Sebeobrana

Cílem projektu "CHCI SE UMĚT BRÁNIT" je realizace kurzu reálné sebeobrany pro žáky II. stupně. Žáci se seznámí se základními principy bezpečného chování, získají schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučí se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. Současně se zvýší zájem o aktivní přístup k pohybu, zdravý způsob života a vhodné trávení volného času. 

V současné době, kdy se ve společnosti můžeme setkat se zvyšující se mírou agresivity, nepřiměřenými reakcemi na krizové situace a velký tlak stresových podnětů, cítíme potřebu klást důraz na přirozený rozvoj fyzické kondice našich dětí, ale také na zvýšení jejich vlastní sebedůvěry a pocitu bezpečí. Zážitkové kurzy reálné sebeobrany poslouží jako významný prvek prevence různých sociálně-patologických jevů v podobě šikany, zneužívání a sexuálního násilí. Žáci se naučí, jak se kritickým situacím vyhnout, vybojovat je a přežít, pokud nastanou. Naučí se ochránit sebe a své blízké, ale i zasáhnout a zachraňovat životy, ve chvíli, kdy je něčí osud v jejich rukou.

Kurz sebeobrany letos v červnu absolvovali žáci 6. - 9. ročníku, ve skupinách rozdělených podle věku a pohlaví, aby byla zajištěna bezpečnost, dostatečná intenzita a soukromí. Každý žák absolvoval 4 hodiny teoretické i aktivní praktické výuky reálné sebeobrany rozdělené do dvou denních bloků pod vedením zkušených lektorů systému SORUDO.