ŽA-BA-KO se blíží

27.03.2016 11:06

ŽA-BA-KO neboli žákovská badatelská konference, jejímiž pořadateli jsou již popáté LÍSKA, z. s., Muzeum regionu Valašsko, p. o. a naše ZŠ Vsetín, Sychrov 97, se bude konat 5. května 2016 v prostorách zámku na Vsetíně.

Jejím cíle je nabídnout prostředí, kde mohou žáci základních škol, kteří mají zájem o přírodní vědy (přírodopis, zeměpis, fyziku, chemii), představit své vlastní projekty a bádání veřejně, před publikem svých vrstevníků, ale i odborníků z oboru.

Letos se nám podařilo připravit i malé překvapení, zapojené školy obdrží Sborník ŽA-BA-KO z posledních ročníků a také tento 5. ročník by měl mít svůj sborník (proto prosíme o zasílání anotací či kompletních prací 5. ročníku, pokud máte zájem o jejich zveřejnění). Součástí konference budou ukázky prací žáků z předcházejících konferencí, přetvořených do výukových materiálů a některé další výstupy žákovských prezentací.

ŽA-BA-KO se již tradičně uskuteční pod odbornou záštitou Katedry biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a pod záštitou PaedDr. Petra Navrátila, člena rady Zlínského kraje a Mgr. Simony Hlaváčové, 1. místostarostky města Vsetín.

Pokud jste se již konference v některém z předchozích ročníků zúčastnili, nic se nemění, pravidla zůstávají stejná, pokud máte chuť zapojit se poprvé, neváhejte, na jakékoliv dotazy rádi odpovíme. Zúčastnit se mohou za školu jak pouze prezentující (od jednotlivců až po kolektivy), tak i jejich třídní kolektiv (diváci) či celé skupiny mladých badatelů.

Žáci mohou představit samostatné práce vzniklé na základě osobního zájmu a bádání, na základě olympiád (tzv. vstupní úkoly) doplněné svými fotografiemi, nákresy, textem. Přijímáme i zeměpisné „cestovatelské práce“ doplněné vlastními fotografiemi a informacemi z cest.

Pro učitele je ŽA-BA-KO zase příležitostí sejít se, vzájemně se povzbudit a předat si zkušenosti pro práci s přírodovědně nadanými žáky.

Budeme se těšit na setkání.

Jaroslava Ševčíková, za pořadatele, plakát a propozice ke stažení zde!,

web ŽA-BA-KO zde!

Pořadatelé: LÍSKA, z. s.: https://www.liska-evvo.cz/

Muzeum regionu Valašsko, p.o.: https://www.muzeumvalassko.cz/

ZŠ Vsetín, Sychrov 97: https://www.zsvsetinsychrov.cz/