Terezínská tryzna 2016 s účastí ZŠ Sychrov

15.05.2016 19:56

V neděli 15. května 2016 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskutečnila tradiční Terezínská tryzna. Žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97 obdrželi výjimečnou nabídku od Českého svazu bojovníků za svobodu, základní organizace Vsetín. Díky jejich laskavosti jsme se mohli této akce v hojném počtu zúčastnit. Zapojili se převážně žáci devátého a osmého ročníku, ale i několik žáků sedmé třídy a pedagogové. Vnímali jsme to jako velkou poctu, že jsme dostali příležitost uctít památku mrtvých z Terezína.

Tryznu pořádá Památník Terezín, který ji tradičně organizuje ve spolupráci s Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Terezínskou iniciativou, Ústeckým krajem, městem Terezín a Federací židovských obcí v ČR. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2016 převzal ministr kultury ČR Daniel Herman. Účast hostů zvyšovala důstojnost a vážnost akce, byli zde například ministryně školství Kateřina Valachová či ministr Babiš.

Tryzna se konala na Národním hřbitově, kde je 2386 hrobů umučených vězňů a několik pylonů, pod kterými je pochováno několik tisíc dalších žen, mužů i dětí, kteří tu byli v letech 1942-1945 umučeni.

Pošmourné chladné počasí jakoby chtělo podtrhnout atmosféru, která jakoby měla všem zúčastněným připomenout, že jsou na pietním místě, kde byli trýzněni, mučeni a vražděni lidé, a že je třeba jim vzdát úctu.

Žáci ZŠ Vsetín, Sychrov jim úctu vzdali a to s plnou důstojností a odpovědností.

Pietní akt začal kladením věnců k pylonům ve středu hřbitova. Jednotliví představitelé státu, ministerstev, ale i zahraničních delegací kladli věnce a přecházeli hřbitovem k hlavní tribuně. Poté přivítal všechny zúčastněné ředitel Památníku Terezín Jan Munk. Dalším projevem pokračoval Jaroslav Vodička, předseda Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu. Hlavní proslov měl předseda senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch. Následovala křesťanská modlitba pod vedením preláta Jiřího Hladíka a poté i modlitba vrchního zemského rabína Karola Sidona.

I my jsme položili květiny a kamínek ze Vsetína k pylonům a postáli jsme v úctě i s jakýmsi pocitem bolavého smutku uprostřed té téměř nekonečné pláně plné malých náhrobků. Každému z nás se jistě honilo hlavou něco jiného, ale všichni jsme mysleli na to, jestli zde někde neleží těla Židů ze Vsetína a okolí, těch, jejichž jména jsou napsána na pamětních deskách u hřbitovní zdi na Vsetíně… a mysleli jsme na ně. Nemůžeme jim pomoci, nemůžeme nic napravit, ale můžeme udělat něco důležitého – nikdy nezapomenout! A my jistě nezapomeneme!

Za účastníky Terezínské tryzny ze Vsetína, Jaroslava Ševčíková

Fotoalbum: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Terezinska-tryzna-2016