ZŠ Sychrov – Fairtradová škola

10/06/2015 17:59

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 přebral ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 a členové školní řídící skupiny pro fair trade z rukou pěstitele kakaa pana Fortina Bley titul Fairtradová škola.

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se myšlenkami fair trade zabývá už dlouho, a to jak v rámci spolupráce s Fairtradovým městem Vsetín, Lískou, o. s. a ZŠ Rokytnice při osvětových akcích, tak i v rámci výuky a vzdělávání. Už roku 2011 byli žáci ZŠ Sychrov u toho, když Město Vsetín přebíralo titul Fairtradové město.

Začátkem roku 2015 jsme se rozhodli, že se pokusíme dotáhnout naše fairtradové aktivity i “papírově“ a požádat o titul Fairtradová škola. Titul udělují organizace Fairtrade Česko a Slovensko, NaZemi a Ekumenická akademie Praha, po splnění určitých podmínek. A právě zástupkyně poslední zmíněné organizace doprovodily pana Fortina Bley, který pochází z Pobřeží Slonoviny, k nám do školy. Hosté byli uvítání tradičně, chlebem a solí, žáky ve valašském kroji a pak je přivítala plnou tělocvičnou znějící píseň „Okolo Vsetína, teče voda“ v podání žáků školy.

Atmosféra byla úžasná a srdečná. Do školy zavítala také paní místostarostka města Vsetín, Mgr. Simona Hlaváčová, v doprovodu Ing. Petra Kozla, který tématiku fair trade koordinuje. Přišli i zástupci spřátelené ZŠ Rokytnice, která titul Fairtradová škola již několik let hrdě užívá.

My na Sychrově jsme se cítili poctěni tím, že nám titul přijel předat osobně pěstitel kakaa až z Pobřeží Slonoviny, my jsme spotřebitelé kakaa a čokolády a on je zástupce pěstitelů kakaa, setkal se tedy osobně  odběratel s dodavatelem, i když každý z nás pochází z jiného kontinentu - to se asi nestává každý den. Takže to byla pocta a my jsme pochopili, že  to, co děláme, je důležité pro lidi v rozvojových zemích.

Určitě v tom budeme pokračovat.

 

Zveme Vás na Férovou snídani v sobotu 9. 5. 2015 od 10.00 hod na náměstí Svobody ve Vsetíně, vezměte si něco k zakousnutí, kávu vám nabídneme sami, a přijďte podpořit myšlenky spravedlivého obchodu.

A nebo přijďte ochutnat kávu na náš Piknik na hvězdárně, který se koná ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko, p. o., a to v úterý 12. 5. 2015 od 15.00 do 17.00 hod., kdy kromě ochutnávky kávy i fairtradových moučníků, můžete zažít exkurzi hvězdárnou, prohlídku meteorologické stanice či kopule hvězdárny, vše zdarma.

 

Přijďte podpořit myšlenky fair trade i naši školu!

Děkujeme a těšíme se na Vás.

 

Kolektiv ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Vloženo dodatečně (po smazání části stránek "hackerem")

Fotogalerie: ZŠ Sychrov – Fairtradová škola