Záložka do knihy opět spojí ZŠ Sychrov se slovenskou školou

03.09.2016 11:54

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se jako každoročně zapojuje do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Česko-slovenský projekt zaměřený na podporu čtení a čtenářství, ale i na vzájemnou výměnu doporučení přečtených knih mezi vrstevníky z České a Slovenské republiky, organizuje letos Knihovna Jiřího Mahena v Brně a tradičně Slovenská pedagogická knižnica.

V rámci této úžasné akce už školáci ze Sychrova navázali mnohá čtenářská přátelství. V posledních dvou letech se ustálila spolupráce Sychrovských se ZŠ Rázusova z Čadce, a mladí čtenáři z obou škol se už dokonce i setkali, a to vloni, při vyhlašování výsledků jiné akce s názvem „Kniha je kamarád“, kde si vzájemně doporučovali knihy k přečtení.

Letos si opět nejprve vymění záložky do knihy, ale připravují i čtenářská setkání a další aktivity.

Do projektu je možné se ještě stále zapojit, informace naleznou vyučující ostatních škol na adrese: https://www.kjm.cz/, popřípadě na naší škole rádi poskytneme informace a podělíme se o své zkušenosti s projektem. Aktivity projektu se velmi hodí jako motivace dětí, aby dostaly chuť číst, anebo si třeba uvědomily, že slovenští čtenáři čtou velmi podobné nebo stejné knihy jako my. Navíc jsme v průběhu sedmiletého zapojování do projektu zjistili, že slovenské děti často čtou i knihy v češtině, a to na rozdíl od dětí českých, které už příliš slovenštinu nevyhledávají. Často jsou sice schopné číst slova, ale moc jim nerozumí… Myslíme si, že je dobré se něco nového naučit, je dobré číst v cizím, i když tak nádherně blízkém jazyce. Zcela jistě to každé dítě, i každého staršího čtenáře, obohatí.

My jdeme do projektu jako obvykle s velkou chutí. Připojte se k nám!

Jaroslava Ševčíková

záložky letošních čtvrťáků z loňského projektu... nádhera, že...