S námi pro vás…

08.06.2016 05:49

S námi pro vás…

„S námi pro Vás, za jeden provaz“ je název veřejného setkání představitelů vsetínské radnice s občany.

Naši žáci se účastní této diskuse pravidelně již několik let. Právě jejich nápady a inspirace již byly mnohokrát zahrnuty do TOP 10 problémů města a následně i realizovány.

V úvodu setkání získali návštěvníci informace o řešení problémů, které obyvatelé označili za 10 největších v loňském roce, které podala místostarostka Simona Hlaváčová. Následně místostarosta Tomáš Pifka naznačil, co ještě město chystá v nejbližší době k realizaci.  V tomto výčtu byla i úprava hřiště u naší školy, což nás potěšilo.

Poté jsme už měli možnost vyslovit současné nejpalčivější potíže, které se týkají všech oblastí života, ať už se jedná o dopravu, vzdělávání, kulturu, sport, podnikání a zaměstnanost, veřejnou správu, sociální oblast nebo životní prostředí.

Právě u stolu mladých, kde zastupovala naše žáky Anna Ševčíková, zazněly opravdu zajímavé podněty, například: mladým lidem chybí komunitní centrum bez alkoholu, cigaret, kde by se mohli scházet, představovat si co umí, tedy pořádat kulturní vystoupení, čtení, možná i ukázky vlastní hudební a umělecké tvorby, výstavy svých prací… a při tom si dát něco k pití, jídlu… a hlavně si popovídat.

Dalším problémem, který cítili mladí lidé ze ZŠ, byla absence dotačních titulů pro ZŠ na akce. Pokud chce škola pořádat akci, musí si sehnat sponzora nebo vše hradí rodiče a žáci. "Cizí" organizace, které nejsou zřízeny městem, mají možnost žádat o dotace na činnost či na konkrétní akce (například organizace sportovní folklorní i zájmové), ale organizace zřízené městem, třeba základní školy, tuto možnost nemají. A přitom i ony dnes pořádají spoustu akcí nejen pro své žáky a rodiče, ale i pro širokou veřejnost – masopust, velikonoční a vánoční tvoření, ale třeba i pietní akty k významným výročím. Tím jsou nedílnou součástí kulturního života města Vsetína, ale vše „táhnou“ z financí žáků a jejich rodičů.

Top 10 problémů, které nakonec byly vyzvednuty v rámci hlasování všech přítomných, budou zveřejněny na webu města a všichni občané budou mít možnost se k nim ještě vyjádřit. Zapojte se také!!

Zde pozvánka na akci: https://www.mestovsetin.cz/obcane-mohou-prijit-diskutovat-o-problemech-ve-meste/d-520927

J. Ševčíková

Fotoatlas: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/s-nami-pro-vas-2016/