"Pracovky" u Sousedíků

06.10.2015 16:48

 

Dne 6. října se žáci 8. A ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97 zúčastnili povinné výuky v dílnách na odloučeném pracovišti Střední odborné školy Josefa Sousedíka na Bobrkách. Žáci ze Sychrova měli možnost se blíže seznámit s náplní učebních oborů elektrikář a zedník, žáci ze ZŠ Luh pracovali v dílnách automechaniků a obráběčů kovů.

Nabídka této dopolední pracovní výuky přišla v rámci tzv. „udržitelnosti“ projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání, který probíhal v předchozích dvou letech, ke všeobecné spokojenosti jak Střední odborné školy Josefa Sousedíka, tak i zapojených základních škol ze Vsetína.

V současné době je projekt ukončen, ale úspěšná spolupráce mezi střední odbornou školou a základními školami, zejména díky aktivitě SOŠ Josefa Sousedík, stále funguje.

ZŠ Vsetín, Sychrov tuto spolupráci vysoce oceňuje, protože nabízí žákům školy možnost  seznámit se s učebními obory, a udělat si díky osobní zkušenosti představu o jejich náplni.

Jak uvedla žákyně 8. A ze Sychrova, Sára Čotková: „Přestože se sama na střední odbornou školu nechystám, jsem ráda, že jsem měla možnost seznámit se s učebními obory jako je zedník, automechanik, obráběč kovů, tesař a nebo elektrikář. Byla to zajímavá zkušenost.“

Naopak mnozí chlapci z této třídy, se do učebního oboru chystají, zaujaly je nejvíce obory automechanik a elektrikář. I když se jejich rozhodnutí může ještě do konce školní docházky změnit, mají už představu o náplni činnosti v příslušném oboru vzdělávání a dokáží si představit, jaké jsou nároky na dané řemeslo. Vše měli možnost si vyzkoušet osobně, naživo, fyzicky. To je vždy lepší a názornější než jakékoliv vyprávění či záznam z videa. Byli přímo v dílnách, hovořili s odbornými učiteli, sáhli si na nářadí a zařízení dílen a tuto zkušenost nic nenahradí. Spolupráci si vysoce cení i učitelé ze základních škol. Základní školy nemají možnost vybavit si dílny pro pracovní vyučování nejmodernějším zařízením, jako je tomu ve SOŠ Josefa Sousedíka, a proto vítáme každé takové pozvání. Je o to cennější, že nešlo jen o exkurzi, ale přímo o praktické aktivity žáků základních škol.

Jaroslava Ševčíková

Foto: https://sychrov.rajce.idnes.cz/Dilny_Bobrky_6.10.2015

Foto na webu Sousedíků- zde !

Foto i video zde !