Přechod Merkuru přes Slunce…

07.05.2016 09:50

Přechod Merkuru přes Slunce…

Žáci 9. A ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se zapojí do bezesporu nejvýznamnější astronomické události letošního roku. Na Hvězdárnu Vsetín půjdou v pondělí 9. května 2016 osobně pozorovat přechod planety Merkur přes sluneční kotouč.

Merkur je planeta nejblíže Slunci. Díky tomu se často na své pouti pohybuje Sluncem zastíněná a je pro pozorovatele skoro neviditelná, s astronomy si hraje doslova na schovávanou.

Letošní událost je skvělá tím, že z našich „zeměpisných šířek i délek“ můžeme vidět téměř celou událost, a to od začátku, kdy se Merkur na (spíš před) sluneční kotouč „nasune“ v našem čase 13.12 hodin až do 19:30 hodin, kdy už budu skoro na konci cesty před Sluncem.

Jak uvádějí pracovníci vsetínské hvězdárny, nejmenší planeta Sluneční soustavy přejde v tomto století přes Slunce celkem 14krát. Naposledy jsme tento úkaz z našeho území sledovali 7. května roku 2003 a i naši školáci byli u toho.

Kdyby pozorování v letošním roce, například kvůli špatnému počasí, nevyšlo, budeme mít další příležitost až 11. listopadu 2019.

Vsetínská hvězdárna bude v průběhu celého úkazu, tj. od 13:00 hodin do západu Slunce, otevřena jak pro jednotlivce z řad veřejnosti, tak pro organizované skupiny, a to za jednotné vstupné 10,- Kč pro děti i dospělé. U větších skupin návštěvníků (například školních tříd) doporučujeme objednat se předem. Pracovníci hvězdárny doprovodí pozorování odborným výkladem. V případě nepříznivého počasí bude na hvězdárně připraven náhradní program.

Více: https://www.hvezdarna-vsetin.cz/view.php?cisloclanku=2016030001

Naši školáci si tuto příležitost ujít nenechají. Přidejte se k nám! Nejlepší pohledy slibuje období po 14.00 hod. až do konce úkazu.

J.Ševčíková