ZŠ Sychrov v projektu „bezpečné zastávky“

16.11.2016 06:31

Dne 14.11.2016 se v Pevnosti poznání, v zařízení, které patří Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, konal seminář na téma: Za ptáky v našem okolí.

V rámci semináře informovali členové České ornitologické společnosti a zástupci Přírodovědecké fakulty o možnostech pozorování ptáků, začlenění informací i praktických činností do výuky na ZŠ a nabídli učitelům i náměty na praktické relativně nenáročné činnosti s žáky. V naší škole tyto poznatky zařadíme do výuky okamžitě, protože právě žáci 7.A téma probírají.

Jednou z důležitých aktivit je například sledování a monitorování prosklených zastávek (a vůbec prosklených ploch), kde umírají desítky až stovky ptáků zbytečně. Bylo zjištěno, a výzkumem potvrzeno, že silueta dravce na ploše drobné ptactvo od pokusu o průplet neodradí ani nezastraší. Mnohem důležitější je ptákům ukázat, že se tamtudy proletět nedá… ale to je těžké. Pokud se ve sklech zastávky zrcadlí keře či stromy, pták je zmaten a chce letět k nim. Pak narazí, padá a velmi často umírá na zemi u zasklené plochy. Kupodivu, ptáci nalétávají i do prostoru o velikosti cca 15 x 15 cm. Proto je nutné dělat polepy na skla a lesklé plochy hustěji.

Všichni ptáci v ČR jsou chráněni. Jedná se o obratlovce, kteří jsou na ústupu a vymírají, a to bohužel vlivem zásahů člověka. Byť by se u jednotlivých druhů zdálo, že je tomu naopak, například relativně přibývá strak, kosů a žáci ZŠ Sychrov pozorují i nárůst žlun v okolí školy. Je ale možné, že jich nepřibývá, že jejich množství neroste, že se pouze stěhují za dostupnou potravou k lidským sídlištím, městům a vesnicím. Ubylo ale výrazně vrabců a zcela jistě i jiných pěvců.

Chcete ptákům pomoci? Podívejte se na prosklené plochy ve svém okolí. Podívejte se na zastávky MHD i autobusů. Právě v jejich okolí umírá nejvíc ptáků, pokud jsou jejich plochy alespoň částečně prosklené.

Označte na stránkách : https://www.cso.cz/index.php?ID=2883 (ne) bezpečné zastávky.

Žáci ZŠ Sychrov se do projektu hned po státním svátku 17.11. zapojí. A budou hledat i další možnosti zapojení do aktivit ČSO (https://www.ochranaptaku.cz/) , což můžete učinit i vy!

J. Ševčíková