Volíme žákovský parlament

17.09.2015 17:03

Milí žáci, chcete se podílet na tom, co se odehrává ve Vaší škole? Máte příležitost!! 

Zakládáme Žákovský parlament při ZŠ Vsetín, Sychrov 97.

V třídnických hodinách si zvolíte zástupce, třídní učitelé Vás budou informovat.

 

Žákovský parlament povede a bude koordinovat Mgr. Irena Čermáková, pomáhat bude PhDr. Jaroslava Ševčíková.

 

Žákovský parlament má u nás podporu vedení školy a chceme ho založit i provozovat protože:

- Učí žáky znát jejich povinnosti a práva

- Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedení školy

- Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou

- Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování, k samostatnosti

- Podporuje partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli založenou na vzájemné důvěře

- Sbližuje žáky prvního a druhého stupně školy

- Zvyšuje informovanost ve škole

- Prostřednictvím svých zástupců budou moci ovlivňovat dění ve škole, navrhovat změny a vylepšení, vyjadřovat své názory

 

VOLBY DO ŽP proběhnou  nejlépe v třídnické hodině 21.9.2015, nejpozději do 22.9.2015,

žáci 1-9 tříd si budou volit své zástupce - prostřednictvím svých zástupců budou moci ovlivňovat dění ve škole, navrhovat změny a vylepšení, vyjadřovat své názory…

1. A- 1 zástupce ŽP

1. B- 1 zástupce ŽP

1. C- 1 zástupce ŽP

2. A- 1 zástupce ŽP

2. B- 1 zástupce ŽP

3. A - 1 zástupce ŽP     celkem 6 zástupců

 

4. A- 3 zástupce ŽP

5. A- 3 zástupce ŽP

6. A- 3 zástupce ŽP

7. A- 3 zástupce ŽP

8. A- 3 zástupce ŽP

9. A- 3 zástupce ŽP     celkem 16 zástupců  ŽP by měl celkem 24 členů