Školní kolo dějepisné olympiády

28.11.2016 16:28

Dějepisná olympiáda je oborová soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol. Je postupová od školního kola přes okresní, krajská kola až po to celostátní.

Letošním tématem byla opravdu výrazná osobnost našich dějin, a to Marie Terezie. Nešlo samozřejmě jen o ni, ale o celkový život společnosti v její době…a která doba to byla? No přece osmnácté století, století osvícenství, reforem, centralizace států, sčítání lidu, přidělování příjmení i domovních čísel, tolerančních patentů, rušení nevolnictví, zavádění školní docházky… ale také století výrazné architektury baroka, rokoka, klasicismu, století klíčící průmyslové revoluce…

 

Z naší školy se do školního kola dějepisné olympiády, což znamená velkou práci navíc, pustili Natálie Tkadlecová, Kateřina Vančurová a Radim Křenek z 8.A a pak deváťáci: Sára Čotková, Jenifer Návratová, Johana Kročová, Monika hrušková, Šárka Vaculíková, Jan Gargulák, Tomáš Sklenář, Marek Janáč, Jan Bartoň, Jan Kovář a Sabina Janotová.

Děkujeme za vaši aktivitu.

 

Nejlépe si vedli a v okresním kole mají možnost nás reprezentovat: Radim Křenek, Natálie Tkadlecová a Natálie Vančurová i Jenifer Návratová. K náhradníkům by patřili: Johana Kročová, Monika Hrušková n a Sára Čotková. O zařazení do okresního kola rozhoduje komise a činí tak dle dosaženého počtu bodů. V každém případě nás bude reprezentovat alespoň vítěz.

 

Všichni účastníci si vedli velmi dobře a zaslouží si poděkování za svou dobrou práci.

 

Pro vyučující dějepisu vyplynulo z vyhodnocení této aktivity (rozsáhlého písemného testu) několik zajímavostí: například, že žáci umí diskutovat, přemýšlet a spojovat si fakta, události a informace, trošku horší už to je s prostou znalostí dat a fakt.  Jenže bez znalostí naučených „zpaměti“ se pak  těžko logicky dovozuje… takže to je třeba ve výuce novověku v dějepise dohnat. Také v otázkách náboženských žáci trochu pokulhávali, měli problém poznat sv. Jana Nepomuckého a jeho atributy. Na tom ještě zapracujeme. Jinak se zdá, že úroveň jejich znalostí je velmi vysoká, což je opravdu potěšující.

Žáci 9.A budou mít také možnost podívat se po stopách Habsburků, tedy i Marie Terezie, v rámci povinné školní exkurze dne 15.12.2016.

Okresní kolo dějepisné olympiády se uskuteční 17. ledna 2017 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Držme našim reprezentantům palce !!

Jaroslava Ševčíková

Fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/DO-11-2016/