Terénní výuka v ZŠ Sychrov -7.A

13.06.2017 08:53

Terénní výuka přírodopisu je velmi důležitou součástí běžné práce žáků ZŠ Vsetín, Sychrov, a to zejména v přírodopise, ale často také v rámci fyziky, chemie, a dokonce i dějepisu. Považujeme za důležité, aby si žáci spojovali konkrétní učivo, výstupy, ale i postupy práce s okolím a životní praxí, neredukovali znalosti na výčet poznatků, ale začlenili co nejvíc učiva do svého života a okořenili si to prožitky a pocity.

V tomto případě zcela jistě příjemnými, protože pobyt v přírodě, až na výjimky, je pro většinu žáků příjemná a pěkná zkušenost. A také chceme, aby si žáci o učivu mohli vyprávět s rodiči, přáteli, což se jim podaří, když se pak společně vydají na procházku. Mohou při tom hovořit i o optice, lomu světla a barvách, o tom, proč je tráva zelená a květ vstavače růžový, proč se modrásek i oblaka jeví našemu oku modrá, mohou diskutovat s rodiči o atmosférickém tlaku či o vývoji počasí. To mohou být dobrá témata k vzájemnému obohacení.

Primárním cílem žáků 7. A dne 12.6.2017 bylo pozorovat výskyt orchidejovitých rostlin v přírodě, nicméně vycházka do terénu měla spoustu dalších skrytých cílů, které žáci naplňovali.

Pozorování přírody jako celku je zážitek, žák zde uplatňuje většinu poznatků, které získal dílčím způsobem při výuce od nástupu do školy. Proč krajina vypadá tak, jak vypadá, jaké je podloží, svrchní vrstva zemské kůry, po které šlapeme, a jak ovlivňuje výskyt organismů na místě? V našem případě jde hlavně o květnaté louky na kopcovitém terénu, ve svazích s konkrétními rostlinami, živočichy, houbami, ale i mikroflórou. Už jen pohled na to, jaké rostliny rostou na svahu jižním, jaké na severním svahu, může žákům mnoho o fungování přírody osvětlit, a co teprve prohlídla terasovitých políček, které vytvářeli naši předci, a jejich okraje osázeli trnkami, třešněmi a ony pak dorůstaly hlohem. K čemu sloužily tehdy, k čemu slouží dnes, A proč se lidé rozhodli právě tento kousek přírody na Vsetínem chránit jako maloplošné chráněné území - přírodní památku?

Během krátké chvíle žáci chápali různé vztahy a souvislosti, odhalili, kde hledat právě zmíněné orchideje, kde čekat na vysluněné stráni modrásky, kde očekávat ve stínu lesa kapradiny, ale třeba i kokořík, kopytníky či parazitickou orchidej hlístník hnízdák. A právě nálezy této orchideje nám udělaly největší radost. V loňském roce jsme ji v přírodní památce Vršky-díly nenašli, předloni a letos už zase ano, a to na více místech, což je dobré znamení. Našli jsme ale také čtyři nakvétající rostliny lilie zlatohlavé… jen doufáme, že na svém místě zůstane až do odkvětu. Každoročně se nám stává, že ji někdo po rozkvetení odtrhne, i když „jen“ stonek s květenstvím, rostlina stále statečně odolává a každoročně se snaží znovu rozmnožit i semeny. Snad se jí to povede aspoň letos a nenechavé ruce jí pominou.

Fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/ter-vyuka-12.6.17-7.A/

 

J. Ševčíková