Žákovský parlament ZŠ Sychrov v Parlamentu ČR

29.05.2016 21:38

Členové žákovského parlamentu ZŠ Vsetín, Sychrov 97 navštívili na pozvání pana poslance Mgr. Petra Kořenka ve čtvrtek 26. května 1016 Parlament České republiky a to jak Poslaneckou sněmovnu, tak také prostory Senátu ČR (odkaz: https://www.psp.cz/).

Žákovský parlament v ZŠ Vsetín Sychrov 97 vznikl ve škole před třemi lety, ale vlastně až v letošním školním roce začal být výrazně aktivní, když se  jeho koordinátorkou stala Mgr. Irena Čermáková (https://www.zsvsetinsychrov.cz/zaci/zakovsky-parlament/). Jednotlivé třídy zvolily na začátku školního roku zástupce, a jak se zdá, volby byly ve všech případech úspěšné. Žákovský parlament se dal s vervou a obrovskou aktivitou do práce, má za sebou plno akcí, ale i další práce, například je aktivním prostředníkem mezi vedením školy, pedagogy a žáky, zprostředkovává vzájemnou tvůrčí spolupráci a komunikaci.

Vedení naší školy v čele s panem ředitelem Mgr. Michalem Molkem se rozhodlo výjimečnou práci těchto žáků ocenit. Návštěva Prahy byla pro všechny zúčastněné velkou odměnou a zároveň obrovským zážitkem. Kromě unikátních chvílí prožitých v jednacích síních i zákulisí Poslanecké sněmovny a Senátu, který sídlí v nádherném Valdštejnském paláci, si žáci prohlédli i Valdštejnskou zahradu, vydali se i na hrad a fotili se před hradní stráží s herci představujícími Karla IV., navštívili i Václavské náměstí a Karlův most, kde si vzpomněli právě na sedmisté výročí narození Karla IV. českého krále a římského císaře. Karel IV. může být pro naše mladé členy zatím „jen“ žákovského parlamentu vzorem  pracovitosti, píle i diplomacie, vždyť vládl téměř celé Evropě, a jak úspěšně! Máme být na co hrdi.

Věříme, že i naši zástupci žákovského parlamentu budou nadále pracovat s plným nasazením a přispějí tak k pohodě ve škole. Návštěva Prahy je jistě povzbudila.

Žákovský parlament ZŠ Sychrov

Fotogalerie : https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Zakovsky_parlament_ze_Sychrova_v_parlamantu_v_Praze

Fotogalerie 2 (p.ředitel): zde!