ZŠ Sychrov je součástí projektu s Univerzitou Palackého v Olomouci

26.02.2017 15:58

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se zapojila do rozsáhlého a dlouhodobého projektu s Univerzitou Palackého v Olomouci, konkrétně s Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultou. Projekt nese název „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“.

Součástí projektu je jednak nový přístup k hodnocení efektivity výuky aktuální vědeckou metodou 3A (Anotace – Analýza – Alterace), která se zdá být tím správným nástrojem, kterým učitel, ale i jeho rozvíjející hospitující odborný garant, mohou hodnotit efektivitu učitelovy práce. Zejména proto jsme do projektu vstoupili, našim cílem je zefektivnit výuku, najít nástroje sebehodnocení učitele a přispět tím k vyšší efektivitě výuky při společné interakci učitel-žáci, ale i k tomu, že každý žák se bude ve výuce cítit dobře, přestože bude součástí procesu, ve kterém na něho budou kladeny vysoké nároky, a on odvede kus dobré práce-učení.

Dalším z cílů projektu je propojení budoucích učitelů studujících na VŠ s praxí přímo na základních školách intenzivněji, než dosud. I to pro nás bude mít přínos, protože mladí začínající učitelé zejména fyziky a chemie budou přicházet na praxe k nám. To jistě obohatí jak žáky ve třídách o nové přístupy k oboru, tak i naše kmenové učitele.

Spolupráce začala právě seminářem k metodice 3A, který se konal ve čtvrtek 23. února v Pevnosti poznání v Olomouci.

ZŠ Vsetín Sychrov již ví, že její příspěvek do projektu bude natočení celé vyučovací hodiny s prvky badatelské výuky v přírodopise na video, bez sestřihu či možnosti opravy. Toto video pak bude poskytnuto odbornému didaktikovi, vědci, k hodnocení práce vyučující v hodině, právě metodou 3A. Video podrobí zkoumání také studenti VŠ, aby na něm odhalili dobré i méně dobré přístupy učitelky k tématu, i žákům. Takovéto podrobné rozbory jsou potřebné, protože současná oborová didaktika (postupy práce učitele a jeho přístupy k výuce – tedy „jak“ vyučuje) je často ze strany učitelů spíš instinktivní, přestože většinou velmi kvalitní. Nicméně dá se těžko hodnotit, protože nám chybí pojmový aparát, kterým bychom hodnocení provedli. A také je málo učitelů, kteří jsou ochotni snést hodnocení své práce. My se toho ale nebojíme, protože víme, že to bude ku prospěchu našich žáků a výuky.

Pro žáky bude přínosem možnost navštívit Pevnost poznání i Centrum ekologických aktivit Sluňákov a zažít zde vzorovou výukovou lekci.

 

Jaroslava Ševčíková