Soutěžní den s integrovaným záchranným systémem

13.10.2016 11:28

Soutěžní den Integrovaného záchranného systému pro žáky 8. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií Zlínského kraje proběhl 11. října 2016 od 9.00 hod. v obci Popovice u Uherského Hradiště v Amfiteátru Bukovina.

Mezi více než dvaceti školami se naši Sychrovští osmáci umístili na nádherném druhém místě.

Soutěžili například v disciplínách, jako je:
Příprava občanů k obraně státu (Armáda ČR)
Ochrana člověka za mimořádných událostí (Hasičský záchranný sbor ČR)
Osobní bezpečí (Policie ČR)
Celní řízení (Celní správa)
Dopravní výchova (BESIP)
Výuka první pomoci (Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,
Střední a Vyšší zdravotnická škola Zlín), z toho je vidět, že jsou dobře připraveni. Přes nepřízN počasí, která panovala, se do toho pořádně obuli a ukázali, že si z výuky, ale i díky tomu, že s ezajímajní os vět kolem sebe, hodně pamatují a dokáží tyto znalosti, ale i dovednosti aplikovat do praxe, a to i ve vyhrocených krizových situacích.
Záštitu nad Soutěžním dnem IZS pro žáky ZŠ a gymnázií převzal náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE a hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Partnerem byla Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod.
Kromě soutěžních disciplín byly k vidění statické i dynamické ukázky techniky, vybavení a činnosti jednotlivých součástí IZS.

zapsala J. Ševčíková