ZŠ Vsetín, Sychrov 97 obhájila titul Fairtradová škola

31.10.2016 20:32

ZŠ Vsetím, Sychrov 97 získala titul Fairtradová škola jako dvanáctá škola v republice v loňském školním roce. Letos v září přišel čas tento titul obhájit… tedy prokázat, že naplňujeme stále a trvale všechna kritéria školy s tímto prestižním, označením.

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě.

Status Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému. Dávají tím najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání.

Ve výchovných a vzdělávacích institucích neprobíhá jen výuka. Jsou to také místa, kde děti a mladí lidé tráví mnoho času, kde jedí, občerstvují se a komunikují spolu. Školy tak mají příležitost vzdělávat své žáky příkladem: ukázat témata z výuky v praxi, vést žáky k odpovědné spotřebě a k vědomí globálních souvislostí.

A o to se u nás intenzivně snažíme.

Naše snahy byly korunovány úspěchem. Titul Fairtradová škola jsme pro školní rok 2016-2017 obhájili.

Velké poděkování patří žákům 9. A, členům Žákovského parlamentu ZŠ Vsetín, Sychrov 97, kteří se také na aktivitách podílejí, ale v podstatě všem žákům školy i všem kolegům pedagogům a také rodičům, kteří naše aktivity podporují.

Děkujeme!

https://www.fairtradoveskoly.cz/ft_skoly

Jaroslava Ševčíková