Sychrovští pokřtili další vzdělávací publikace

08.06.2016 21:06

Ve středu 8. června 2016 v podvečer se na vsetínském zámku sešlo téměř 160 návštěvníků, rodičů, žáků i přátel ZŠ Vsetín Sychrov 97, aby pokřtili nové vzdělávací publikace, které vydala ZŠ Vsetín, Sychrov 97 ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko v rámci projektu Poznáváme přírodu společně, který podpořil i Zlínský kraj.

Slavnostní podvečer byl zaměřen zejména na práci žáků 2. stupně školy, kteří chtěli představit své badatelské aktivity z oblasti přírodních věd, ale i historie.

Zároveň chtěla škola poděkovat za dlouholetou spolupráci Muzeu regionu Valašsko a také kolegům z muzea popřát k získání ceny GLORIA MUSAEALIS v kategorii Muzejní počin roku 2015 za projekt Inovace učebních pomůcek zaměřených na interakci člověka a přírody“.

Od 16.00 hodin probíhal v prostorách muzea malý vědecký festival, který si připravili a prezentovali žáci. Na jednotlivých stanovištích představovali školáci od šesté do deváté třídy různé pokusy a ukázky z výuky, například přiblížili hostům téma zvuk nebo elektrický náboj, osmáci, kteří probírají biologii člověka, měřili krevní tlak, jinde se zkoumaly papilární linie na kůži prstů, nebo se mohli návštěvníci pojít po úžasných prostorách zámku a užít si nádhernou vyhlídku z věže. Další žáci provázeli své rodiče i další hosty zámkem a podávali často zasvěcený výklad.

V 17.00 hodin byl zahájen hlavní program v Mramorovém sále. Na úvod přišly pozdravit své starší kamarády z druhého stupně školy, ale i jejich hosty, úžasné tanečnice ZUMBY pod vedením paní učitelky Wandrolové. Přinesly plno pozitivní energie a radosti. Poté následoval křest regionální učebnice pro terénní přírodopisnou výuku, na které se podíleli velkou měrou i žáci. Kmotry byli grafik Muzea regionu Valašsko pan Petr Stodůlka, který publikaci graficky upravil, žačka 9. A, Anna Ševčíková, která dodala do učebnice nejvíce fotografií a podkladů, a vyučující přírodopisu Jaroslava Ševčíková. Publikace je určena převážně učitelům přírodopisu na základních školách, kteří mají zájem v našem regionu učit v terénu. Následoval křest dalších dvou publikací blízkých žákům i jejich rodičům, tzv. průvodců přírodou, a to v zimní a letní podobě. Zde byli kmotry Mgr. Jan Husák, lektor muzea, který publikace upravil nejen graficky, ale zapracoval na textech dodaných žáky a sjednotil jejich styly a přístupy. Druhým kmotrem byl žák 8. A, Tomáš Sklenář, který se na aktivitách zpracovaných do průvodců podílel a třetí kmotrou opět vyučující J. Ševčíková. Oběma typům publikací přejeme úspěch u čtenářů, a hlavně aby „žily“ a byly k užitku.

Pak už patřilo hlavní slovo žákům. Představili tu své badatelské projekty, například o nálezu podbílku šupinatého v zámeckém parku (Dominika Mikuláštíková a Veronika Vráblíková - 6. A), nebo o cestě ZŠ Vsetín, Sychrov 97 k zisku titulu Fairtradová škola (Jan Bartoň, David Fiala, Pavla Drahoňovská, Jeny Návratová, Nela Potočná-8.A), nebo o přírodním památce Vršky-Díly (Anna Ševčíková, Eliška Trčálková a Veronika Štěpánová -9. A a Adam Hrňa-6.A), projekt o anatomii Vitruviánského člověka Leonarda da Vinciho (Tomáš Sklenář, Marek Janáč, Šárka Vaculíková, Monika Hrušková – 8.A). Představily se i úspěšné řešitelky biologické olympiády pro 7. ročník ZŠ, a to Ema Pinkavová (okresní kolo) a Katka Vančurová (krajské kolo). Nakonec nás čekalo připomenutí sedmistého výročí narození Karla IV. a jeho životopis skvěle zpracovaný do komiksu, který vytvořil žák 7. A, Ondra Polách. To byla i příležitost pro přítomné, přenést se do středověku, nebo alespoň do dávných dob, a zazpívat si pár písní za klavírního doprovodu J. Husáka. Příjemné odpoledne zakončily svěže a tanečně tentokrát starší děvčata z tanečního kroužku ZUMBY, opět pod vedení paní učitelky Wandrolové.

Po celou dobu akce fungovala v zázemí fairtradová kavárna, kde žáci nabízeli kávu, kakao, zákusky ze školní kuchyně a domácí bábovku ke kávě od Sáry Čotkové (8. A) a Míše Švagerové (7. A).

Chvíle mezi badatelskými projekty zpříjemnily sólovým zpěvem Veronika Vráblíková a Dominika Mikuláštíková a hrou na příčnou flétnu pak Terezka Mikulcová za doprovodu Evy Kučerové u klavíru (všechny 6. A). Techniku měl v průběhu programu na starosti Mgr. Jan Husák z muzea.

Za podporu děkujeme zastupiteli města Vsetín, panu Zdeňku Vejpustkovi, který mezi žáky přišel a prožil s nimi naplno celý program. Pozdrav poslala, i v ten čas bohužel pracovně zaneprázdněná, místostarostka města Mgr. Simona Hlaváčová, a také pan poslanec Parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek. Za veškerou podporu velmi děkujeme a vážíme si jí.

Velké poděkování patří žákům, organizátorům, i všem přítomným, kteří s nimi jejich program prožili a doufáme, že si to i užili!

Fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/8.6.16-krest-zamek/

fotografovaly: Zuzka Zedníková, Anna Ševčíková (9. A), Jaroslava Ševčíková

J. Ševčíková

Info o akci na Regionální televizi: https://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-region/13-zlinsky-kraj/2-valassko.html?id=37311