Setkání botanické společnosti a náš příspěvěk

23.02.2016 19:11

Dne 21. února 2016 se v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí konalo setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Je to dobrovolná výběrová organizace pokračující v činnosti Československé botanické společnosti, která byla založena v roce 1912 pod jménem Česká botanická společnost. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd České republiky. Moravskoslezská pobočka ČBS rozvíjí, podporuje a popularizuje botanickou činnost v oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska. Podporuje spolupráci mezi jednotlivými botanickými pracovišti, amatérskými botaniky i pracovišti ochrany přírody. Současným předsedou je RNDr. Martin Dančák, Ph.D., z Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP.  

Také naše škola s touto pobočkou, ale i jednotlivými špičkovými botaniky, spolupracuje. Na výročním jednání a následné konferenci se mohli účastníci seznámit s výsledky práce žáků, s tzv. výukovými materiály, které zpracovali v rámci projektu: Poznáváme přírodu společně, který byl finančně podpořen Zlínským krajem.

Pro žáky vyplynuly z jednání nové badatelské úkoly, které rozšíří jejich zájmy a možnosti, například máme v úmyslu připojit se k bádání Mgr. Michala Hroneše, které je zaměřeno na křivatce, čí bádání Mgr. Lucie Kobrlové o kostivalech druhu Symphytum tuberosum na Moravě.

Pokaždé, když mohou žáci základní školy přispět k monitorování či sběru materiálu pro vědce, je to pro ně přínos, protože se stanou součástí jejich práce a poznávají nadšení, radosti z úspěchu i obrovské nasazení, které jediné může k úspěchu vést. Zcela jistě se také připojíme k monitoringu rozšíření rodu kuřinka (Spergularia). Mohou se k nám na komentovaných monitorovacích vycházkách přidat i rodiče se zájmem o botaniku a přírodu vůbec. Termíny vycházek budeme zveřejňovat na webu školy (zde).

předseda Martin Dančák

Naše výukové materiály

Materiály připravené a představené na akci vznikly v rámci projektu: Poznáváme přírodu společně, který byl finančně podpořen Zlínským krajem : PF04/15-023. DĚKUJEME!!

Jaroslava Ševčíková