Vzpomínky na holocaust, pozvánky

14.01.2017 10:51

Leden je vždy pro žáky druhého stupně ZŠ Vsetín Sychrov 97 spojen zejména v dějepise se vzpomínkou na oběti holocaustu a měsíc diskusí o tom, jak předcházet zločinům proti lidskosti. Je to dáno tím, že 27. ledna si mezinárodně připomínáme utrpení miliónu Židů (původem i vyznáním), Romů i dalších nevinných obětí nacistické zlovůle v době holocaustu za druhé světové války. Datum byl vybrán záměrně, protože 27. ledna 1945 byl osvobozen nacistický koncentrační vyhlazovací tábor Auschwitz, známější pod jménem blízké vesnice Osvětim.

Žáci naší školy nevzpomínají na tyto události jen v rámci učiva, cítí se osobně zainteresováni a jejich vzpomínky mají citový podtext.

Díky odkazu paní Ilsy Reiner Eichnerové, židovské rodačky ze Vsetína, která si jako malá psala deník, vědí dnes i o pocitech dětí, které náhle zaskočila hrůza holocaustu. A díky ní, její odvaze a statečnosti zveřejnit své pocity, je mohou dnes s prožívat také.  A je to bolestné…věřte.

Dne 25. ledna 2017 bychom chtěli pozvat veřejnost na 18.30 hodin do kina Vatra, kde nabídneme úvahy žáků a absolventů školy o holocaustu, a to i díky tomu, že žáci osobně znají ženy, které jako děti holocaust přežily, a to paní Ilsu Reiner Eichnerovou z osobního setkání ve škole, i z jejich deníků, pak paní Helgu Hoškovou -Weissovou ze setkání v koncentračním táboře ve Flossenbürgu, a z besedy a knihy znají také paní Eriku Bezdíčkovou a její osudy. Je nutné, aby děti naslouchaly pamětníkům. Aby s nimi procítily a prožily jejich osudy.

Vystoupení žáků školy je součástí komponovaného programu, který poté pokračuje koncertem Jiřího Hoška a Dominiky Weiss Hoškové, jejichž jména se ne náhodou shodují se jménem ženy, která přežila holocaust.

Dne 27. ledna v 10.00 hodin uctí nejen žáci naší školy památku Židů ze Vsetína a okolních komunit u pomníku vypálené židovské synagogy na Rybníkách. Přidejte se také… Ta synagoga byla, jak nám píše ve vzpomínkách malá Ilsinka Eichnerová,  nejen místem modliteb, ale také místem, kde se lidé stejné víry setkávali, povídali si a přátelili se.

Lidé židovského původu a vyznání. Lidé, kteří se ničím neprovinili, a přesto pro svůj původ a víru byli nacistickým režimem mučeni, týráni a vražděni.

Osud Ilsy inspiroval žáky ZŠ Sychrov k pátrání po dalších židovských dětech, které do této synagogy chodily, a které si tu s Ilsou mohly hrát a kamarádit se, ještě v těch lepších časech, před válkou…Jména dětí ze židovských komunit Vsetína a okolí, které válku nepřežily, jsou uvedena na památníku na zdi hřbitova spolu se jmény jejich zavražděných rodičů. Mezi 199 jmény na pamětních deskách jsme vyhledali dětské oběti a pátrali po jejich osudech.

Vzpomeňme si na tyto děti.

Těch, co by i na konci války byli dětmi, je na sedmi pamětních deskách 38, nejvíc z rodiny Hirschových.

Těch, co nepoznali nic, než protektorát, válku, bídu, týrání a hlad, Terezín a Osvětim, přestože se jejich rodiče snažili je uchránit, bylo podle nám dostupných zdrojů  pět a na ty myslíme nejčastěji. Byli to:

Hirschová Ruth -zahynula v Terezíně, zřejmě na útrapy a vyčerpání, byly jí 3 roky,

Hirschová Rudolfina -zahynula v Osvětimi, byly jí asi 4 roky,

Bača Jiří -zahynul v Osvětimi, byly mu asi 3 roky,

Weiss Jiří,-zahynul v Osvětimi, nebylo mu ještě asi ani 5 let,

Zwillinger Ivan - zahynul v Osvětimi, nebylo mu ještě asi ani 5 let, …a všichni víme, jak se v Osvětimi umíralo - v plynové komoře. Tyto děti nepoznaly nic, nic než válku, hlad, trápení… Ptáme se sami sebe, jak se cítili jejich rodiče, kteří jim nemohli dát nic, než svou lásku, protože nic jiného neměli?

Nezapomeňme na ně prosím. Pokloňme se aspoň jejich památce v pátek 27. ledna 2017 u pomníku na Rybníkách. Žáci ZŠ Sychrov tam budou, a co vy?

 

Jaroslava Ševčíková

foto-vloni u synagogy: https://sychrov.rajce.idnes.cz/27.1.2016-u-synagogy

vloni v kině Vatra: https://sychrov.rajce.idnes.cz/Cteni-z-deniku-Ilsy-27.1.2016