Sychrovští nominovali Záviše Kalandru na Cenu Příběhů bezpráví

12/09/2015 10:44

Žáci ZŠ Vsetín Sychrov 97 se rozhodli nominovat Záviše Kalandru na Cenu Příběhů bezpráví. „Jsme obyvatelé města Vsetín, máme své město rádi a nechodíme po městě se zavřenýma očima“, to bylo motto deváťáků ze Sychrova, když se vydali pátrat po Příbězích bezpráví ve svém okolí.

Osobnost Záviše kalandry žáci objevovali v rámci výuky dějepisu, i když jméno dobře znali, protože na ulici Záviše Kalandry ve Vsetíně sídli Alcedo, kam mnozí z žáků dochází.  Při sledování záznamů z procesu s Dr. Miladou Horákovou žáci zjistili, že v témže procesu byl souzen a pak také popraven Záviš Kalandra, a tak tým žáků začal pátrat. Pátrací tým ještě v loňském roce vedly dnes už absolventky školy Barbora Hnátková a Hana Ollerová, které předaly v letošním školním roce štafetu svým nástupcům.

Žáci se zaměřili hlavně na tu část Kalandrova života, kdy byl v padesátých letech dvacátého století zatčen a souzen. Jak je uvedeno na stránce : https://www.ustrcr.cz/cs/zavis-kalandra, citujeme: „Proces trval několik dní. Záviš Kalandra vypovídal 3. 6. 1950. Z dochovaného zvukového záznamu procesu je patrné, že zůstal nezlomen a k absurdním obviněním přistupoval s ironií a sarkasmem.“

Neprosil, neomlouval se, nepokořil se před zlovůlí totalitních právníků, kteří chrlili nepodložená a lživá obvinění. Postavil se za demokracii, lidská práva a za své přesvědčení položil nakonec život, když byl popraven 27. 6. 1950.

Proto je pro žáky hrdinou.

Záviš Kalandra má na vsetínském hřbitově na rodinném hrobě vyryto jméno. Byla po něm pojmenována také ulice, na které podle nás dost symbolicky sídlí například Alcedo – středisko volného času, nebo SOŠ Josefa Sousedíka. Domníváme se, že právě mladí lidé by měli osudy Záviše Kalandry znát a být na svého bývalého vsetínského spoluobčana hrdí. Proto ho žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97,  pod vedením své učitelky dějepisu, navrhují na Cenu Příběhů bezpráví 2015, in memoriam. Aby se nezapomínalo…

J. Ševčíková