogalerie-akce  2016/2017
              

 

Děkuji všem kolegům za krásné rozloučení při mém odchodu do důchodu. Velké díky patří i rodičům, dětem z 2.B. a 3.B. za dárky, nádherné obrázky a dojemná blahopřání. Budu na Vás ráda vzpomínat. Vychovatelka Zdenka Škrabánková

 

Vážení rodiče,

třetí divadelní  představení “Zlatovláska” se uskuteční ve čtvrtek 9.2..2017. Odjezd v uvedený den z parkoviště u Jednoty Sychrov ve 13.00 hod. Ze školy odcházíme společně ze školní družiny. Děti si s sebou vezmou kabelky či baťůžky s malou svačinkou, pitím (ne velké láhve) a kapesníky. Prosíme slavnostnější oblečení. Před odchodem si děti uloží aktovky do školní šatny, která bude uzamčena. Děti si vyzvednete u školy a aktovky z šatny. Předpokládaný návrat 16.45 - 17.00 hod.

 

 

Vážení rodiče,

 prosíme o uhrazení poplatku 250,-Kč za ŠD na druhé pololetí do 15.2.2017 na účet 101039676/0300,VS 200, KS 558, do zprávy pro příjemce uveďte ŠD - č.odd.+ název odd. + jméno dítěte. Děkujeme

 

.

 

    
                       

 

 

                                  

5.1. 2017 DRUHÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZLÍN - pohádka "BROUČCI" 

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 5.1.2017 se uskuteční další divadelní představení ve Zlíně pro předplatitele. Děti se mohou těšit na pohádku "Broučci".
Odjezd v uvedený den z parkoviště u Jednoty ve 13.00 hod. Ze školy odcházíme společně na parkoviště. Děti si sebou vezmou malé kabelky či baťůžky s menší svačinkou a pitím (ne velké láhve), kapesníky. Prosíme slavnostnější oblečení. 
Aktovky si děti uloží do školní šatny, která bude uzamčena. Rodiče si děti převezmou u školy a aktovky z šatny. Předpokládaný příjezd 16.45 hod.
Informace u paní vychovatelky Zdenky Škrabánkové.
 
 
 

  

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V pondělí 5.12. si od 13.30 hod v tělocvičně užijeme odpoledné plné her a soutěží, vyhodnotíme výtvarnou soutěž S čerty nejsou žerty a budeme se těšit na Mikuláše s čertem a andělem.
 

         

 

Milí rodiče, blíží se svátek sv.Martina a naše ŠD bude pořádat pro děti a rodiče  SVATOMARTINSKOU VYCHÁZKU S LUCERNIČKAMI

 

Akce se koná v pátek 11.11.2016 od 16.30 hod. Sraz u hlavního vchodu školy. Projdete si s lucerničkou nebo lampiónkem osvětlenou trasu, na které budete plnit úkoly a také se dozvíte spoustu zajímavostí, legend a pranostik, které se váží k postavě sv.Martina. Vstupné 30,-Kč.

 

Vážení rodiče,

děti ze ŠD družiny si vyzvedávejte pouze bočním vchodem od školního hřiště. Nechoďte prosím do a ze ŠD přes hlavní vchod a školu!!

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,
po dobu nemoci paní vychovatelky Škrabánkové nebude kroužek Zdravíčko. Děkujeme za pochopení.
 
Vzhledem k nepříznivému počasí se akce Drakiáda odkládá na pondělí 24.10. Snad už se počasí umoudří. Vychovateky ŠD.
                

V pondělí 17.10. nás čeká ve školní družině DRAKIÁDA. Po obědě odcházíme na kopec nad vodárnou, předpokládaný návrat 15.15. hod. Děti si mohou přinést své draky (které zvládnou ovládat), nebo cokoliv co připomíná draka a trochu létá. Akce se koná pouze za příznivého počasí.

 
 
Vážení rodiče, 
vzhledem k organizačním změnám a zvýšené kapacitě žáků ve školní družině prodlužujeme provozní dobu školní družiny denně do 16.30 hod. Věříme, že přinášíme užitečnou změnu nejen v podobě prodloužené provozní doby, ale i nabídkou možnosti doučování a přípravy na vyučování. (15.30 - 16.30 hod).

 

DĚTI DO DIVADLA PATŘÍ !

Naše školní družina opět zve děti na předplatné malého diváka  divadlo Zlín - sezona 2016-2017 .Hrací den čtvrtek-4x ročně.Odjezdy 13,00 hodin autobusová přeprava pan Kašpar Ústí.Cena předplatného-180,-Kč,doprava 240,-Kč-celkem 420 Kč.

Můžete se těšit : 24.11. 2016  O Šípkové princezně

                            5.ledna  2017       Broučci

                            9.února  2017      Zlatovláska

                            23.března  2017    Opice Žofka

 

Přednost budou mít loňští předplatitelé,volná místa budou později nabídnuta dětem 1.tříd.

Informace u vychovatelky Zdenky Škrabánkové

..........................................................................................................

 

Vážení rodiče,

ve středu 21.9. chystáme v družině "JABLÍČKOVÝ DEN "

                                     
Vzhledem k tomu, že se letos na naší školní zahradě moc jablek neurodilo, přineste si prosím nějaká jablíčka sebou.
Děkujeme, vychovatelky ŠD

PROSÍME O UHRAZENÍ POPLATKU ZA ŠD DO 25.9.2016 !!! Info ohledně platby viz. Organizace ŠD

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAČÍNÁ JIŽ 1.9. A TO RANNÍM BLOKEM OD 6.00 HOD, ODPOLEDNÍ BLOK KONČÍ V 16.00 HOD!

---------------------------------------------------------------

 

POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!

V pátek 17.6. PROVOZ ŠD ZKRÁCEN  DO 15.00 HOD !!!   OD 16.00 HOD  "POHÁDKOVÝ LES". Děkujeme za pochopení.

 

Ve čtvrtek 16.6. "CELODRUŽINOVÝ VÝLET" !!

Cílové místo: Hovězí - výletiště U Jančíků
Odjezd vlakem: 12.33 hod
Návrat vlakem: 16.00 hod
Cestovné : 18 Kč (jízdenka tam i zpět)
Program: Po obědě všichni společně odcházíme na vlak. VŠechny děti, které se zúčastní výletu si nechají aktovky ve škole (ve třídě, nebo v uzamčené šatně). V areálu U Jančíků strávíme cca 2 hod. Děti zde mají velké vyžití. Doporučujeme dát dětem malé kapesné - možnost zakoupení občerstvení (nápoje, sladkosti, zmrzlina,..)-necháme na Vašem uvážení. Návrat vlakem v 16.00 hod. NUTNOST VYZVEDNUTÍ DĚTÍ NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ!.
Co s sebou? Vhodné sportovní oblečení a pláštěnku. Svačinku a pití do malého baťůžku. V případě slunečného pačasí kšiltovku, sluneční brýle. Kapesné.
V PŘÍPADĚ DEŠTIVÉHO POČASÍ SE VÝLET NEKONÁ !!

DĚTI, KTERÉ SE VÝLETU NEZÚČASTNÍ, ODCHÁZÍ PO OBĚDĚ DOMŮ!!! DRUŽINA  U Z A V Ř E N A !!!!

 

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZLÍN

Čtvrté a poslední divadelní představení ve Zlíně pro předplatitele se uskuteční ve čtvrtek 28.4.2016.

Odjezd v uvedený den z parkoviště u Jednoty ve 13.00 hod. Ze školy odcházíme společně. Děti si vezmou malé kabelky či baťúžky s menší svačinkou a pitím (ne velké láhve), kapesníčky. Prosíme slavnostnější oblečení. Aktovky si děti uloží do školní šatny, která bude uzamčena. Rodiče si děti převezmou u školy. Předpokládaný příjezd 16.45 - 17.00 hod.

 

 Vážení rodiče,

ve dnech 13.-14.4. probíhá taneční soutěž "Tančírna", kde s děvčaty soutěžíme. Z tohoto důvodu budou kroužky ve středu ZUMBA a ve čtvrtek Hodina pohybu navíc  ZRUŠENY !! Děkuji.

 

Třetí představení pro předplatitele Zlínského divadla s názvem "Plaváček" se uskuteční ve čtvrtek 10.března. !!

Odjezd v uvedený den z parkoviště u Jednoty ve 13.00 hod. Ze školy odcházíme společně na parkoviště. Děti si sebou vezmou malé kabelky či baťůžky s menší svačinkou a pitím( ne velké láhve), kapesníky. Prosíme slavnostnější oblečení. 
Aktovky si děti uloží do školní šatny, která bude uzamčena. Rodiče si děti převezmou u školy. Předpokládaný příjezd 16.45 - 17.00 hod.
.......................................................................................................................................................
 

VÁŽENÍ RODIČE, PROSÍME O UHRAZENÍ ŠD NA DRUHÉ POLOLETÍ: č.ú. 101039676/0300, částka 250,-Kč, VS 200, KS 558, zpráva pro příjemce: ŠD, oddělení, jméno dítěte.

 

V ÚTERÝ 23.2.  "T A L E N T M Á N I E"  Ukaž co umíš! Celodružinová akce.

VE STŘEDU 10.2. ŽONGLÉRSKÁ SHOW MILANA OŠMERY OD 13.45 - 14.45 HOD.

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZLÍN 

Další divadelní představení "Karkulka" se uskuteční ve čtvrtek 14.1.2016.

Odjezd v uvedený den z parkoviště u Jednoty Sychrov ve 13.00 hod. Ze školy odcházíme společně na parkoviště. Děti si s sebou vezmou kabelky či malé baťůžky s malou svačinkou, pitím (ne velké láhve) a kapesníčky. Prosíme slavnostnější oblečení. Aktovky budou uloženy v uzamčené školní šatně. Rodiče si děti vyzvednou u školy. Předpokládaný návrat 16.45 - 17.00 hod.

 

 

VE ČTVRTEK 10.11. JE PROVOZ ŠD ZKRÁCEN DO 15.00 HOD  - OD 15.00 HOD ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ JARMARK !!!

 

Divadlo Zlín - divadelní předpaltné

První představení "Čertův švagr" se uskuteční ve čtvrtek 17.12.2015. Odjezd v uvedený den z parkoviště u Jednoty Sychrov ve 13 hod. (autobusová doprava pan Kašpar ). Ze školy odcházíme společně na parkoviště. Děti si s sebou vezmou kabelky či baťůžky s malou svačinkou, pitím (ne velké láhve) a kapesníky. Prosíme slavnostnější oblečení. Nedávejte dětem kapesné na první představení! Aktovky budou uloženy v uzamčené školní šatně. Rodiče si děti vyzvednou u školy. Předpokládaný návrat 16.45 - 17.00 hod.

PLATBY: předplatné na 4 představení 180,-Kč + doprava 240,-Kč = celkem 420,-Kč

                Peníze prosím odevzdávejte Vaší vychovatelce.

 

DALŠÍ TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ:  14.1.2016 Pohádka o Karkulce

                                                         10.3.2016 Plaváček

                                                         28.4. 2016 Zahrada

 

VÁŽENÍ RODIČE, 

VZHLEDEM KE ZMĚNĚ POČASÍ (VODA, SŮL, ŠTĚRK, BAHNO) VÁS PROSÍME O POUŽÍVÁNÍ NÁVLEKŮ PŘI VSTUPU DO DRUŽINY I DO KLUBU. DĚTI SE PŘI ODCHODU TAKÉ PŘEZOUVAJÍ U VSTUPU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

MIKULÁŠŠSKÁ ŠOU !!!

V pátek 4.12. k nám do družiny přijde Mikuláš !!! Program proběhne v tělocvičně od 13.45 - 14.45 hod. Mikulášské masky jsou vítány !!!

 

 

Z DŮVODU ORGANIZAČNÍCH ZMĚN SE OD ŘÍJNA ZKRACUJE PROVOZNÍ DOBA ŠD DO 16.00 HOD.DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

  
 

V úterý 6.10. celodružinová akce "MOŠTOVÁNÍ"  - sběr jablek , moštování a ochutnávání moštu ve školní zahradě. Akce začíná ve 13.00 hod, konec v 15.00 hod.

 

V PONDĚLÍ 5.10. ZAČÍNÁME S PROGRAMEM "HODINA POHYBU NAVÍC" !!!

více info viz. Školní družina -kolonka "Hodina pohybu navíc"

 

 VE ČTVRTEK 8.10. SE CELÁ DRUŽINA (kromě dětí, které budou v kroužku) ZÚČASTNÍ SÁZENÍ NARCISEK ZA ZEMŘELÉ ŽIDOVSKÉ DĚTI. Sázení proběhne před školou na vymezeném záhonku. Akce začíná ve 14.00 hod do 15.00 hod.

 

 V ÚTERÝ 29.9. CELODRUŽINOVÁ AKCE " DRAKIÁDA" Přines si svého dráčka a nechej ho proletět!! Třeba dostaneš i nějakou cenu 13 - 15 hod (akce proběhne na kopci nad vodárkou)

 

!!!!!  DĚTSKÉ DIVADLO ZLÍN   !!!!

Informace k divadelnímu předplatnému pro děti ŠD - doporučujeme všem dětem - naše osvědčená akce !!!

V rámci společenské výchovy v ŠD navštěvujeme 4x ročně divadlo Zlín. Hrací den vždy čtvrtek, odjezdy ve 13.00 hod, návrat mezi 16 - 17 hod (vždy podle délky představení). Cena předplatenky je 200,-Kč na všechna představení + cena dopravy za autobus cca 70,-Kč na jedno divadlo.

Termíny: 17.12.2015    Čertův švagr       

                14.1.2016       Pohádka o Karkulce  

                10.3.2016       Plaváček

                28.4.2016        Zahrada

Platba bude vybírána až v prosinci !!!

          

 

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Výtvarný kroužek : vedoucí Eva Matute, PO a ÚT  15.00 - 16.30 hod   

Zdravíčko:  vedoucí Zdenka Škrabánková ČT 15.00 - 16.15 hod    

Taneční kroužek: vedoucí Věra Wandrolová ST 15.00 - 16.00 hod

Orientační běh:  vedoucí Josef Maliňák ÚT 15.30 - 16.15 hod, ST 15.30 - 16.15 hod

 

VŠECHNY KROUŽKY ZAČÍNAJÍ V ŘÍJNU !!!

Informace u vedoucích kroužků.