Šesté ŽA-BA-KO bylo úspěšné

26.06.2017 19:05

V pondělí 26. června 2017 se v zámku Vsetín konal šestý ročník žákovské badatelské konference, ŽA-BA-KO. Cílem této konference je rozvíjet a podporovat žákovské bádání v přírodovědných oborech a umožnit žákům, aby své poznatky prezentovali před společenstvím vrstevníků, ale i odborníků z praxe či vysokých škol. A to se právě na ŽA-BA-KO již několik let daří.

Pořadateli byli již po šesté LÍSKA, z. s., Muzeum regionu Valašsko, p. o. a Základní škola Vsetín, Sychrov 97, odbornou záštitu nad akcí léta drží Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra biologie, záštitu poskytl poslanec Parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek a žákovskou konferenci  pozdravila na dálku také první místostarostka města Vsetína Simona Hlaváčová. Z krajského úřadu Zlínského kraje přijela RNDr. Jarmila Dupejová a konferenci navštívila vedoucí odboru školství a kultury města Vsetín Mgr. Andrea Frňková.

Přes 170 přítomných si vyslechlo jedenáct příspěvků a shlédlo dva krátké filmy, přítomní se dozvěděli například o cestě do Austrálie, o chovu hada ve škole na Ohradě, o tom, že „Jak se do popelnice volá, tak se z ní ozývá“, nebo o sčítání orchidejí či hledání motýla ostruháčka březového v zimě, setkali se s alchymistou z Hovězí, či poznali zvláštní parazitické rostliny okolí Sychrova.

Na konferenci přednášeli žáci z pěti škol, a to ZŠ Vsetín Trávníky, Vsetín Ohrada, ZŠ Hovězí, ZŠ Malenovice a pořádající ZŠ Vsetín Sychrov. Všem patří velké uznání a obdiv přítomných. Jejich prezentace byly zajímavé, i podnětné a pro většinu diváků obsahovaly zcela nové informace. Velké poděkování patří také vyučujícím, kteří žáky vedli, povzbuzovali a podporovali v jejich badatelských aktivitách, protože to není samozřejmostí.

Závěr konference patři prohlídkám expozic a výstav muzea, kterými provázeli jak kurátoři, tak také lektoři a průvodci muzea. Žáci tak navštívili nově otevřenou výstavu Karpatské roubenky, proběhli se zámeckým parkem, vyráběli si typicky valašské ovečky, či prošli etnografickou expozici o zvykosloví na Valašsku.

ZŠ Vsetín Sychrov skvěle reprezentovali:

  1. Lucie Uhříková, Zuzana Rovenská, 6.A,– s prezentací Ostruháček březový
  2. Veronika Vráblíková, Lucie Václavíková, Dominika Mikuláštíková, Eva Kučerová, 7.A  s prezentací sčítání orchidejí v PP Vršky- Díly
  3. Kristiana Fusková, Dominika Zbranková, 7.A – s prezentací Je člověk škůdcem přírody?
  4. Romana Marie Zemanová, 6.A – s prezentací na vycházce
  5. Pavla Drahoňovská, Marek Janáč, Tomáš Sklenář : Podivnosti světa rostlin

Všem za jejich snahu děkujeme  a blahopřejeme k vynikajícímu výkonu.

J. Ševčíková

Fotografie Jan Husák: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/ZA_BA_KO-2017%2C_Honza/

Fotografie další: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/za-ba-ko%2C2017/