Žáci ze Sychrova v „Arše“ a „Na cestě“

24.06.2017 10:59

Žáci 9. A ZŠ Vsetín, Sychrov se v pátek 23. června 2017 vydali do nízkoprahového zařízení v Centru Archa na Vsetíně na Palackého ulici. Měli tu totiž Den otevřených dveří.

Toto zařízení provozuje už sedmnáct let spolek  NA CESTĚ, dříve občanské sdružení, jehož posláním je pomáhat dětem a mladým lidem, ale také dospělým v obtížné životní situaci. Účelem spolku je podpora aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální.

Na jednom místě sdružili provozovatelé hned několik zajímavých a velmi potřebných sociálních služeb. Žáky ze Sychrova zaujalo zejména nízkoprahové zařízení Archa, které je tu právě pro ně, pro děti a mladé lidi od 13 do 26 let. Posláním je nabízet mladým lidem bezpečné prostředí, podporu, zajišťovat prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj jejich osobnosti, jak uvedla Mgr. Miriam Hurtová, když žáky přivítala. Tato sociální služba je provozována dle zákona 108 / 2006 Sb. o sociálních službách - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Mladým lidem se zde dostává zcela profesionálního přístupu a také pomoci, když jsou bezradní v jakékoliv životní situaci. Na druhou stranu sem mohou přicházet i mladí lidé, které jsou relativně bez problémů, jen prostě chtějí pobýt ve společenství svých vrstevníků a popovídat si. K dispozici mají několik místností s nealkoholickým barem, hry, zahradu i hudebnu. To je myslím místo, kde se může mladý člověk smysluplně realizovat „jak je mu libo“, protože organizování a přípravu každodenního programu pro každého jedince zde nečekejme. Málokdo z nás by věřil, že se opravdu stává, že mladí lidé přijdou a …nejsou někdy ani schopni se rozhodnout, zda si zahrají fotbálek či společenské hry, nebo si půjdou zahrát na kytaru. Jak je jejich život stále řízen a organizován školou a kroužky, mnohdy až do večera, když jsou ponecháni „sami sobě“ jsou bezradní a neumí vlastně ani aktivně odpočívat. A i tomu se v Arše mohou skvěle naučit.

Další službou spolku NA CESTĚ jsou služby následné péče, poskytované jako pomoc a podpora osobám dříve závislým na návykových látkách nebo lidem duševně nemocným takovým způsobem, aby se zlepšila kvalita jejich života. Opět vše zcela profesionálně a diskrétně. Hlavním předpokladem je, že sama příslušná osoba musí mít zájem svou situaci řešit. Mnohem více o této i dalších službách se zájemci dozví na https://jsmenaceste.cz/na-ceste.

Na návštěvě na Dnu otevřených dveří jsme zastihli také místostarostku Mgr. Simonu Hlaváčovou a místostarostu Ing. Tomáše Pifku při jednání s ředitelem sdružení NA CESTĚ, z. s.,  Ing. Milanem Kostelníkem.

Zcela jistě je důležité vědět o tom, že na Vsetíně máme tyto sociální služby. Měli by je znát jak žáci základních tak středních škol, ale hlavně jejich učitelé, i rodiče, kteří by mohli mnoha problémů svých dětí, žáků škol, předejít, kdyby jim návštěvu Archy doporučili.

Ujmou se vás tu zcela zdarma, bezplatně, profesionálně, diskrétně a s plným nasazením. Vaše zapojení bude vždy přísně dobrovolné a svobodné. A to je na této službě úžasné a hodno ocenění.

Služby spolku NA CESTĚ známe již delší čas a můžeme je všem potřebným jen doporučit, a to na základě dosavadních dobrých zkušeností.

Jaroslava Ševčíková

Fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Archa-23.6.2017/