Žáci ZŠ Sychrov na úřadě práce

12.05.2016 18:05

Žáci 8. A ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97 navštívili 9. 5. 2016 v rámci přípravy na volbu povolání  Informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vsetíně.

Bc. Markéta Tkadlecová (tel. 950 173 433) je provedla základními informacemi a nastínila jim, co je důležité, co je třeba si promyslet, aby volba střední školy byla co nejsprávnější.

Doporučila žákům, aby se už začali zajímat o konkrétní obory, školy i o to, co se na nich přesně vyučuje a jaké je z daných oborů uplatnění.

K tomu jim mohou pomoci různé stránky a portály, například:

www.gwo.cz – průvodce světem povolání

www.atlasskolstvi.cz – střední školy v celé republice

www.zkola.cz – portál Zlínského kraje

www.budoucnostprofesi.cz – jak si profese vedou na trhu práce

www.istp.cz – testovací program pro žáky, popisy povolání

www.infoabsolvent.cz – uplatnění absolventů škol na trhu práce

 

Rozhodování na konci deváté třídy není jednoduché.

Bližší informace našim žákům podá Mgr. Jana Mikulíková, výchovná poradkyně školy.

J. Ševčíková

Fotoalbum z návštěvy Úřadu práce: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/9.5.16-beseda-UP-8.A