Velikonoční dílna

23.03.2016 15:32

v pondělí 21. března 2016 proběhla v prostorách jídelny ZŠ Vsetín, Sychrov malá Velikonoční dílnička spojená s posezením a ochutnávkou fairtradové kávy, (jak jinak, jsme přece Fairtradová škola! Jedna z patnácti v republice!).

Již tradiční školní akce probíhala tentokrát pod taktovkou Žákovského parlamentu ZŠ Vsetín, Sychrov 97, který koordinuje a metodicky vede paní učitelka Čermáková. Členové žákovského parlamentu patří k aktivním a organizačně schopným žákům, kteří mají zájem podílet se na vytváření pozitivního klimatu školy výrazněji a aktivněji než ostatní. A jak se zdá, učí se rychle a jejich práce se jim daří.

Žáci, rodiče, ale i široká veřejnost byli na akci pozváni plakátkem „z dílny“ paní učitelky Papšíkové.

Aktivně se ale zapojili mnozí žáci školy, nejaktivnější byli osmáci, kterých se mezi pomocníky objevilo hned devět. Byl to Honza Bartoň, Adam Bartozel, Sára Čotková, Nela Potočná, Jeny Návratová, Šárka Vaculíková, Pája Drahoňovská, Martkétka Sáblová a Monika Hrušková. Přidala se k nim Anna Ševčíková (9.A). Aktivně se zapojila i děvčata Katka (7.A) a Gabča (4.A)Vančurovy, Ema Pinkavová, Nikola Martinů a Jana Šicová (obě 7.A). Všem moc děkujeme, že věnovali svůj volný čas práci pro školu. Moc si toho vážíme.

Návštěvníci, kterých bylo opravdu požehnaně, se mohli těšit na různé rukodělné dílničky, které vedli buď žáci školy, jako bylo velikonoční malování na obličej, takže nám potom jídelnou poskakovali samí nádherní velikonoční zajíčci a kuřátka, anebo třeba také zdobení vajíček, vytváření jarní výzdoby do pokojíčků, přáníček atd.

Zajímavý tvořivý koutek připravily paní vychovatelky ze školní družinky, které s dětmi vyráběly popkornové piknikové zajíčky a nádherné závěsné jarní prvky, které si nezadaly s profesionálními výtvory. Hodně zaujalo i malování sádrových výlisků vajíček.

O občerstvení se postaral žákovský parlament, nabízeli tu fairtradovou kávu, bio čaje, a hlavně vynikající buchty, které napekly naše paní kuchařky, takže i rodiče mohli ochutnat dobrotu, kterou si žáci občas zpestří školní oběd.

Největší atrakcí bylo asi pletení tatarů-pomlázek, kterého se ujal pan učitel Kovařík a tradičně i paní učitelka Mikulíková.

Setkání bylo příjemné a milé. Všichni návštěvníci odcházeli spokojeně, a jak se zdálo, jen pomalu a neradi… a to nás těší.

Navštívilo nás i několik budoucích prvňáčků s rodiči (kteří se zapsali do prvních tříd v rámci zápisu v únoru).

Těší nás, že už se zapojují do života naší školy. Chceme být jedno velké společenství, vzájemně se setkávat, poznávat a obohacovat.

Přejeme všem pěkné VELIKONOCE!!

Fotoalbum: https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Akce_Velikonoce_ve_skole