Stromy a my

13.09.2016 14:38

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se chystá opravdu aktivně zapojit do osvětové kampaně LÍSKY, z. s. s názvem Stromy a my. Kampaň probíhá od 15. září do 31. října a zahrnuje i dvacátý říjen, den, kdy se v České republice slaví Den stromů. Den stromů se slaví po celém světě, takže je to svátek mezinárodní, a to už od poloviny 19. století, datum oslav se ale liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí.

Jak oslaví Sychrováci ten nádherný organismus - strom?

Například tím, že vyhlašují výtvarnou soutěž Člověk a strom, kterou koordinuje paní vychovatelka Karolína Papšíková. Úkolem mladých umělců je poslat obrázek na téma člověk a strom do 10. října do ZŠ Vsetín, Sychrov 97(více viz plakát). Hodnotit bude odborná porota ve třech kategoriích a obrázky pak vystavíme v malé školní galerii ve vstupu do budovy. V rámci kampaně se děti jednak ve výuce, ale i po ní, vydají za stromy, ke stromům a dokonce i „na stromy“!

Například druhé třídy s prvky alternativní výuky pod dohledem paní učitelek Zgarbové a Zajíčkové se vydají prozkoumat stromy nad sídliště Sychrov, další třídy budou tvořit, učit se a vyrábět i hrát si s listy, plody i kůrou stromů, ve školní družině pod vedením paní vychovatelky Wandrolové proběhne Jablíčková zahradní slavnost a starší školáci organizují výstavu Na stromech, kterou koordinuje organizace NaZemi. Unikátní fotografie bangladéšského autora budou ke zhlédnutí na stromech v zámeckém parku. Akce je pořádána ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko od 1. do 8. října 2016. Třída 6. A se pak vydá uklidit kolem mohutných vzrostlých stromů okolo pomníku Alžběty Vaňkové odpadky, aby „stromy mohly dýchat“. A připravují se i další aktivity, ke kterým děti pozvou třeba své rodiče, ale i  širší veřejnost.

Pojďte s námi oslavit Den stromů, anebo raději celý měsíc, kdy budeme na stromy společně myslet a uvědomíme si, že je opravdu potřebujeme.

J. Ševčíková