Školní kolo: Přírodovědný klokan

09.11.2016 18:33

Přírodovědný klokan je oborová soutěž ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda podporovaná MŠMT. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Školní kolo je reprezentováno testem z oblasti přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie. Letos se školní kolo psalo celostátně dne 12.10.2016.

Za naší školu psali všichni žáci 8.-.9.tříd, hlavně z toho důvodu, aby si všichni uvědomili maximální požadavky na výkon v oblasti těchto předmětů.

Toho  dne bylo ve škole 36 žáků z obou tříd. Nejlepších výsledků dosáhli Valentýn Hrček,78 bodů, 9.A * Tomáš Tomanec, 67 bodů, 9,A * a Natálie Tkadlecová, 63 bodů, 8.A.

Výsledky našich žáků byly průměrné až nadprůměrné ve srovnání v rámci celého okresu, a to zejména ne v těch nejlepších výsledcích, ale v tom, že i nejhůř hodnocení žáci naší školy dosáhli na vyšší bodová  hodnocení než byl průměr okresu. Na druhou stranu právě ti nejlepší z naší školy měli jen lehce nadprůměrné hodnocení a tady vidíme prostor pro zlepšení. V několika případech to bylo dáno i tím, že žáci se až příliš nesnažili dosáhnout nejlepších výsledků a velmi lehce vzdávali přemýšlení o složitých a kombinovaných otázkách. To je nejčastější příčinou neúspěchu - žák se rychle vzdává, nesnaží se, při náznaku prvních potíží svůj boj s přemýšlením vzdává… a to je velká škoda.

Nejvyšší možné hodnocení bylo 120 bodů, toho žádný žák z naší školy, ze škol okresu Vsetín, ba ani Zlínského kraje, nedosáhl.

V rámci okresu Vsetín bylo nejvyšším bodové hodnocení 98 bodů, v rámci Zlínského kraje pak 100 bodů, v obou případech se jednalo o výsledky žáků výběrových gymnázií.

Více zde : https://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

Jaroslava Ševčíková