Úvahy o holocaustu z úst žáků ZŠ Sychrov

25.01.2017 19:44

Leden je vždy pro žáky druhého stupně ZŠ Vsetín Sychrov 97 spojen zejména v dějepise se vzpomínkou na oběti holocaustu a měsíc diskusí o tom, jak předcházet zločinům proti lidskosti. Je to dáno tím, že 27. ledna si mezinárodně připomínáme utrpení miliónu Židů (původem i vyznáním), Romů i dalších nevinných obětí nacistické zlovůle v době holocaustu za druhé světové války. Datum byl vybrán záměrně, protože 27. ledna 1945 byl osvobozen nacistický koncentrační vyhlazovací tábor Auschwitz, známější pod jménem blízké vesnice Osvětim.

Žáci naší školy nevzpomínají na tyto události jen v rámci učiva, cítí se osobně zainteresováni a jejich vzpomínky mají citový podtext.

Díky odkazu paní Ilsy Reiner Eichnerové, židovské rodačky ze Vsetína, která si jako malá psala deník, vědí dnes i o pocitech dětí, které náhle zaskočila hrůza holocaustu. A díky ní, její odvaze a statečnosti zveřejnit své pocity, je mohou dnes prožívat také.  A je to bolestné…věřte.

Dne 25. ledna 2017 představili žáci ZŠ Sychrov své úvahy o holocaustu i široké vsetínské veřejnosti. A to jak žáci letošní 9. A Jan Bartoň, Sára Čotková,  Jenifer Návratová, Nela Potočná, Terezka Labajová, i žačka 7.A Kristiana Fusková a nakonec i absolventka školy Anna Ševčíková, která stejným výukovým programem o holocaustu prošla v letech minulých.

Výsledkem práce ve výuce i mimo ni je sborník Vsetínští židé očima žáků ZŠ Sychrov, na kterém pracovali od r. 2009. A nové generace žáků zpracovávají nové poznatky a informace, protože v této práci stále pokračujeme. To i díky tomu že žáci osobně znají ženy, které jako děti holocaust přežily.  A to paní Ilsu Reiner Eichnerovou z osobního setkání ve škole, i z jejich deníků, pak paní Helgu Hoškovou-Weissovou ze setkání v koncentračním táboře ve Flossenbürgu, a z besedy a knihy znají také paní Eriku Bezdíčkovou a její osudy. Je nutné, aby děti naslouchaly pamětníkům. Aby s nimi procítily a prožily jejich osudy.

Vystoupení žáků školy bylo v kině Vatra součástí komponovaného programu, který poté pokračoval koncertem Jiřího Hoška a Dominiky Weiss-Hoškové, jejichž jména se ne náhodou shodují se jménem ženy, která přežila holocaust, paní Helgy Hoškové-Weissové, malířky z Terezína.

Pro žáky představuje měsíc výuky a úvah o holocaustu nejen hodně práce navíc, ale také silné citové vypětí, které právě každoročně vrcholí při společné akci s Domem kultury a Městem Vsetín v kině Vatra. I letos bylo vystoupení plné emocí a silných prožitků. Pro učitele je to záruka, že tyto děti nebudou nikdy zpochybňovat události holocaustu a aspoň krůčkem se přiblíží pochopení toho, co se v té době odehrálo. Z jejich úst zní – nikdy nezapomeneme, a nikdy už tohle nechceme dopustit. Snad se jim přání vyplní…

Fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Holocaust-vatra-25.1.17/

Jaroslava Ševčíková