Vzpomínka na osvobození Vsetína 4.května

05.05.2016 17:25

Ve středu 4. května 2016 uspořádalo město Vsetín vzpomínkový pietní akt u příležitosti osvobození Vsetína u památníku na náměstí Svobody.

Promluvil pan starosta Jiří Čunek a pak také předseda Českého svazu bojovníků za svobodu ve Vsetíně Miroslav Mikulčák. Zazpíval sbor Masarykova gymnázia.

Kytičky k hrobu neznámého vojína položili hosté i žáci škol, za naši školu zapálily svíčku a položily květinu v doprovodu pana ředitele Andrea Šebestová a Martina Změlíková.

Naši deváťáci se ale rozhodli ještě jít zapálit svíčky na hřbitov, na patnáct hrobů vojáků, kteří při osvobozování Vsetína padli či byli tak vážně zranění, že na následky ran zemřeli v následujících dnech. Jsou to hrdinové, kteří položili životy za to, aby byl Vsetín svobodný.

Každá dvojice deváťáků si vybrala jeden hrob vojáka, snažila se zapamatovat si jedno jméno, aby tito muži nebyli zapomenuti.

Z historie Vsetína - pro naše poučení: V období 2. světové války se zejména zásluhou zbrojní výroby počet obyvatel města zdvojnásobil a dosáhl počtu 14 tisíc. Mezi novými obyvateli byla zejména početná skupina zaměstnanců Zbrojovky, kteří přišli z Brna. Za války vzniklo ve městě postupně několik odbojových skupin, z nichž nejvýznamnější byla skupina J. Sousedíka. Její členové navázali spolupráci se skupinou Clay napojenou na exilovou vládu v Londýně a později s 1. čs. partyzánskou brigádou Jana Žižky, která přešla na Moravu v době Slovenského národního povstání. Vsetín byl osvobozen 4. května 1945 oddíly 1. čs. armádního sboru pod velením generála Karla Klapálka.

https://www.mestovsetin.cz/z-historie-vsetina/d-474170/p1=6688

Deváťákům za jejich zájem děkujeme a doufáme, že přetrvá i v dalších letech. O dějiny je třeba se zajímat a vzdát úctu těm, kteří je, v tomto případě tak bolestně, tvořili.

Jaroslava Ševčíková

Fotoalbum: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/pieta-osvobozeniVsetina-4.5.16