Terénní výuka dějepisu v ZŠ Sychrov

01.04.2017 08:19

Terénní výuka dějepisu v ZŠ Sychrov

Přišlo jaro a stává se stále složitějším a složitějším udržet pozornost žáků pracujících ve třídách, když na ně oknem provokativně nakukuje jarní sluníčko. Ale i na tento problém se dá vyzrát… prostě vyrazíme ven, do terénu. V přírodopise se to zdá jako logická volba, ale co dějepis? I ten se dá velmi efektivně v terénu vyučovat. Nevěříte? Vydejte se na jednu vyučovací hodinu, ve které je cílem zopakovat si „periodizaci dějin“, s žáky 6. A ZŠ Vsetín, Sychrov 97.

Město Vsetín má na svém webu skvěle zpracovánu historii (odkaz), která se dá k výuce použít a pro praktickou výuku v prostoru města pak může sloužit tzv. „Virtuální  procházka“ (odkaz). Také my jsme z ní čerpali.

Stopy po pravěkém osídlení okolí Vsetína jsou zanedbatelné, ale můžeme žákům alespoň naznačit, jak se vyvíjel reliéf krajiny v okolí Bečvy, která se zakusovala a zahlubovala do terénu a proč si tato místa pravěký člověk k zivotu asi nevybral. V muzeu regionu Valašsko, které sídlí v původně renesanční, dnes klasicistní budově zámku ze 17. století, jsou uloženy archeologické nálezy z okolí. V zámecké zahradě můžeme také narazit na stavbu, která nám připomene období starověku. Nachází se tu zřícenina zdánlivě starořecké stavby s typickými dórskými sloupy. Bohužel, Dórové na Vsetín nikdy nedorazili, stavba vznikla za posledního šlechtického majitele Josefa z Wachtlerů v 19. století.

U zámku se ještě zastavíme u sochy Valašského rebela a pamětní desky se jmény mužů, kteří byli popraveni v době tzv. valašských rebelií za třicetileté války v 17. století, při bojích nejen o hospodářskou prosperitu, ale i náboženské svobody. Když čteme jména popravených, vnímáme, že jejich rody na Valašsku stále žijí.

Samotné náměstí je skvělým studijním materiálem, nejen co do architektury, ale i historických událostí. Budova Maštalisek se střílnami pochází z roku 1710 a byly tu byty vrchnostenských úředníků, ale také šenk a vinné sklepy. V protilehlém rohu náměstí, za kašnou, která je pozůstatkem dřevěného vodovodu ze 17. století, stojí Stará a Nová radnice. Ta „Nová“ je postavena v novorenesančním slohu podle návrhu významného stavitele Michala Urbánka, který zanechal na Vsetíně stop vícero, a žáci by mohli po chvíli studia jeho architektonický styl odhalit a tím si procvičit pozorovací talent (budova Horní školy-dnes ZUŠ, rekonstrukce Občanské záložny, Maštalisek atd.).

Zajímavou, i když smutně chátrající budovou, je na náměstí bývalý okresní úřad, místo, kde byl při výslechu gestapem zastřelen v době 2. světové války významný vsetínský rodák, starosta i hrdina, Josef Sousedík. O něm se žáci dozvědí více v devátém ročníku.

Nepřehlédnutelné jsou také barokní sochy na náměstí - Svatý Jan Nepomucký a Neposkvrněné početí Panny Marie – Immaculata sochaře Sebastiána Hartla, obě ze sedmdesátých let osmnáctého století, financované majiteli vsetínského panství, rodem hrabat Illésházyů a Bathyányů.

Svižný historický exkurz žáci ukončili na bývalém hřbitově nad podchodem na Sychrov, u kříže a náhrobku Alžběty Vaňkové. Protože se zavázali, že budou pečovat o pomníky a památníky ve svém okolí, řádně tu uklidili a ometli prach z kříže z roku 1771 i repliky pískovcové náhrobní desky Alžběty Vaňkové, jejíž originál je uložen v muzeu, a pochází z roku 1662. Životní příběh Alžbětky vypovídá o společnosti sedmnáctého století, o tom, jak lidé žili a mysleli. Přečtěte si ho, naši žáci už ho znají.

Na této vycházce je krásné, že byla názorná, svižná a dala se zvládnout za časovou dotaci jedné vyučovací hodiny, navíc se k ní žáci mohou kdykoliv vrátit, projít se místy, pročíst si informační tabule a popřípadě se vrátit na známá místa i virtuálně, na stránkách Města Vsetín.

Příště se na vycházku Vsetínem za dějinami vydají třeba na hřbitov, k pomníkům 2. světové války, pamětním deskám holocaustu, k hrobu Záviše Kalandry či na „městský okruh památkami“ na Dolní náměstí či na ulici Palackého. Také otevřete oči, zvedněte hlavy a podívejte se, v jak krásném městě žijeme, historie jím procházela a „psali“ ji tu lidé, naši předci, i známé a významné osobnosti.

Jaroslava Ševčíková a žáci 6. A

Fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/6.A-dejepis-vychazka/