„Sametky“ ze Sychrova, aneb moderní výuka dějepisu+HRA!

20/08/2015 19:00

21. srpna 2015 startuje dobrodružná hra s historickým podtextem, do které se žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97 zapojili hned dvakrát.

Cílem hry je vzdělávání v oblasti nedávné historie naší vlasti, protože i nejnovější dějiny jsou pro nás důležité. Možná důležitější než ty pradávné, protože se na události můžeme zeptat pamětníků.

Hra „Sametky 2015“, s podtitulem „od srpna k listopadu“ je organizována Českou radou dětí a mládeže a partnery projektu jsou například Post Bellum, projekt Paměť národa, Ústav pro studium totalitních režimů a nebo výukový a vzdělávací portál, který také využíváme při výuce: Moderní dějiny.

Moderní výuka dějepisu, to není jen biflování stovek dat a událostí, to je diskuse, dobrodružství, hledání odpovědí. A právě hra Sametky je jedním z motivujících faktorů pro deváťáky, aby se podívali blíž na dějiny totalitních režimů. Jejich loňští spolužáci sesbírali desítky výpovědí účastníků událostí 17. listopadu 1989 na Vsetíně a ty se staly součástí této výukové hry, letošní sychrovští deváťáci se do hry také pustili s vervou. Symbolicky, od 21. srpna se vydají pátrat po schránkách s výpověďmi a informacemi, které se ukrývají na různých místech v České republice. Hra bude ukončena druhým symbolickým datem, a to 17. listopadu. Ke hře se může přidat každý zájemce, více informací je k dispozici na adrese: www.sametky.cz

Po celé ČR  bude ukryto 150 schránek s příběhy, které bude možné hledat podle popisu nebo s pomocí GPS navigace. Každá schránka má podobu plastové krabičky, ve které je bloček, příběh a v některých i artefakt spjatý s událostí či osobností z příběhu. V sametkách jsou uloženy příběhy, které se váží k událostem od srpna 1968 do listopadu 1989, k osobnostem, které v průběhu těchto událostí sehrály svou roli na cestě naší země ke svobodě a demokracii.

Sychrovští školáci přejí všem „keškařům“ příjemné odhalování historie a plno zážitků! Neváhejte nám napsat dojmy z našeho příspěvku. Naše „sychrovské sametová keška“ leží v blízkosti školy (víc ale neprozradíme, hledejte na stránkách Sametek!).

 

Výzva žákům:

každý z vás se může zapojit ve hře o ceny samostatně, ale je nutné sestavit jeden školní tým, zejména z žáků 8. -9. tříd, pro které je zapojení důležité i v rámci výuky dějepisu. Pár zájemců už mám, a další zájemci ať se hlásí mejlem nebo 1.9. u mě v kabinetě!!

 

Jaroslava Ševčíková

ZŠ Vsetín, Sychrov 97

 

článek na portálu Zlínského kraje zde