Sychrov za zlepšení životního prostředí

26.04.2016 16:20

Žákům ze ZŠ Vsetín, Sychrov opravdu záleží na stavu životního prostředí, a proto vyhledávají všechny výzvy, nápady a inspirace, kterými by mohli upozornit veřejnost, že je třeba o naše životní prostředí pečovat.

Zapojili se do výzvy v rámci celosvětového projektu: Rallye Wavetrophy.

Konkrétní zapojení nebylo nijak složité. Úkolem každého žáka bylo napsat na kartičku o rozměru 8 x 11 centimetrů nějaký nápad, inspiraci jak třeba omezit spotřebu energie na planetě anebo „jen“ v jejich domácnosti či ve škole, jak využívat obnovitelné zdroje, jak přispívat ke snižování emisí, jak pořádně třídit odpad, jak šetřit vodou… prost nějaký tip jak pomoci planetě Zemi.

Vypadá to jednoduše, ale když se člověk nad výzvou zamyslí, dá to kus práce. A při tom si uvědomí, čím vším my lidé ohrožujeme životní prostředí. Své životní prostředí. Není náhodou, že se tyto výzvy objevují hlavně v období, kdy se blíží anebo probíhá celosvětový Den Země (každoročně 22. 4.).

A tak i Sychrováci promýšleli a psali své vzkazy v týdnu před Dnem Země. Dnes už jsou jejich vzkazy pomalu na cestě k pořadatelům, do asociace pro elektromobilitu ČR a odtud budou právě elektromobily dopraveny do Švýcarska v rámci Rallye Wawetrophy 2016. Dne 17. června budou vystaveny v Ženevě na náměstí Národů (Place des Nations). Na webových stránkách projektu se pak podíváme, jestli nezahlédneme právě ty naše vzkazy, ty naše kartičky!

A tak sychrovští školáci vzkazují: popřemýšleli jsme zodpovědně o životním prostředí, a k nám se připojily milióny lidí na planetě a teď už jen… aby se ty naše nápady realizovaly.

A vlastně - proč ne!? Vždyť kdo by mohl mít na budoucnost světa větší vliv než my. Dnes jsme sice školáky, ale za čas to budeme my, kdo bude rozhodovat o osudu světa. Chceme na to být připraveni!

Žákovský parlament ZŠ Vsetín, Sychrov 97

a Jaroslava Ševčíková

Fotoalbum: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Rally-Wavetrophy-2016