Výuka v přírodě

15.03.2014 18:38

Žáci 6.A se vydali do přírody. Propojili znalosti a učivo z přírodopisu a dějepisu i občanské výchovy. Dívali se na svět kolem sebe s otevřenýma očima.

Vsetín, místo, kde žijeme…

 

Žáci 6.A ze ZŠ Vsetín Sychrov se dne 14.3.2014 vydali v rámci výuky tématu „místo, kde žijeme“ do ulic Vsetína. Samozřejmě se mohli podívat na kvalitně zpracovanou virtuální procházku Vsetína na stránkách města, nicméně osobní zkušenost nic nenahradí.

Mnozí z nás spěchají městem s hlavou skloněnou či plnou jiných myšlenek a ani si nevšímáme, jak krásné naše město je, kolik zajímavostí se kolem nás nachází.

První cesta šesťáků vedla k dominantě Vsetína, renesančnímu zámku, který byl postaven na počátku sedmnáctého století. K nejznámějším majitelům patřil Albrecht z Valdštejna, ale třeba i rodina Thonetů a nebo od r. 1938 rodina Baťova. V zámku v současné době sídlí Muzeum regionu Valašsko a je přístupný veřejnosti.

Před zámkem stojí památník, věnovaný obětem valašských povstání z let 1620 – 1644. Autorem je Zdeněk Němeček. Zejména část památníku se jmény zabitých a umučených Valachů žáky zaujala, protože zde četli příjmení svých rodin a dalších příbuzných, tak si spojili dávnou historii se současností. Nakonec přiznali, že samotné by je vlastně ani nenapadlo si ta jména pročíst a nad touto částí historie Vsetína se zamýšlet. Je proto dobré, když můžeme vyjít ze školních lavic a částí našeho krásného Vsetína se projít.

Mezi zámkem a památníkem je unikátní park založený Josefem z Wachtlerů.

Poblíž prochází trasy dvou zajímavých přírodovědně i historicky orientovaných stezek okolím Vsetína. Jedna vede do přírodní památky Vršky-Díly a dál k Valově skále. Přímo parkem před zámkem prochází desáté a jedenácté zastavení nové stezky „příroda vsetínských parků“, je tu umístěno sedm exponátů z  geologických vrstev regionu. Jde o šest kamenů a jeden fosilní dubový kmen. Tady se žáci dozvědí a na vlastní oči přesvědčí, po čem to u nás šlapeme, co máme pod nohama.

Procházka Vsetínem přináší mnohé historické, přírodovědné i estetické zážitky, jen je třeba jít s očima otevřenýma, třeba tak, jako bychom prováděli přítele, turistu, který naše město vůbec nezná. Tak i my odhalíme mnohé jeho krásy.

 

J. Ševčíková

Fotogalerie: Výuka v přírodě