Žákům 8.-9. ročníků – referáty do dějepisu - a pozvání na akci 26.1.2017- Vyznám se v historii Vsetína

11.12.2016 08:16

Žákům 8.-9. ročníků – povinné referáty do dějepisu

Termín odevzdání: nejpozději středa 18. ledna 2017 (a to ať máte či nemáte dějepis!!, takže kdo má dějepis dříve, odevzdá dříve!!)

Požadavky na referát:

Referát o pomníku, památníku, významném místě či události ve Vsetíně s propojením na světové či české dějiny. Doplnit vlastními fotografiemi.

Zpracovat mohou jednotlivci i kolektivy (max. 4 osoby).

Musí být zpracováno na prezentace s obrázky a textem. Délka 5- max 7 minut, raději kratší.

Hodnocení:

Hodnocen bude originální přístup, informace, které zaujmou, správnost. Známku obdrží každý referát, a zapisovat se budou NEJEN jedničky!!

Nejlepší prezentace zazní 26. 1. 2017 na konferenci v zámku Vyznám se v historii Vsetína.

Doporučené zdroje informací:

Vybraná témata si můžete zarezervovat !!hned v pondělí!! v učebně dějepisu a přírodopisu.

Příklad 1: vyberu si památník Rebela před zámkem- nafotím sochu, stélu se jmény… zasadím do světových událostí (viz. 8. ročník dějepis- rekatolizace- vysvětlím základní pojmy, spojím s rekatolizací na Vsetíně, ze stély vypíšu jména (to je kus vědecké práce) rebelů z jednotlivých oblastí kolem Vsetína, vyhodnotím, odkud bylo rebelů nejvíc, jaké jsou jejich příjmení atd…

Příklad 2: vyberu si  majitelé vset. panství rod Illesházy – podívám se, co postavili, jaké sochy po nich zůstaly, nafotím, popíšu dle zdrojů a je to

Info také na BAKALÁŘÍCH !!

Šev.