Výuka přírodopisu v terénu

28.10.2015 14:08

Výuka přírodopisu badatelskými metodami a maximum vyučovacích hodin v terénu, to je náš úkol v předmětu přírodopis.

Chceme tím dosáhnout vyšší kvality a úspěšnosti výuky a zároveň propojení teorie s praxí, což si myslíme, že na základní školu přímo patří.

Žáci mnohdy zvládají identifikaci organismů podle fotografií a obrázků, ale přímo v terénu si často neví rady, chybí jim osobní zkušenost a vnímání přírody všemi smysly. Rozpoznat lípu podle vzorového vylisovaného nebo nakresleného listu je pro šesťáky hračka, ale v terénu je často zaskočí, že lip je několik druhů. Stejně tak je zaujme, že listy nejsou krásně pravidelné a celé čisté, často jsou napadeny houbami i hmyzem, jindy jsou okousané a někdy dokonce „chlupaté“. Listy také mají svou vůni a dokonce i chuť. Při promnutí hezky šustí, a když list roztrhneme, vydá to zajímavý zvuk. To jsou vjemy, které nezprostředkuje žádný obrázek.

Nicméně výuka v terénu je velmi náročná a to jak pro učitele, tak i pro žáky.

Udržet pozornost žáků při prvních hodinách terénní výuky je téměř nadlidský úkol, vždyť je kolem nich tolik zajímavých věcí! Proto se učitel musí obrnit trpělivostí a výklad, ukázky a výuku prokládat chvilkami volnosti a umožnit žákům dotazy, a to i mimo téma, které je probíráno. Pokud ale učitel vydrží, jeho snahy se mnohokrát zúročí. Terénní výuka má mnohem vyšší účinnost a efektivitu. Na co si žák v přírodě sáhne, co ochutná, uvidí a uslyší, to se mu do paměti zapíše rychleji a trvaleji než při čtení z učebnice či zhlédnutí z prezentace. Podvědomě také vnímá a následně je schopen diskutovat o vztazích v přírodě, vidí, co roste vedle sebe, na čem se pase jaký hmyz, jaké je geologické prostředí výskytu různých druhů.

Šesťáci se vydali 27. října 2015 poznávat stromy kolem školy.  Naštěstí je jich tu mnoho druhů a tak máme přímo pod nosem „stromo-atlas“. Poznali jsme lípy, břízy, javory, jasany a akáty, z jehličnanů pak borovici a smrk s čerstvými šiškami. Prohlédli jsme si celkový vzhled stromů, jejich kůru (borku), tvary listů, i plody. Vnímali jsme také, že listnáčům se barví listy různě a naše borovice letos mohutně vyměňují jehličí. Viděli jsme také další organismy rostoucí a žijící na stromech i pod nimi.  Provedli jsme fotodokumentaci a k tématu se ještě ve výuce vrátíme.

 

FOTOGRAFIE: https://sychrov.rajce.idnes.cz/Prirodopis-v-terenu-27.10.2015

 

J. Ševčíková