Výuka fyziky v 6. A, Newtonovy zákony

26.04.2016 15:56

Fyzika není žádná legrace, to může potvrdit kdekterý žák, a často i učitel. Člověk, ať už na té či na druhé straně, se ve fyzice občas pořádně zapotí.

Naše dnešní hodina fyziky v 6.A (26.4.2016) vypadá podle fotografií docela idylicky: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Fyzika6.A-26.4.16

Prostě jsme si jen tak hráli s vozíčky… ale opak je pravdou. Velmi tvrdě jsme pracovali. Měli jsme důležitý úkol, ověřit, jestli se jeden z největších vědců přelomu sedmnáctého a osmnáctého století Isaac Newton náhodou nespletl, když formuloval své "pohybové zákony."

Ne, není třeba se bát, nezpochybňujeme léty prověřené pravdy, ale pouze se pídíme po původu myšlenek, po formulaci a ověření definic a chceme si je sami dovodit, ověřit, odzkoušet. No a k tomu mohou sloužit i docela obyčejné vozíčky.  Při bližším pohledu je vidět, že žáci drží v rukou i závaží a další pomůcky, kterými odůvodňovali jednotlivé zákony. Jejich úkolem bylo ověřit hlavně druhý Newtonův zákon, tzv. zákon síly. Při ověřování byli nuceni používat odborné názvosloví, přesnou terminologii a odůvodňovat své praktické činnosti.

Když někdo vysloví větu: Síla působící ve směru pohybu zvyšuje rychlost tělesa… zní to logicky. Ale co když vám učitel dá záludný pokyn - ukaž mi to! Jak byste to udělali?

A představte si, učitel jde dál, řekne – popiš, cos udělal a jak jsi tuto definici dokázal. A dokázal jsi ji vůbec?

Některým žákům není takové uvažování "po libosti", shledávají ho příliš náročným, raději by se vrátili k tomu, že si v klidu poslechnou názor pana učitele, zapíší si ho a… a pak kdo ví, třeba si definici nebo informaci i zapamatují. Naštěstí v naší škole jsou žáci, které baví o věcech i dějích přemýšlet. Baví je hledání důkazů pro potvrzení pravidel a definic, prozkoumávání dějů a občas se pokusí i zpochybnit některé informace a výroky. Zatím jsme sice žádný světový objev neudělali, platné zákony stále platí, ale kdo ví… třeba v našich řadách roste budoucí vědec světového formátu. Důležité je, že nás bádání baví.

J. Ševčíková

Fotoalbum: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Fyzika6.A-26.4.16