Rozloučení s deváťáky a předámí medaile paní Žárské

27.06.2017 12:26

Dne 27.6.2017 se žáci 9. A zúčastnili slavnostního rozloučení s žáky devátých ročníků, které pro ně tradičně připravuje zřizovatel vsetínských škol,  Město Vsetín.

Žáci 9.A při té příležitosti předali medaili  Příběhů bezpráví paní Evě Žárské.

Paní Eva Žárská aktivně spolupracuje se školou, poskytuje žákům své odborné historické články, poznatky i osobní prožitky a pocity z totalitní doby, ale nejen z ní, a tím jim pomáhá porozumět událostem již minulým, a tříbit si vlastní názory na svět.

Paní Eva Žárská symbolicky, dne 27. června, v Den památky obětí komunismu převzala z rukou žáků ZŠ Vsetín Sychrov symbolické poděkování za odvážný postoj v dobách komunistického režimu, pamětní medaili Příběhů bezpráví s mottem „I díky Vám jsme svobodní“.

Medaili předali žáci ZŠ Sychrov jménem organizace Člověk v tísni, o. p. s, v rámci projektů Jeden svět na školách a Příběhy bezpráví, do kterých se žáci školy už dlouhá léta aktivně zapojují a paní Eva Žárská jim k tomu poskytuje podklady a informace.

Je pro ně také příkladem osobní občanské statečnosti a nekompromisního postoje, který se nemění s dobou a politickým režimem.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na další.

J. Ševčíková