Tříkrálová sbírka

12.12.2016 18:35

vážení rodiče, milí žáci,

jako již tradičně nás oslovila Charita Vsetín (paní ředitelka Dulavová), abychom pomohli zajistit koledníky - tři krále - na tradiční Tříkrálovou sbírku.

Jsme pyšní, že se žáci naší školy hojně zapojují.

Zájemci obdrželi od p.uč.Ševčíkové přihlášky, které mohou odevzdat buď přímo na Charitě, či paní učitelce, která je na Charitu do 20. prosince dodá.

Tři králové budou chodit koledovat v pátek 6. ledna (sraz ve 13.00 hod.) a v sobotu 7.ledna 2017 (‚sraz v 8.30 hod.), sraz je vždy před akcí v pastoračním centru –budova  mezi Charitou a kostelem.

Všem zapojeným dětem děkujeme. Je to kus dobré práce ve Vašem volném čase, ale je to práce pro dobrou věc. Jako odměnu máte promítání filmu dne 8. ledna 2017 v kině Vatra od 14:30 hod, více se dozvíte v Charitě.

 

Zapojte se! A NEZAPOMEŇTE natrénovat koledu: My tři králové...https://www.youtube.com/watch?v=kypdnjrMQ3M

Kontakt na charitu: 571 411 709 nebo 604 437 915.

Informace žákům ráda poskytne p.uč.Ševčíková